CUMA HUTBESİ

Hutbe – Peygamber Efendimiz (sav)’den Son Nasihatler

24 Haziran 2011

Muhterem Müminler!

İnsanlığa rehber olarak seçilen Peygamberler, Rabbimizin biz kullarına en büyük lütfu ve ihsanıdır. Allah’ın bu lütuf ve ihsanı Hz. Adem (as)’dan, Hz. Muhammed Mustafa (sav)’e kadar devam edegelmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) bu kutlu zincirin son halkasıdır. “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab Suresi, [33:40]) İslam dini ki, bütün Peygamberlerin tebliğ eylediği dindir; O’nunla kemale ermiş ve peygamberlik müessesesi de O’nunla son bulmuştur.

Muhterem Müslümanlar!

Hz. Peygamber (sav) de diğer peygamberler gibi kendisine inen vahyin, mana ve maksadını, söz ve fiilleriyle beyan buyurmuştur. Bundan da Allah’ın dini anlaşılır ve yaşanılır olmuştur. İşte o Yüce Resul’ün beyanlarından bir demet olan Veda Hutbesinde ashab-ı kirama ve onların şahsında biz bütün Ümmet-i Muhammed’e yapmış olduğu son vasiyetlerinden bir özet sunmaya çalışacağız. Efendimiz (sav) bu meşhur hutbesinde şöyle buyurarak şu konulara dikkatlerimizi çekmiştir: 

– Dinimizin temeli tevhit inancıdır ve  ibadetlerimizi yalnızca Allah için yapmalıyız.

– Önemli olan insan ve İslam kardeşliğidir. Bölgesel ve fiziksel farklılıklar önemli değildir. Ancak Allah’a karşı gelmekten sakınmalı ve O’na gerektiği şekilde saygı duymalıyız ve takvaya dayalı bir hayat sürmeliyiz.

– İnsanların en temel haklarından yaşama, servet edinme ve aile hayatının kutsal olup dokunulmazlıkları söz konusudur.

– Her türlü emanet konusunda hassasiyet göstermeliyiz.

– Ferdî, ictimaî ve ticarî hayatı olumsuz etkileyen faiz kesinlikle kaldırılmıştır. Fert ve toplumun güven, huzur ve dengesini bozan, karmaşa ve anarşi oluşturan kan davalarına son verilmiştir.

– Kadınlar, erkekler ve eşler aynı haklara sahip olduklarından birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Bilhassa kadınlar Allah’ın birer emanetidir. Evlilikler ise; Allah adına söz verilmesi ve hukukî bir nikah sözleşmesiyle mümkündür. Zina kattiyetle yasaktır.

– Kur’an ve Sünnet, insanlar için en büyük hidayet rehberidir.

Değerli Kardeşlerim!

Kısaca özetlemeye çalıştığımız Veda Hutbesinin biraz değişmiş şekli, Birleşmiş Milletler ancak 20. asırda İnsan Hakları Beyannamesi adı ile ilan etmiştir. Ayrıca Peygamberimiz, bu vasiyyetleri ile cahiliye devrini kapatmış, saadet devrini açmış olmuştur. Kan davasını, faizi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, köleliği, fala bakmayı, kumar oynamayı, içkiyi, zinayı, puta tapmayı ve benzeri cahiliye adetlerini ortadan kaldırmıştır. Peygamberimiz bu mübarek hutbesiyle insanlığa insanca yaşamayı öğretmiş ve tavsiye etmiştir. Bu gün bize düşen görev ise bu öğütlere sımsıkı sarılmaktır.

Hutbemizi Peygamber Efendimiz (sav)’ın  Veda Hutbesindeki şu sözleriyle son veriyor, bu vasiyetler doğrultusunda bir hayat sürmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Ey Mü’minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur-an-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir.” (Veda Hutbesi)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com