CUMA HUTBESİ

Hutbe: Peygamberimiz ve Gençler

06 Nisan 2016 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Muhterem Müslümanlar!
Gençlik hayatın en önemli zaman dilimidir ve ömrün baharıdır. Gençlik dönemi, hayatın en canlı ve aktif yaşandığı, zaman mefhumunun da en hızlı geçtiği sürecidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Mekke’de İslam’ı ilk tebliğ ettiği andan itibaren etrafında kümeleşen ilk Müslümanların gençlerden oluştuğunu görmekteyiz. Gençler duygularının saflığı, haksızlığa karşı oluşlarından dolayı ilk Müslümanlar olmuşlardır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in “Sen bendensin ben de sendenim.” dediği Hz. Ali on yaşında, “Her peygamberin bir yardımcısı vardır, benim yardımcım da Zübeyr’dir.” buyurduğu Zübeyr b. Avvâm on iki yaşında, Kur’an okumasıyla meşhur sahâbî Abdullah b. Mes’ûd on altı yaşında, Peygamber’in sahabeye eğitim vermesi için evini açan Erkam b. Ebî Erkam on altı yaşında bir gençti. Kısacası, Peygamberimiz’in yanında buluşan ilk Müslümanların hemen hemen hepsi bu yaşlarda idi.

Aziz Kardeşlerim!
Fikir değişikliklerinin oluştuğu en uygun zaman gençlik zamanıdır. Fikirler ve inançlar, gençliği yanına aldığı müddetçe kalıcı ve başarılı olur. Gençler de kendisine değer verilen, fikirlerinin dinlendiği, ideallerin olduğu oluşumlarda yer alırlar. Gençlerin ruhi zenginlikleri için ise, onların bilinç ve ruhuna uygun eğitimlerin sağlanması ve uygun çevrenin oluşturulması gerekir. Bu bağlamda, cami etrafında ve gençlik çalışmalarında olacak olan bir genç, kendini hem dinî kültür ve ibadet yönünden canlı tutacak hem de çevresini cami etrafından oluşturacaktır. Böylece genç doğru bilgilerle donatılmış ve doğru kişilerle birlikte olacağından, zararlı oluşumlardan uzak duracak, iyi bir birey olarak yetişecektir. Onun içindir ki, İslam Toplumu Millî Görüş Gençlik Teşkilatları orta öğretim gençliğinden üniversiteli gençliğine kadar, meslek yapan ve mesleğini icra eden her gence, onların ilgi ve alakalarına yönelik çalışmalar ortaya koymaktadır. Gençlerimiz bu çalışmaların içerisinde bulunarak, hem kendilerini yetiştirecek hem de caminin manevi ikliminde yetişen gençlerden bir çevre kuracaktır.

Muhterem Müslümanlar!
“Allah Teâlâ, gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever.”[1] “Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, gölgesinde barındıracaktır. Bunlardan biri de, Rabbi’ne ibadet ederek yetişen gençtir.”[2]
buyuran Peygamber Efendimiz, insan hayatının en dinamik evresi olan gençlik döneminin kıymetinin bilinmesi durumunda ne büyük ikramların olacağını vurgulamıştır.

Muhterem Cemaat!
Peygamberimiz gençlerin haramlardan uzak durması için onlara tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerin en önemlilerinden biri de onların evlenmeleri ile alakalıdır. “Ey Gençler! Sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü bu; gözü (harama bakmaktan), iffeti (zina gibi şeylerden) daha iyi korur.”[3] buyurarak gençlerin haramdan uzak, fıtratlarına uygun bir hayat sürmeleri için, uygun olan zamanda ve geç kalmadan evlenmelerine vesile olmak gerektiğini vurgulamıştır.

Hutbemizi Lokman (a.s.)’ın oğluna nasihatiyle son veriyoruz: “Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti: Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.”[4]

[1] Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 65/1867
[2] Buhârî, Ezân, 27. H. No: 1423
[3] Nesâî, Savm, 150 H. No: 2239
[4] Lokman suresi, 31:16

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com