CUMA HUTBESİ

Hutbe – Peygamberimiz ve Çocuklar

28 Mart 2008

Muhterem Müminler,

Bugünün çocuk yaşta olanları, geleceğin büyükleri olacaklardır. Kur’an’ımız işte bu çocuklarımız için “Dünya hayatının süsü” [18:46] buyuruyor. Çocuklarımız, yarınlarımıza yön verecek ciğerparelerimiz ve en değerli varlıklarımızdır. Onun için de bu değerli varlıkların ellerinden tutarak, onları yaşayacakları çağa hazır hale getirmek en mühim hedeflerimizden biri olmalıdır. Genç nesillerine sahip çıkamayan milletler ve toplumlar, bunun bedelini çok ağır bir şekilde öderler. Onun için de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, kendilerinden umduğumuz ve beklediğimiz şeyleri gerçekleştirecek vasıf ve niteliklere sahip insanlar olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu ise öncelikle sevgi, şefkat ve merhametle onlara sahip çıkarak gerçekleştirebiliriz. Zira onların herşeyden önce sevgi, şefkat ve merhamete ihtiyaçları vardır. Sevgili Peygamberimiz (as) çocuklara karşı sergilenecek sevgi, şefkat ve merhameti adeta dini oluşturan temellerden birisi saymış ve bir mübarek sözlerinde, şöyle buyurarak çocuklara karşı sevgi ve merhametle yaklaşmayanları tehdit gibi uyarıda bulunmuştur: Küçüklere merhamet etmeyen”¦ bizden değildir”¦”(Tirmizi, Birr, 15) Peygamber Efendimiz (as), böyle buyurmakla çocuklarımızı yetiştirme konusunda, onlara olan muamelemizin temeline merhamet unsurunu yerleştirmiştir. Peygamber Efendimiz (as), çocuklara karşı gösterilmesi gerekli olan sevgi ve merhameti sadece sözlü tavsiye ile de bırakmamış bizzat fiili olarak da ashabına göstermiştir. Bu cümleden olmak üzere Bir gün torunu Hz. Hasan’ı öptü. Yanında sahabeden biri vardı. Dedi ki: “Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim.” (İbn Hanbel, Müsned, 25) Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz (as), “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez” (Buhari, Edeb, 18) buyurdu.

Değerli Müminler,

İnsanlar arasında oluşan bağların en güçlüsü sevgi yoluyla atılan bağlardır. Bu sebepledir ki, Peygamberimiz, sevdiğimiz kimseye bu duygumuzu ifade etmemizi tavsiye etmiştir. Onun için de çocuklara karşı duyulan sevgi ve merhamet duygusunun bir şekilde onlara hissettirilmesi gerekir. Bunu da yine en güzel şekliyle Hz. Peygamber’in hayatındaki uygulamalarda görüyoruz. Peygamber Efendimiz (as)’in yanında büyümüş ve Peygamber (as)’dan terbiye eğitimini almış olan Hz. Usame b. Zeyd (ra) şöyle anlatıyor: “Allah’ın elçisi beni bir dizine, Hasa”ı diğer dizine oturtur ve bizi bağrına basarak şöyle derdi: Allah’ım! Bunlara rahmet ve mutluluk ihsan eyle. Ben bunların hayır ve mutluluklarını diliyorum.” (Tirmizi, Birr,15) O Yüce Rasul-ü Zişan, zaman zaman da çocuklarla oynar, (Zebidi, Tecrid Terc. Xll,12) özelikle kız çocuklarına özel ilgi, sevgi ve şefkat gösterirdi. Karşılaştığı çocuklara selam verir, onların hal ve hatırlarını sorardı. (Zebidi, Tecrid Terc. X,309) Çocukları okşar, sırtına alır, bağrına basar, onlarla şakalaşırdı. (Buhari, Edeb, 81,İstizan, 15)

Aziz Kardeşlerim,

Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, ona güzel ahlak prensiplerini kazandırarak, temel dinî bilgileri öğreterek işe başlamak gerekir. Bu durum, bir ebeveynin çocuklarına karşı yerine getirmesi gerekli olan görevlerinin en önemlisidir. Bu ise, çocukların ana ve babalarından alacağı haklardandır. Yine Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (as), “Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz” (Buhari. 22; İbn-i Mace. Edeb, 3) buyurmuştur. Çocuklarımız arasında ayırım yapmama ve onlara adil davranma konusu da, çocuklarımızın yetiştirilmesinde temel esaslardandır. İslam, bu konu üzerinde önemle durmuş, bizzat Peygamberimiz (as), “Çocuklarınızın arasında adil olunuz” (Tirmizi. Birr, 33) buyurmuştur. Çünkü aksi yöndeki davranışlar, onların ruhlarında olumsuz ve tahripkâr etkiler bırakır. Öyle ise, çocuklarımıza karşı yerine getirmemiz gereken görevleri yerine getirirken takınacağımız tavırlara dikkat etmeliyiz. Onun için de Peygamberimizin tavsiye ve uygulamalarına yer vermeliyiz. Biz Peygamberimizi örnek almalı ve çocuklarımıza da örnek olarak Peygamberimizi tanıtmalıyız. Cenab-ı Hak çocuklarımızı ve gençliğimizi hayırlı nesillerden kılsın ve onları dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar eylesin!

IGMG İrşad Başkanlığı 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com