CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kurban

17 Aralık 2004

Muhterem kardeşlerim,

Bu gün size kısaca, yaklaşan Kurban Bayramında eda etmekle mükellef olduğumuz bir mali ibadetten; Kurban İbadetinden bahsetmek istiyorum.

Kurban Kesmek, gücü yeten, müslüman her bir erkek ve kadın üzerine vaciptir. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz Kurbanla alakalı olarak şu emir ve uyarılarda bulunmuştur: “Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes“ ( Kevser Suresi, 2), “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.“ ( En’am Suresi, 162) ; “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi.

(Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele !” ( Hacc Suresi, 36-37).

Muhterem kardeşlerim,

Kurban vecibesi, Hak yolunda fedakarlığın bir nişanı ve Allah’u Teala Hz.lerinin verdiği nimetlerin bir şükrüdür. Bunun neticesi ise, sevaba nail olmak ve bir takım bela ve musibetlerden emin olmaktır. Kurban, mali bir ibadet olduğu için Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür manası taşır. Bundan dolayıdır ki, Efendimiz (as), kurban kesme konusunda zaman zaman sert ifadelerle hem bizi uyarmış hem de kurban kesmeye teşvik etmiştir: “Kim kurban kesecek kadar mali imkana sahip olur da kurban kesmezse, namazgahımıza yaklaşmasın“ (İmam Ahmed b. Hanbel, İbn Mace), “Kurban kesiniz. Çünkü o, babanız İbrahim (as)’ın sünnetidir.” (Tirmizi, Hasen-sahih)

Aziz kardeşlerim,

Demek ki, kurban kesmek, bir ibadettir; Allah’a yakınlıktır ve hali vakti yerinde her müslümanın bir kulluk görevidir. Yılda bir defa bunu yerine getirmek gerekir. Mal ile yapılan bir ibadet olduğu için de sevabı kurban kesene olduğu gibi, dünyevi menfaat ve maslahatı ise, ihtiyaç sahibi insanlaradır. Dünyada hergün yüzbinlerce hayvan, insanların ihtiyacı için kesiliyor. Ancak bundan yalnız hali vakti yerinde olup satın alabilenler istifade ediyor. Kurban bayramında ise, Allah rızası için, bir kısım hayvan kesiliyor, bunların etlerinden, derilerinden bir çok muhtaç insanlar da istifade ediyor, ekonomik bir mesele, dini ve ahlaki bir boyut kazanıyor, şahsi menfaatların yerine amme menfaatı geçiyor. Bundan dolayıdır ki, kurban kesilmesi, İslam’a özel, son derece insani ve sosyal bir fedakarlık örneğidir. Kurban kesen kişi, kendi öz malından harcıyarak kurban kesiyor, bununla hem Allah’a yaklaşıyor, hem de ihtiyaç içindeki insanlara ulaşarak, hemcinslerine karşı insanlık görevini yerine getiriyor, ikinci defa sevap ve hayırlara nail oluyor.

Kurban ibadetinin, özellikle sosyal boyutunun, daha da etkili olması için, özellikle Avrupa’da yaşıyan müslümanlar teşkilatlanarak aylarca bir lokma et yiyemiyen insanlara et ulaştırma gayretine düşmüşlerdir. Dünya çapında organizesini kurarak, müslümanların kurbanlarını yine dünyanın dörtbir yanına ulaştırma işini kendisine görev bilen teşkilatımız, geçen yıl başta ülkemiz Türkiye ve kriz bölgeleri olmak üzere, 52 ülke ve bölgede mazlum ve mağdur insanlara 31.635 kurban gönderdi.Elhamdulillah teşkilatımız, her sene, onbinlerce kardeşimizin kurbanlarını vekaleten alıyor; bir çok ülke ve bölgedeihtiyaç sahiplerini tesbit ediyor ve bu görevi bihakkın yerine getiriyor. Görmese de, tanımasa da bir kurban bedeli olan 100 euro ile Avrupa’nın bilmem hangi ücra köşesinde oturan bir müslümanla, Türkiye’den, kara elmas Afrika’dan, Asya’dan, Filistin’den, Çeçenistan’dan, Somali’den, Irak’dan vs. binlerce insan manevi bağlarla birbirlerine bağlanıyor. Bozulmuş olan dünyanın abus çehresinde, katı maddeci zihniyetin beyninde yeniden “iyilik ve takvada yardımlaşanların“ (Maide Suresi, 2) manevi aşkı şimşekler çaktırıyor.. Afrika’nın ortasında bir siyahi mazlum, mağdur ve muhtaç, Avrupa’da lüks içinde yaşasa da, zengin din kardeşinin kendisini unutmadığı sonucuna vararak, umutları yeşeriyor ve yılda bir defa, bir kilo etle de olsa kendisini düşünen kardeşine, gözü yaşlı dualarını gönderiyor.

Muhterem Müslümanlar!

“Küçük damlalar çatlamış dudaklara değdiğinde yeni umutlar ve yeni ufuklar açar.” Sizinde 100,- Euro vererek yapacağınız kurban bağışlarınız, çölde kalmış insanlar için bir vaha olacaktır. Ve onların çölü geçmeleri için sizin vahanızdan su içmeleri gerekmektedir.

Öylese sevgili kardeşim,

Neden teşkilatmızın kurban organizesine katılarak çok daha fazla muhtaç kardeşine ulaşma yolunu tercih ederek, Kurban kesmenin hikmetine uygun hareket etmeyelim? Neden, şahsımızı, ailemizi ve çoluk-çocuğumuzu muhtaç insanların hayır dualarından mahrum bırakalım? Neden, dünya İslam ve insanlık kardeşliğine bir tuğla da biz koymayalım? Bilmez misiniz ki, Efendimiz (as), “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır“; “Komşusu aç olarak gecelediği halde kendisi tok olarak sabahlayan kişi bizden değildir“ buyurmaktadır?

Şimdiden sizleri, kurban vekaletinizi Cemiyet görevlilerimize vermeye ve bu hayırlı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bu takdirde, Kurban sevabınıza yoksulların, gariplerin, yetimlerin, aç ve hastaların, sesini duyuramayan daha nice mağdur ve mazlumların duasını eklemiş olacaksınız.

Teşkilat olarak, teşkilatlarımıza ulaştırdığımız Kurban Tanıtım CD’lerini hem kendinizin izlemesini, hem de tanıdıklarınıza izletmenizi hararetle tavsiye ediyoruz.

Ne mutlu insanlık önderi Hz. İbrahim (as) ve Hz. Muhammed (as)’ın peşinden giden ve hayatı Allah için olan fedakâr insanlara…

İGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com