CUMA HUTBESİ

Hutbe: Nikâhın Gerekliliği ve Bağlayıcılığı

01 Kasım 2019 Kur'an Tesbih Yeşil
Kur'an Tesbih Yeşil

Muhterem Müminler!

Şer’i kurallar dâhilinde oluşan nikâh akdi geçerlidir ve evlenenler için bağlayıcıdır. Kıyılan nikâh düğünden önce olsa bile, hem erkek hem de kadın eşler olma sorumluluğunu yüklenmek durumundadırlar. Düğünün yapılmaması nikâhın henüz geçersiz olduğu manasına gelmez. Çünkü düğün evliliğin ilanı demektir. Öyle ise nikâh nedir?

Nikâh, kelime olarak “birleştirme, bir araya getirme; evlenme, evlilik; cinsel ilişki” gibi anlamlara gelir. Dinimizde ise, şer‘i şartlar dâhilinde aralarında evlenme yasağı olmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını ebedî olarak birleştirmelerini sağlayan akittir. Ailenin temelini nikâh akdi teşkil eder ve aynı zamanda bir ibadettir. Bu durum bütün semavi dinlerde aynıdır. Nikâh akdi, kadın ve erkeğe özel bir mahremiyet ve paylaşım alanı oluşturur. İnsan soyunun devamına meşru olarak katkı sağlar. Bundan dolayıdır ki Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuştur: “İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir.”[1]

Değerli Kardeşlerim!

Peygamber Efendimiz ﷺ, “Nikâh benim sünnetimdendir. Kim sünnetime göre amel etmezse benden değildir.”[2] buyurmuş ve nikâhın dinimizdeki önemli yerine işaret etmiştir. Ayrıca nikâhın, üzerinde son derece titizlik gösterilmesi gerekli olan bir akit olduğuna dair de “Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar nikâh, talak ve ric’at (yani ric’i talak ile boşanmış karısına dönmek).”[3] buyurmuş ve nikâhın hafife alınmamasını tembihlemiştir.
Zira nikâh vasıtasıyla nesiller karışmaktan korunur; koruma altına alnır. Nikâh, kişiyi fuhşa sürüklenmekten korur ve iffetini muhafaza eder. Bu bağlamda Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur: “Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin, çünkü evlilik gözün harama bakmasına mâni olur; iffet ve namusu muhafaza eder.”[4]

Toplumun bozulma süreci aileden başlar. Aile temeli sağlam olan milletler daima ayakta kalır. Nikâhla oluşan aile kurumu kutsaldır. Dolayısıyla birbirlerine evet diyen bir kadınla erkek, o andan itibaren çok büyük sorumluluk altına girmişlerdir. Evliliğin taraflara yüklediği hak ve vecibelere muhatap olmuşlardır.

Aziz Kardeşlerim!

İçinde bulunduğumuz dönemde ve ortamda harama düşmeme veya başka sebeplerle gençler bazen kendi aralarında bazen de ailelerinin bilgileri dâhilinde nişanlılık dönemlerinde, fıkıh kitaplarımızda sınırları çizilen kurallara uygun bir şekilde nikah merasimi yapıyorlar. Çoğu zaman bir problem yaşanmadan düğün törenlerini de yapıyorlar. Ancak bazen nişanlılık dönemlerinde ayrılma durumu olabiliyor. O zaman da var olan nikâh ya ciddiye alınmıyor, ya da boşama hakkı olan kişi boşamaya yanaşmıyor. Büyük ailevi sorunlar yaşanıyor. Böyle bir problemle karşılaşmamak için, hem gençler hem de ebeveynler son derece dikkatli olmalıdırlar. Nişanlılık dönemini fazla uzatmadan nişanı düğüne bağlamalıdırlar. Kız da erkek de neye “evet” dediklerini bilmelidirler. Evet sözünün kendilerini hangi sorumluluklarla başbaşa bıraktığı şuuruna varmalıdırlar. Yaptıkları işin son derece önemli olduğunu bilip ona göre adım atmalıdırlar. Elbette nikâh yapmadan da haram sınırlarını zorlayacak yakınlaşmalardan sakınmalıdırlar.

Rabbimiz, ümmet-i Muhammed’i nikâhın değerini ve önemini anlamakta ve buna binaen evliliklerini Allah’ın rızasına uygun bir şekilde inşa etmekte muvaffak kılsın. Amin.

[1] Nûr suresi, 24:32
[2] İbn Mâce, Nikâh, H. No: 1846
[3] Ebû Dâvûd, Talâk, H. No: 2194
[4] Müslim, Nikâh, 1, H. No: 1400

Hutbe-Nikahın Gerekliliği ve Bağlayıcılığı

Hutbe-Arapça

[supsystic-social-sharing id="1"]