CUMA HUTBESİ

Hutbe: Yaşlılara Hürmet

11 Ekim 2013

Muhterem Müslümanlar,

Bir insana hürmet etmek, onu muhatap alırken edebe riayet etmek, ona Allah tarafından verilmiş değerin bilincinde olup, ona göre davranmak anlamına gelir. Dilimizdeki saygı kelimesi, hürmet kelimesini tüm derinliği ile, tam manasıyla yansıtmasa da, ona en yakın kelime olarak eş anlamda kullanılır.

Değerli Kardeşlerim,

İslam dininin toplumun her kesimi için belirli hükümleri vardır. Allah Teâlâ böylelikle her bir insanın değerini tanımlar ve diğer insanların o değere göre hareket etmelerini tavsiye ve teşvik eder. Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şeriflerinde, Allah’ın yaşlı kullarına karşı merhametini şöyle tarif eder: “Allah, İslam dininde yaşlanmış kadın veya erkek kullarına azap etmekten haya eder.” (Kenzu’l Ummal, 15/672) ve “Allah, sünnete (İslam’a) sımsıkı sarılan bir yaşlının yaptığı duayı geri çevirmekten haya eder.” (Kenzu’l Ummal, 15/666) Yaşlıların toplumun tümü için rahmet vesilesi olduklarını da şu şekilde dile getirir: “Eğer Allah’ın beli bükülmüş kulları, süt emen yavrular, otlayan hayvanlar olmasaydı, başınıza sağanak sağanak ve kesintisiz azap yağardı.” (Münavi, Feyzü’l-Kadir, 5/344) Efendimiz, bir başka hadislerinde, müminlerin yaşlılara karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğini ise şöyle tarif eder: “Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî, Birr, 15) ve “Saçı-sakalı ağarmış yaşlı Müslümana, hükümlerini çiğnemeyen ve okumayı bırakmayan Kur’an okuyucusuna, adil idarecilere ikram etmek ve saygı göstermek, Allah’a saygıdandır.” (Ebu Davud, Edep, 23)

Muhterem Kardeşlerim,

Bu nedenle, yaşadığımız toplumda yaşlılara olan hürmet ve saygının azalmasına karşı koymak için, bizim onlara karşı gösterdiğimiz hürmeti ikiye, üçe, belki de dörde katlamamız gerekiyor. Elleri öpülesi bu insanlar şu dünya sürgününde bizden daha fazla yaşamış, çoğu zaman kim bilir ne sıkıntılar çekmiş, ne tecrübeler edinmiş, ne zorluklara katlanmışlardır. Onların tenlerindeki, yüzlerindeki kırışıklıklarını hayranlıkla izlerken, Allah’ın onları ne kadar güzel bir şekilde ahirete hazırladığını, Rabbimiz ömür verirse bizim de onların yerinde olacağımızı hatırlayarak, hayat tecrübesi edinirken, bir yandan da onlara hürmet edebilme imkânına sahip olmayı bir şeref olarak görelim. Allah’ın onlara karşı merhametini düşünürsek, bizim de büyüklerimize karşı hürmet duygularımızın kabarması gerektiğini daha iyi anlarız. 

Kıymetli Kardeşlerim,

Her insanın beden ve ruhen gelişen merhalelerinin her biri ibret doludur. Bugünün yaşlıları dün, büyük çabalarla bizim bugünümüzü şekillendirmişlerdir. Onlar, kendilerinden sonra gelen nesli yetiştirmişlerdir. Ola ki, bir büyüğümüz bize sert konuşursa, ona darılmayalım, incinmeyelim; sadece sabredelim. Nahoş bulduğumuz bir durumun onları terketmemize vesile olmaması gerekmektedir. Çoğu zaman bir güler yüz ve tatlı dil onların gönüllerini büsbütün fethetmemizi sağlayabilir. Yaşlılarımıza kelimenin tam anlamıyla hürmet edelim. Yani onlara karşı edebimizi koruyalım, Allah indinde ne kadar değerli olduklarını her daim göz önünde bulunduralım. Dokunulmazlıklarının bilincinde olup, büyüklerimizin duasını alalım, onlara şefkatli ve kucaklayıcı davranalım. Rabbimiz, insanın her hâlini sebepsiz yere sevimli kılmamıştır. Öyleyse yaşlılarımızın yüzlerine baktığımızda cenneti hatırlayalım.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com