CUMA HUTBESİ

Hutbe: Tesettür Nasıl Olmalıdır?

31 Ocak 2017 Kur'an Tesbih Yeşil
Kur'an Tesbih Yeşil

Muhterem Müslümanlar!
Tesettür kısaca, bir Müslüman erkek veyahut da bir Müslüman kadının örtmesi gereken yerlerini, yani avret mahallerini bir elbise ile örtmesi demektir. Tesettürün nasıl olacağı Kur’an ve sünnette açıkça belirlenmiştir ve tesettürün şekilden ziyade ruhuna vurgu yapılmıştır. Mesela kimi örtü ve elbiseler, örtülmesi gereken yerleri tam olarak örtmemekte, vücut hatlarını ortaya koymaktadır. Görünürdeki bu tür elbiselerin tesettürün ruhu ile hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla bu elbiseler aslında elbise değildirler.

Elbise hususunda genellikle hanımlar için önemli uyarılar olmakla birlikte, aynı uyarılar erkekler için de geçerlidir. Mesela Ahzâb suresinde, “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur.”[1] buyurulurken, Nûr suresinde erkekler için özel bir uyarı yapılmaktadır: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir.”[2]

Aziz Müslümanlar!
Görülüyor ki, tesettür konusunda sadece kadınlar için değil, aynı zamanda erkekler için de uyarılar vardır. Temel tesettür kuralları şöyle sıralanabilir:
1- Kadının kıyafeti; genel olarak (el ve yüz dışında) bütün vücudun örtülmesi şeklinde olur. Giyilen örtü; saçları da içine alacak şekilde bütün vücudu kapamalıdır. Erkekler için bu sınırlar daha geniş olmakla birlikte toplumdaki edep kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
2- Kıyafetler dar olmamalı, vücut hatlarını veya rengini göstermemelidir. Bu hususta şu hadîs-i şerif hassaten kadınları uyarmaktadır. Ama aynı durum elbette erkekler için de geçerlidir: “Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre, bir gün Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ, ince bir elbise ile Resûlullah’ın huzuruna girmişti. Peygamber Efendimiz ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: ‘Ey Esmâ! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.’ Efendimiz bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti.” Ayrıca, Peygamber Efendimiz bir başka hadiste, yine kadınlardan misal vererek, “Giyinmiş fakat aslında çıplaktırlar.” dedikten sonra, vücutlarını belli edecek elbise giyerek, bu elbiselerle erkekleri meylettirmek için cazibeli yürüyen kadınların cehennem ehli olacaklarını bildirmektedir.[4] Bu tarif kuşkusuz erkekleri de içine almaktadır.
3- Erkek giydiğinde erkek olduğu, kadın giydiğinde de kadın olduğu belli olmayacak kıyafetler giymemelidir.
4- Elbiseler yere sürülecek kadar çok uzun olmamalıdır. Bu anlamda elbisenin temizliği de çok önemlidir.
5- Elbisenin modasından veya markasından ziyade tesettüre uygunluğu, bununla birlikte soğuğa ya da sıcağa karşı koruyuculuğu dikkate alınmalıdır.

Unutmayalım! Bizler Müslümanız ve Müslüman’a yakışır kıyafetlerle dolaşmalıyız.

[1] Ahzâb suresi, 33:59
[2] Nûr suresi, 24:30
[3] Ebû Dâvûd, Libas, 85; H. No: 4104
[4] Muslim, Libas, 190; H. No: 2128

Hutbe-Tesettür

Hutbe-Arapça

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com