CUMA HUTBESİ

Hutbe-Miraç

14 Temmuz 2009

Muhterem müminler,

19 Temmuz 2009 Pazar gününü pazartesine bağlayan gece inşaallah Mirac Kandili gecesini idrak edeceğiz. Hutbemiz de bu konuda olacaktır.

Değerli kardeşlerim,Vahyin gelişinden yaklaşık 11 yıl sonra kainatın efendisi Hz. Muhammed (sav) “En büyük ayetlerden birini görmesi için” (Necm Suresi, [53:18]) huzura çağrılıyor. Yaratan kudretini, ilmini, hikmetini, azabını gösteriyor elçisine. Şimdiye kadar bilgileri verilmiş şeyleri, gözleriyle görme imkanı bu. Cennet, cehennem gösteriliyor Peygamberimize. Bu yolculuğun Mescid-i Haram’dan – Mescid-i Aksa’ya kadar olan bölümü şöyle anlatılır Kur’an-ı Kerimde: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.“ [17:1]

Aziz kardeşlerim,Allah teala yücedir. Eksiksizdir. Eksik olan insan onun yüceliğini hayal etmekten bile acizdir. Çünkü insanın hayali gördükleri ve bildikleri ile sınırlıdır. Hayali zor ama O, bir gecede Mescid-i Haram’dan – Mescid-i Aksa’ya, oradan da yedi kat semaya gidip, görüp, gelmiştir. Miraçtan sonra dini terkedenler oldu. Çünkü onlar akıllarıyla bunun mümkün olamayacağını düşünüyorlardı. Öteden beri Peygamberimize deli diyenlere -ki Hicr Süresinde, “Dediler ki: ‘Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!’evet onlara iyi bir malzeme çıkmıştı. Şimdi ağazları çıktığınca, ‘biz O’nun deli olduğunu söylememişmiydik’“ [15:6] diyorlardı. Bu sataşmalara bizzat Allah teala cevab vermiştir. Necm Süresi 1 ve 2 ayetler: “Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapıtmadı ve azmadı.” [53:1][53:2] Ancak, İslam teslimiyet ile ilgili bir dindir; Teslimiyet vardır işin başında. Bu şartsız bir teslimiyettir. Peygamberimiz (sav): “Kureyş beni yalanladığı zaman Hıcr’da doğruldum. Allah teala Beytü’l Makdis-i bana gösterdi. Beytü’l Makdis’e bakıyor, özelliklerini birer birer anlatıyordum.“ (Kütüb-i Sitte, 15:407) buyurmuştu.

Muhterem kardeşlerim,Miraç gecesinde Peygamberimize bazı topluluklar gösterilmiştir. “Miraç’ta bakır tırnakları olan bir topluluğa uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. ‘Ey Cebrail! Bunlar da kim?’ diye sordum. Bunlar dedi, gıybet edenler ve ırzlarını muhafaza etmeyenlerdir.” (Buhari) Dedikodu toplumun huzurunu tehdid eden çirkin bir alışkanlıktır. Başkalarının eksiklerini anlatmak güven duygusunu zedeler. Eksiklikler yaymakla değil, örtmekle ıslah edilir.

Beş vakit namaz Miraç’ta farz kılınmıştır. Bu namazın ne kadar ulvi bir ibadet olduğunu gösterir. Miraca çıkma şansımız yok, ama Mirac’ta verilmiş bir ödevi yapma imkanımız var. Her namaz bir Mirac yolculuğudur. “Namaz müminin Miracıdır” buyurmuştur Peygamberimiz (sav).

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com