CUMA HUTBESİ

Üç aylar ve Regâib Kandili

10 Nisan 2015

Muhterem Müslümanlar!
20 Nisan Pazartesi günü bir üç aylar mevsimine, 23 Nisan Perşembe akşamı da bir Regaib Kandiline daha kavuşmuş olacağız inşaallah. Rabbimiz Müslümanlara, bütün insanlığa hayırlı, bereketli ve mübarek kılsın!

Recep, şaban ve ramazan aylarından müteşekkil olan bu mübarek aylara öteden beri “üç aylar” denir. Bu ayların her biri, Allah’ın izni ile, birer manevî gıda hazinesi ve sofrası olarak bizleri kuşatacaktır.

Aziz Kardeşlerim!
Allah Teâlâ, içinde birçok hikmet taşıyan bazı gün ve geceleri diğerlerine göre daha özel kılmış ve bu zamanlarda ifa edilecek ibadetlere ve rızasına uygun güzel işlere daha feyizli ve daha bereketli karşılık vereceğini vadetmiştir. Bu özel zamanların başında recep, şaban ve ramazan ayları gelir. Bu ayların gündüzlerinde tutulacak oruçlar, verilecek sadakalar; gecelerinde yapılacak ibadetler, inşaallah, diğer zamanlara itibarla daha bereketli olacaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bir hadîs-i şeriflerinde bunu bize şöylece ifade buyurmaktadır: “Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevirilmez. (Bu geceler şunlardır): Recep ayının ilk cuma gecesi (Regâib Gecesi), şaban ayının on beşinci gecesi (Berat gecesi), (her) cuma gecesi ve bayram geceleri.”[1] Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ayrıca “Recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım ve ramazan ümmetimin ayıdır.”[2] buyurarak, bu üç ayın taşıdığı önemi vurgulamıştır.

Değerli Kardeşlerim!
Recep ayı, aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’de bahsedilen haram ayların da ilkidir. Bu aylarda bizi teşrif edecek gecelerden ilki de recep ayının ilk cuma gecesidir. Bu geceye Regâib Gecesi deriz ki, önümüzdeki perşembe gününü cuma gününe bağlayan gecedir. Regâib kendisine rağbet edilen, çok arzulanan, talep edilen kıymetli şeyler, bol bol rahmet ve bereket, sayısız lütuf ve ihsanla dolu olan şey manasına gelir. Buradan hareketle bu gecede yapılacak güzel amellerin karşılığının fazla fazla verileceği, feyiz ve bereketin en yüksekte olduğu anlamına ulaşırız.

Muhterem Cemaat!
Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu gecenin öncesinde, yani perşembe gününde oruç tuttuğunu, gecesinde de namaz kıldığını; böylece bu gecenin feyzine dikkatlerimizi çektiğini biliyoruz. Bundan dolayıdır ki bu gecede dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek güzel amellerden kabul edilmiştir. Öyle ise biz de bu mübarek gecenin evvelinde oruçlu olmaya gayret edelim. Gecesinde de namaz kılalım, Kur’an okuyalım, zikir ve tefekkürle meşgul olarak, geceyi ihya edelim. Ayrıca ümmetin ve insanlığın kurtuluşunu talep ederek dualar edelim. Çünkü dua, Allah’a ulaşmanın direkt yoludur. Şahsımızın, ailemizin, bütün ümmetin ve insanlığın kurtuluşu için dualar edelim. Bu mübarek aylarda her zamankinden daha fazla iyilik, hayır ve hasenata koşalım, sadakalar verelim, infakta bulunalım. Hutbemizi Efendimiz (s.a.v.)’in şu mübarek duasıyla bitirelim: “Allah’ım, bize recep ve şaban aylarını mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.”[3]

[1] İbn Asâkir, Muhtaru’l Ehâdîs, shf. 73
[2] El-Câmiu’s Sağîr, H. No: 4411
[3] Keşfu’l Hafâ, c. 1. shf. 186, H. no: 554

pdf Hutbe: Üç aylar ve Regâib Kandili