CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

17 Temmuz 2020 Takke Tesbih Ahşap
Takke Tesbih Ahşap

Muhterem Müslümanlar!

Kul olmamız hasebi ile hayatımız, Allah’a olan yakınlığımızla anlam bulur. Bizler duygu ve düşüncelerimizi, tavır ve davranışlarımızı Allah’ın rızasını kazanmak, Ona yakın olmak için yönlendirir ve şekillendiririz. İbadetlerimiz bizi Allah’a yaklaştıran birer vesiledir. Manevi dünyamızı zenginleştirecek bu ibadetlerden bir tanesi de kurban ibadetidir. Kurban kelime manası olarak yaklaşmak demektir. Kur’an, Allah’ın kuluna şah damarından daha yakın olduğunu söyler; kul da Allah’a yaklaşmak için vesileler aramalıdır. İşte kurban, bu vesilelerden bir tanesidir. Kurbanın bizi neden Allah’a yaklaştırdığını Yüce Mevlamız bize şu şekilde açıklamaktadır: “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat Ona sadece sizin takvanız ulaşır…”[1]

Hz. İbrâhim (a.s.) ve oğlu İsmâil (a.s.) üzerinden sembolleşen kurban, bugün de bu semboller üzerinden bize çok şeyler söylemektedir. Oğlunu kurban etmekle imtihan edilen Hz. İbrâhim sadakatle, kurban olmak üzerinden sınanan Hz. İsmâil (a.s.) ise teslimiyetle sınavı başarıyla geçmişlerdir. Hz. İbrâhim (a.s.) bir ömür boyu verdiği mücadeleyi Allah’a yakınlaşmak için vermişti. Bu çabaları, ona Halîlullah (Allah’ın dostu) sıfatını kazandırdı. Yüce Rabbimiz bu makamlara yükselen kulları hakkında buyurur ki: “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır.”[2]

Değerli Müminler!

Kurban bize aynı zamanda paylaşarak yakınlaşma fırsatını sunar. Paylaşmak, İslam’ın tavsiye ettiği en temel davranışlardan birisidir. Elinde olanın olmayana vermesi, zenginin yoksulu gözetmesi sürekli vurgulanan güzel erdemlerdendir. Hatta elinde verecek bir şeyi dahi olmayanın bir selamı, bir gülümsemeyi paylaşabileceği söylenmiş ve Peygamber Efendimiz ﷺ tarafından teşvik edilmiştir. Kurban ibadetinin en bariz hikmetlerinin bir tanesinin paylaşmak olduğu şu hadiste ne güzel anlatılıyor: Efendimiz ﷺ bir gün Hz. Âişe’ye kurbandan geriye ne kaldığını sormuştu. Âişe annemiz hepsini dağıttığını, geriye sadece bir kürek kemiği kaldığını söyleyince Efendimiz ﷺ de şöyle karşılık vermişti: “(Bilakis) onun kürek kemiği dışında hepsi baki kalmıştır.”[3]

Kurban hadisesinde görünen et ve kandır; ama Allah’a ulaşan takvadır. Kurbanlardan ihtiyaç sahiplerine vermek, kurbanları muhtaçlarla paylaşmak takvadandır. Paylaşmak ise ibadettir. Allah adına kesilen kurbanların paylaşılması ve dağıtılması müminlerin arasındaki kardeşliği artırır. Kurbanın fakir, yoksul, ihtiyaç sahibi, muhtaç, yetim ve öksüzlere ulaştırılmasına katkı sağlamak yardım yapan için sevince, yardım alan nezdinde ise duaya vesile olur.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hasene derneğinin “Kurbanın hikmeti paylaşmaktır” sloganı ile başlattığı kurban kampanyası dünyanın onlarca ülkesinde, milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Sizler de kurban bağışlarınız ile dünyanın öteki bir ucundaki mazlum, mağdur, mahzun, yetim, öksüz, kimsesiz, sahipsiz kardeşlerimize yardım elinizi uzatabilirsiniz. Unutmayalım; elimizde olanı paylaşmak kardeşliğimizin gereğidir. Rabbimiz aramızdaki kardeşliği daha da artırsın, hepimizin yâr ve yardımcısı olsun. Amin.

[1] Hac suresi, 22:37
[2] Yûnus suresi, 10:62-64
[3] Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, H.No: 2658

Hutbe-Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Hutbe-Arapça