CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kurban ile Yaklaş ve Paylaş

29 Ağustos 2014

Muhterem Kardeşlerim!

Kul olmamız hasebi ile hayatımız, Allah’a olan yakınlığımızla anlam bulur. Bizler düşünce ve eylemlerimizi, Allah’ın rızasını kazanmak, O’na yakın olmak için yönlendirir ve şekillendiririz. İbadetlerimiz Allah’a yakın olmanın birer sorumluluğudur. Allah’a yakınlaştıracak ibadetlerden bir tanesi de kurban ibadetidir. Kurban kelime manası olarak yaklaşmak demektir. Kur’an, Allah’ın kuluna şah damarından daha yakın olduğunu söyler; kul da Allah’a yaklaşmak için vesileler aramalıdır. İşte kurban bu vesilelerden bir tanesidir.

Değerli Müslümanlar!

Hz. İbrâhim (a.s.) ve oğlu İsmâil (a.s.) üzerinden sembolleşen kurban, bugün de bu semboller üzerinden bize çok şeyler söylemektedir. Oğlunu kurban etmekle imtihan edilen Hz. İbrâhim sadakat sınavını, kurban olmak üzerinden sınanan Hz. İsmâil ise teslimiyet sınavını başarıyla geçmişlerdir. Hz. İbrâhim (a.s.)’ın bir ömür boyu verdiği mücadele işte bu yakınlaşmaya vesile olmak içindi. Bu yakınlaşma ona Halîlullah (Allah’ın dostu) sıfatını verdi. Allah’a dost olanlar Allah’a yakın olanlardır. Allah’a yakın olanlar ise ne bu dünyada ne de öteki dünyada mahzun olacaklardır.

Kurban bize  aynı zamanda paylaşarak yakınlaşma fırsatını sunar. Paylaşmak, İslam’ın tavsiye ettiği en temel davranışlardan birisidir. Elinde olanın olmayana vermesi, zenginin yoksulu gözetmesi sürekli vurgulanan güzel erdemlerdendir. Hatta elinde verecek bir şeyi dahi olmayanın bir selamı, bir gülümsemeyi paylaşabileceği söylenmiş ve teşvik edilmiştir. Kurbanın paylaşmakla olan bağını şu hadise ne de güzel anlatıyor: Hani Efendimiz birgün Hz. Âişe’ye kurbandan geriye ne kaldığını sormuştu. Âişe annemiz hepsini dağıttığını, geriye sadece bir kürek kemiği kaldığını söyleyince Efendimiz (s.a.v.) de şöyle karşılık vermişti: “Hayır, ey Âişe! Bilakis onun kürek kemiği dışında hepsi bâki kalmıştır.”

Aziz Cemaat!

Yüce Rabbimiz Kur’Ân-ı Kerîm’de kurbandan asıl maksadın ne olduğunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Ayette şöyle buyurulur: “Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.”[1]

Kıymetli Müslümanlar!

Her sene artan kurban bağışı ile Afrika’da, Asya’da, Güney Amerika ve Avrupa’da milyonlarca mazluma umut olan Hasene Derneğimiz, 2014 Kurban Kampanyası’nı başlattı. Geçen sene, 70 ülkede 133 bini aşkın hisse kurban kesildi. Bu sene ise 135 bin kurban hissesinin 81 ülkeye taşınması planlanıyor. Allah yollarını açık etsin. Allah bu çalışmaları ümmetin birliği, dirliği ve kardeşliğine vesile kılsın. Paylaştığımız kurbanları da yakınlaşmamız için vesile kılsın. Paylaştığımız her bir kurban kıtalar arası kardeşlik köprülerinin kurulmasına vesile olacaktır; kesemeyenlere de bizlerle birlikte bayram yapma sevinci tattıracaktır. Unutmayınız, uzaktaki kardeşlerimiz bizlerin yolunu gözlüyor.

Kampanyaya katılmak suretiyle, yangına su taşıyan karınca misali, evlatları üzerinden imtihana tabi tutulan Somalili, Suriyeli, Arakanlı, Orta Afrikalı mazlum, mağdur ve çaresiz annelerin imtihanlarını kolaylaştırabilir, yürek yangınlarına su taşıyabiliriz. Umuda ihtiyaçları olan annelerin umudu ve duası olmak, bu yangına taşıdığımız su ile orantılı olacaktır. Kurban üzerinden Hz. İbrahim’in rolünü talim edenler, her ne kadar kurban edilecek evlatlar üzerinden sınanmasalar da, evlatları “kurban” olanlar üzerinden sınanmakta; kesecekleri/kestirecekleri kurbanlar ile paylaşıma girerek bu sınav için Allah’a yakınlaşmayı kuvvetli kılacak vesileler ve şahitler edineceklerdir.


[1] Hac suresi, 22:37

[supsystic-social-sharing id="1"]