CUMA HUTBESİ

Hutbe: Organ Nakli

14 Aralık 2012

Muhterem Müslümanlar,

Allah (c.c.) hayatımızı bize hem bir nimet hem de bir emanet olarak bahşetti. En değerli nimetlerinden birisi de sağlıklı bir bedendir. Rabbimiz biz insanoğluna kendi ruhundan üfleyip diğer yarattıklarından farklı olarak akıl ve hür irade vermiştir. En önemlisi de bizlere hayatımızı birer “insan” olarak sürdürmemizi bahşetmiştir.

Ancak, Rabbimiz bizleri yaratıp kendi haline bırakmadı, bizlere amaç ve hedefler tayin etti. İşte bu amaçların yerine getirilebilmesi ve her Müslüman’ın evella kulluk görevlerini yerine getirebilmesi içindir ki, dinimizde sağlığa, sağlıklı bir bedene önem verilmiştir. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İnsanların çoğunun aldandığı (kıymetini takdir edemediği) iki nimet vardır: Vücut sağlığı ve boş vakit.” (Buhârî, Rikâk, 1)

Değerli Kardeşlerim,

Böyle olmakla birlikte hayatın birer realitesi olarak doğuştan ya da sonradan sağlık sorunları olan, belirli organlarında hasar bulunan insanlar da var. Bu hayatın imtihanı gereği bu tür zorlukları yaşayıp, yıllarca organ nakli bekleyen insanların var olduğunu da biliyoruz. Onların üzerinde biz Müslümanların da sorumluluğu bulunduğunu unutmamalıyız.

Ancak, birçok Müslüman’ın kafasında organ nakliyle ilgili soru işaretleri bulunmaktadır. Organ naklinin Allah (c.c.)’nun verdiği tabiatı bozmak, vücudumuza karşı göstermemiz gereken hürmeti ciğnemek, verdiği emanetleri iyi gözetememek manasına geleceği endişeleri mevcuttur. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Tedavi olun; çünkü Allah, ihtiyarlığın dışında, her hastalık için mutlaka bir şifa veya deva yaratmıştır.” (Tirmizî, Tıp, 1)

Bu ve benzeri delillere dayanarak ulema “Zaruretler yasakları mübah kılar.” (Mecelle, 21. madde) ve “Zaruretler kendi miktarınca takdir olunur.” (Mecelle, 22. madde) gibi kaidelerden hareketle, hayatın gerçeklerine uygun bir şekilde ve maddi-manevi dengeleri sağlamak şartıyla da organ nakline cevaz vermiştir. Bu doğrultuda evvela nakil yapma zarureti tespit edilmiş olmalıdır; zaruret olmaksızın organ nakli yapılmasına müsaade edilmez. Bağışta bulunanın rızası, yoksa yakınlarının, bunlar da yoksa veya tespit edilemiyorsa ilgili devlet dairesinin müsaadesi olması gerekir. Ayrıca organların satılmasına katiyetle izin verilmemektedir.

Muhterem Müslümanlar,

Hiç kimse ölümcül hastalık ve ölüm gibi konuları düşünerek, öldükten sonra cesedin açılarak şu veya bu organın alınmasını tasvir etmek istemez. Ölümü hatırlamak gibi, bu da insanı derinden rahatsız eden bir düşüncedir. Diğer taraftan ise – Müslüman olsun veya olmasın – bu durumlara düşüp, gereken organın bulunmadığından aylarca, hatta yıllarca acılı ve masraflı tedavilere tabi olmak zorunda kalan insanların bulunduğunu; aynı şekilde bu insanların aile ve yakınlarının yaşadıklarını düşünmek de son derece rahatsızlık vericidir. Kendimizi işte bu insanların yerine koyarak bu bağlamdaki sorumluluğumuzun farkında olalım inşallah.

IGMG İrşad Başkanlığı

Not: İki haftada bir çıkan camia bültenimiz bütün camilerimizde ücretsiz olarak dağıtıldığını bu vesile ile sizlere hatırlatmak isteriz. Çıkışta dağıtılacak olan bültenimizin yeni sayısından alıp, istifade edelim.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com