CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kumanyanın Hikmeti Yardımlaşmaktır

06 Mart 2020 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

„İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin“[1]

“Kim bir müminin, dünya sıkıntılarından birini giderip onu sevindirirse, Allah Teâlâ da kıyamet gününde onun büyük bir sıkıntısını giderir.”[2]

Muhterem Müslümanlar,

Hikmet kavramı İslam’ın en temel kavramlarından bir tanesidir. Hikmet en geniş anlamı ile amaç ve o amaçtan hasıl olan fayda olarak tanımlanabilir. Hikmetlice yapıp eylemek, amaca matuf, gayeyi dikkate alarak iş yapmak, bununla fayda ortaya koymak demektir. Bir işin hikmeti sorulduğunda, o işle amaçlanan maksat sorulmak istenmektedir. Gözün hikmeti görülmesi istenenleri görmek, görülmesi istenmeyenlere sırt dönmek; kulağın hikmeti işitilmesi gerekenleri işitmek, işitilmemesi gerekenlere kulak kesilmemek; aklın hikmeti anlamlandırmak ve tefekkür etmek, kalbin hikmeti hissetmek ve Allah’ı  (c.c.) zikretmektir. Mü’min kimse, işlerini hikmetlice yapıp eyleyen kişidir.

Değerli Kardeşlerim,

İslam yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmayı teşvik eden, böylece toplumsal bağları güçlendiren ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlayan bir dindir. Bu dünya hayatı, insanlar için bir imtihan mahallidir. Bazılarımız varlık, servet, makam, mevki ve şöhretle imtihan edilirken, bazılarımız yokluk ve yoksullukla imtihan ediliyoruz.

Bu hayatın böyle kılınmasının hikmet-i sebebi; hangimiz kulluğumuzu hakkıyla yapmaya çalışıyor, hangimiz Allah’a kul olmayı bırakıyoruz; hangimiz servetle şımarıyor, hangimiz yoklukla ümitsizliğe kapılıyoruz; hangimiz elindeki serveti yoksul, ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdurlarla paylaşıyor, hangimiz böyle bir paylaşımdan uzak duruyoruz; işte bütün bunların ortaya çıkması için imtihan edilmekteyiz. Allah’ın has kulları, elinde olandan olmayana verir, servetinden yoksullar için harcar, mazlum ve mağdurları gözetir. Allah’ın hayırsız kulları ise kendisinden başkasını düşünmez, ihtiyaç sahiplerini gözetmez.

Aziz Müslümanlar,

Hasene Derneğimiz “Kumanyanın hikmeti yardımlaşmaktır” sloganı ile kumanya kampanyasını başlattı. Hasene, yardımlaşmanın önemine vurgu yapan bu kampanya ile ellerinde olanlarla olmayanları, imkânı olanlarla ihtiyaç sahiplerini yardımlaşmak paydasında bir araya getiriyor. Hasene, İslam’ın en temel kavramlarından birisi olan hikmetle, toplumsal bağları güçlendiren amel olan yardımlaşmayı bu sloganda bir araya getirmektedir. Bu vesileyle bizleri dünyanın çok farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri, yetimler, öksüzler, mazlum ve mağdurlar için harekete geçmeye, onlar için bir şeyler yapmaya ve yardımda bulunmaya davet etmektedir. Dünyanın 60 ülkesinde gerçekleştirilmesi planlanan kampanya ile on binlerce ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ramazan ayı öncesi kumanya ulaştırmak amaçlanmaktadır. Tüm kardeşlerimizin bu anlamlı kampanyaya katılmasını tavsiye ediyor, mazlum ve mağdurların dualarına nail olmasını diliyoruz. Peygamber Efendimiz a.s. şöyle buyuruyor: “Kim bir müminin, dünya sıkıntılarından birini giderip onu sevindirirse, Allah Teâlâ da, kıyamet gününde onun büyük bir sıkıntısını giderir.”

Rabbimiz bizleri işlerini hikmetlice yapan kullarından eylesin; mazlum ve mağdurlar için yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma içerisinde olan kullarından kılsın.

[1] Bakara Suresi, 2:177
[2] Müslim, Zikir, 11, H.No: 2699

Hutbe-Kumanyanın Hikmeti Yardımlaşmaktır

Hutbe-Arapça