CUMA HUTBESİ

Hutbe – Sosyal denge ve mali adaletin anahtarı: Zekat

27 Ağustos 2010

Muhterem Müslümanlar!

İslam dininin hedefi, ahlak ve eşitlik esaslarına dayalı bir sistem kurmaktır. Kur’an’ın inmeye başladığı devirde korkunç bir sosyo-ekonomik eşitsizlik yaşanıyordu. Mekke hem zengin bir ticaret şehri, hem de zayıf, kimsesiz, köle ve çalışanları sömürülen bir şehir devleti idi. Ticari ve parasal hilelerin bir çok çeşidi mevcuttu. Kur’an bir yandan bencil, merhametsiz ve aşırı lüks harcamalarda bulunanlarla, diğer yandan ezici yoksul ve çaresizlikle karakterize edilen o toplumu ve ortamı şöylece tenkid ediyordu: “Çokluk yarışı sizi oyaladı. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız)” (Tekasür Suresi, [102:1-2]) “Habire mal yığıp sonra sayan, gıybet eden ve devamlı insanların hatasını bulmaya çalışan her fesat kişinin vay haline! Malının kendini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır! Andolsun ki o şahıs hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? (Bu duygusuz cimri insanların) kalbine işleyen Allah’ın tutuşturduğu bir ateştir.” (Hümeze Suresi, [104:1-9])

Aziz kardeşlerim!

Aslında dinimiz, servet edinmeye karşı değildir. Tam aksine, Kur’an’da servet, “Allah’ın lütfu” (fazlullah) ve “hayır” olarak tanımlanır ve helalinden olan mal çokluğu övülür. Nitekim “Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın.” (Cuma Suresi, [62:10]) ayetinde bu duruma şahit olmaktayız. Fakat servetin kötüye kullanılması hoş görülmez. Çünkü insanın yüksek değerlere yönelmesini engeller. Servet edinmek tek hedef ve gaye haline gelir ki, bu ise tenkid edilen bir durumdur: “Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme.” (Necm Suresi, [53:29]) ayetinde anlatılan durum budur.

Değerli kardeşlerim!

Servet, şahsın meşru ihtiyaçları ve kalanında da hayırda sarfedilmek üzere kazanılmalı. Diğer insanların da refahtan pay almasına aracılık edilmelidir. Servet sahibi servetini harcamakta sorumsuzca davranmamalıdır. Çünkü serveti veren Allah, şu ayet-i kerimede olduğu gibi servetin içine başkalarının da haklarını saklı tutarak vermiştir: “Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak olanlar…” (Mearic Suresi, [70:24-25]) Servet sahiplerinin servetlerinde sorumsuzca hareket edip, ihmalkâr davranmaları toplumların çöküşü için temel sebeblerden birisi olmuştur. Bundan dolayı Kur’an’da egoist davranarak etrafını gözetmeyen zenginler şöylece kınanmıştır: “Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, haram helal demeden mirası yiyorsunuz; malı aşırı biçimde seviyorsunuz.” (Fecr Suresi, [89:17-20]) Dinimizde bu durumu önlemeye yönelik iki önemli tedbir alınmıştır. Birisi faizli alış-verişin yasaklanması, diğeri ise zekat ibadetinin farz kılınmasıdır. Bu iki tedbirle servetin sadece zenginler arasında dolaşan bir şey olmaması sağlanmıştır. 

Muhterem kardeşlerim!

Dolayısı ile zekat, sosyal adaletin sağlanmasında çok büyük katkıları olabilecek bir ibadettir. Zekatın tam manası ile toplanması ve dağıtılması yoksullukların aşağıya çekilmesi demektir. Zekâtın verileceği yerler Kur’an’da isim isim sayılmış olmakla beraber geniş anlamda, bir toplumun bütün ihtiyaç alanlarını kapsamaktadır. Bunun için de zekatın ve sadaka-i fıtırın ödenmesi tek tek şahısların eline ve vicdanlarına terkedilecek bir husus değildir. Ya devlet alacak ve yerine harcayacak, ya da Müslümanlar devlet gibi hizmeti yaygınlaştıracak kendi müesseselerini kuracaklardır. Bu manada Avrupa’da zekât ve fıtra müessesesini çok doğru bir kararla kurmuş olan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bu ihtiyacı bihakkın yerine getirmeye çalışmaktadır. Toplanan zekâtlar, fitreler ve diğer yardımlar, teşkilat tarafından ihtiyaç hasıl olan her yerde, hikmete uygun bir şekilde değerlendirilmektedir. Zekâtın hikmetine uygun ve zekâttan elde edilecek maddi ve manevi kazanım kat kat olsun isteniyorsa – ki elbette istenir – şahıs şahıs bu görevi ifa etme yerine, teşkilatımızın Zekât ve Fitre Fonu’na kendi zekât ve fitrelerimizi vermeye ve başkalarının da katılması noktasında aracı olmaya gayret edelim.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com