CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sadaka Belaları Defeder

20 Kasım 2019 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Değerli Müminler!

Okuduğumuz ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”[1] Bu ayetlerde müttekîlerin, yani Allah’tan sakınanların vasıflarından üç tanesine dikkat çekilmektedir. İlk olarak gayba olan imanlarının zikredilmesi çok önemlidir, ki ondan sonra sayılan iki husus da bu sarsılmaz inanca bağlıdır. Zira gayba iman eden kişi, namaz esnasında Rabbinin huzurunda olduğu şuuruyla namazını dosdoğru kılar. Bütün rızkın Allah’ın bir lütfu olduğunu bilir ve ona göre Allah yolunda harcar; infak eder. Yüce Mevlamız, bize bu ayetlerle sahibi olduğumuz tüm varlığımızın kaynağını hatırlatır ve verdiği nimetlerin kendisinin razı olacağı yerlere infak edilmesini teşvik eder.

Değerli Cemaat!

Peygamber Efendimiz ﷺ bu hakikati mükemmel biçimde içselleştirdiği ve bu itikadı fiilen amele döktüğü için, sadaka ve infakta onun benzeri yoktu. Biri ondan bir şey istediği zaman, az veya çok olsun, onu hiç boş çevirmezdi. Fakirlikten ve darlıktan korkmayan biri gibi verirdi. Hatta sadaka ve infakta bulunurken, alan kişiden fazla kendisi sevinirdi.[2]

Muhterem Müminler!

İhlâs ile verilen sadaka ve infakın en temel gayesi hiç şüphesiz Allah Teâlâ’ya yakınlaşmak ve rızasına kavuşmaktır. Resûl-i Ekrem ﷺ’in ifadesiyle; “Şüphesiz sadaka, Allah’ın gazabını söndürür ve kötü ölümden korur.”[3]
Hadîs-i şerîfte sözü geçen kötü ölüm, enkaz altında kalarak, suda boğularak, yangında veya herhangi şekilde ansızın ölmek gibi, Peygamber Efendimiz ﷺ’in dualarında sığındığı her türlü ölümü kapsamaktadır.[4] Ayrıca, sadaka ehlinden olan müminler, cennetin kapılarından biri olan sadaka kapısından gireceklerdir. [5]

Ayrıca zekât, sadaka ve infakın, şüphesiz dünyevi faydaları da vardır. Sadakanın belaları defettiğine olan inancın kültürümüze yönelik yansıması, beladan kurtulan kişilerin “Verilmiş sadakamız varmış!” sözleriyle tebarüz etmektedir. Peygamber Efendimiz ﷺ bunlara ilaveten şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Mallarınızı zekât ile sağlamlaştırın. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Bela dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayın.”[6]

Aziz Cemaat!

Allah rızası için verilen her türlü bağış, sadaka veya infak sayıldığına göre, birçok harcama yolları ve yerleri vardır. Ancak bunların en değerlileri ise, yaşadığımız ülkelerdeki Müslümanların istikbali için yapılan yatırımlardır. İslam Toplumu Millî Görüş’ün 2012 senesinde başlattığı İnfak Kampanyaları kapsamında, bu amacın gerçekleşmesine yönelik bugüne kadar 67 önemli çalışmaya imza atıldı. Bunların arasında, bu sene ilk mezunlarını vermiş olan Mainz İlahiyat Meslek Okulu gibi eğitim kurumları ve medreseler, irfan evleri ve yurtları, resmî statüde ilk ve ortaokul ile liseler ve Avrupa’nın en büyük camisi olacak Eyüp Sultan Külliyesi gibi çalışmalar yer almaktadır. İnşaallah, îlâ-yi kelimetullâh davasına hizmet eden bu çalışmaların sayısını arttırmak için başlatmış olduğumuz 2019 İnfak Kampanyası’na bizim de katkımız olsun ki, öldükten sonra amel defterlerimiz kapanmasın.

Allah Teâlâ, yapacağımız infakımızı dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Amin.

[1] Bakara suresi, 2:1-3
[2] Bkz. İbnü’l-Kayyim: Zâdü’l-Meâd (2015), s. 180
[3] Tirmizî, Zekât, 28, H.No: 664
[4] Mubârekpûrî: Tuhfetü’l-Ahvezî Şerh Süneni’t-Tirmizî, ilgili hadisin şerhi
[5] Bkz. Buhârî, Fedâil, 5, H.No: 3666; Müslim, Zekât, 27, H.No: 1027
[6] Ebû Dâvûd: El-Merâsîl, H.No: 105

Hutbe-Sadaka Belaları Defeder

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com