CUMA HUTBESİ

Hutbe – Terör Beladır; Hayat Hakkı Tanımıyalım

26 Ekim 2007

Muhterem kardeşlerim,

Semavî dinlerin en temel kurallarından birisi insan hayatının korunmasıdır. Çünkü insan hayatı, korunması gereken en değerli varlıktır. Semavî dinlerin sonuncusu olan İslam’a göre de insan hayatının korunması ve saygı gösterilmesi esastır. İslam’ın temel kurallarını kendisinde toplayan Kur’an-ı Kerim’imizde aslında farz kılınan ibadetlerin ve yine uzak durulması istenen haramların, aslında bir yönü ile insan hayatını korumayı esas aldığı bir gerçektir. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler bir yönü ile insan hayatının devamına yardım ederken, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıkların, hırsızlık ve öldürmek gibi ahlaksızlıkların yasaklanması da dolaylı veya direkt olarak yine insan hayatının korunmasına yönelik alınan tedbirlerdendir.

Aziz kardeşlerim,

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’inde, insan hayatının korunması hususunda, çarpıcı bir ifade ile, haksız olarak bir tek insanın bile hayatına kastedilmesinin ne denli, büyük bir cürüm olduğunu belirterek şöyle buyuruyor: “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurta­rırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” [5:32] Ayet-i kerimede adına cinayet dediğimiz çirkin bir fiilin bir tek insan üzerinde bile tatbik edilmesi, örneğin bu gün altı milyar insanı katletmeye bedel bir cürüm olduğu anlatılırken, buna karşılık bir insanı affetmenin, yaşamasına imkan vermenin de yine bütün insan neslini yaşatma manasında, büyük bir erdem olduğu bildirilmektedir. Sevgili Peygamberimiz de olmaması için bütün gücüyle gayret etmesine rağmen, yine de engelleyemediği savaş ortamlarında bile, çocukların, kadınların, yaşlıların, din adamlarının, savaşa iştirak etmeyen insanların, öldürülmemeleri konusunda, komutanlarına sıkı sıkıya tenbihlerde bulunmuş ve hatta farkına varılmadan öldürülmüş olan kadın ve çocuklardan dolayı komutanlarını azarlamış ve daha dikkatli davranılması konusunda komutanlarını tekrar tekrar uyarmıştır.

Muhterem kardeşlerim,

Son elli yılın en tehlikeli hastalıklarından daha büyük bir bela haline gelmiş olan, terör hadisesi, her eyleme geçişinde, yukardaki ayette ne büyük bir günah olduğu belirtilen masum insan kıyımının en acımasız örneklerinin sergilenmesine sebep olmaktadır. İnsan hayatına bu kadar değer veren bir dinin mensubu olan Müslümanların, terör adlı bu çirkin ve acımasız bela ile yan yana konması, çok büyük bir talihsizliktir. Diğer yandan dış güçlerin de oyunlarına gelerek, kardeş insanların birbirlerine karşı, dışardan bir düşmanın yapamıyacağı bir muamele ile, şiddet uygulamaları ve birbirlerinin can ve mallarına zarar vermeleri bir başka acı gerçektir ki, bu gün bütün bir İslam coğrafyası bunun ıztırabı ile yaşamaktadır.

Değerli kardeşlerim,

Son günlerde anavatanımızda tırmandırılan ve bizi gerçekten büyük acılara sevkeden terörün, en acımasız çehresiyle yine karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Biz cemaat olarak, hangi ırk ve cemaata mensup olursak olalım, hangi insan grubuna karşı işlenirse işlensin, bir Müslüman olarak, hem terörü tasvip etmiyoruz hem de yapan veya alet olanları kınıyoruz. Yapılan şeylerin doğru olmadığını ve bir an önce bu çıkılmaz yoldan dönmelerini temenni ediyoruz. Bu terör cehenneminde şehadet şerbetini içen mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabr-ı cemiller diliyoruz. Bu arada Avrupa’da yaşıyan bütün kardeşlerimize de akl-ı selimle hareket ederek dinimizin hayat bahşeden prensiplerinden ayrılmamalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle “Müslümanların kardeşler olduğu” prensibinden hareketle, kardeşliklerimize zarar verecek davranış ve beyanlardan uzak durmamızın lüzumunu bir daha hatırlatıyoruz. Cenab-ı Hak’tan kısa zamanda bu bela ve musibetlerden bütün Ümmet-i Muhammed’i kurtarmasını dilerken Peygamber Efendimiz (as)’ın şu mübarek tenbih dolu hadis-i şerifiyle hutbemize son vermek istiyoruz. Peygamber Efendimiz (as) buyuruyorlar ki: “Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize buğzetmeyiniz, birbirinizle alakanızı kesmeyiniz; Allah’ın kulları kardeşler olunuz.” (El-Camius’Sagir: C.1, shf. 173, HN: 2901)

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com