CUMA HUTBESİ

Hutbe- Yeni Yılda Yeniden Nefisle Hesaplaşma

01 Ocak 2010

Muhterem Müslümanlar,

Cenab-ı Hak, varettiği her canlıya, dolayısı ile her insana da  bir ömür takdir etmiştir. Diğer canlılardan farklı olarak akıl nimetiyle donattığı insanı, mükellef kılmış, bir ömür boyunca tüm yapıp ettiklerinden ve yapması gerektiği halde ihmal ederek yerine getirmediği şeylerden sorumlu kılmıştır. Bu sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmesi için de onu yalnız bırakmamış, aklına rehberlik etmek üzere peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Yani insana mazaret teşkil edebilecek hiçbir boşluk bırakmamıştır. Tabiri caiz ise, Allah Teala yarattığı her kuluna yetecek ve kendisi tarafına düşen bütün görevlerini yerine getirmiş, artık sorumluluk insanın omuzlarını tevdi edilmiştir. İşte bu noktada insana düşen görev, hayatını ve yapıp ettiklerini düşünmek ve değerlendirmektir.

Muhterem Mü’minler,

Yakinen biliyoruz ve her gün yaşadığımız örnekleri ile şahit oluyoruz ki, dünya ayaklarımızın altından her gün kayıyor, fani ve geçici olan dünya bizi terkediyor. Kafilemiz ebedi yurdumuz olan ahirete doğru yol alıyor. Her canlıya ulaşacak olan kesin netice, ölüm, bizim için de gerçekleşecektir. Bundan dolayı da bu kısa hayatı iyi değerlendirmek ve kıymetini bilmek durumundayız. Dünyada yapılacak her iyiliğin ve kötülüğün karşılıksız kalmayacağını, bir gün hesaba çekileceğimizi bilmeli ve inanmalıyız. Dünyevi işlerimizde en ince noktalara kadar titizlikle muhasebe yaptığımız gibi, manevi hayatımızın muhasebesinde de aynı hassasiyeti gösterebilmeliyiz. Aynen Hz. Ömer (ra) efendimizin her akşam: “Bu gün Allâh için ne yapabildim” diyerek kendisini hesaba çektiği gibi biz de kendimizi hesaba çekebilmeliyiz. 

Değerli Mü’minler,

Hayatı bütün yönleriyle ele alarak, ahireti kaybettirecek bir bedel ödemekten kurtulmanın çaresi, nefis muhasebeni zamanında ve tam yapmaktır. Geleceğin muhasebesini bugünden yapmak, sınava girecek öğrencinin ders çalışmasıyla aynıdır. Gerçek imtihana tabi tutulmak için yaratılmış olan insan da, ahiret hayatında kendisine sorulacak soruları başarıyla cevaplandırabilmek için hesabını burada yapmalıdır. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz (sav): “Akıllı kimse, kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.” (Tirmizi, Kıyamet, 26; İbni Mace, Zühd, 31) buyurmaktadır.

Bundan dolayıdır ki, yeni bir yıla başladığımız bu günümüzde, geride bıraktığımız yıl ve yılların muhasebesini yapmalı, varsa hata ve günahlarımızdan dönme gayreti içerisine girmeliyiz. En nadide bir servetten daha değerli olan önümüzdeki gün ve yılları, yani ömrümüzü daha dikkatli değerlendirebileceğimiz bir program yapmalıyız. Önce bizi Allah rızasına eriştirecek bir kulluk programı yapmalıyız. İbadetlerimize, özellikle namazlarımıza dikkat etmeliyiz. Namazlarımızı mümkün mertebe cemaatla kılmalıyız. Toplumun huzuru, aile fertlerinin saadet ve mutululuğu için üzerimize düşen islami ve insani hertürlü görevi yerine getirmeliyiz. Sonra da sağlık ve mutluluk dolu bir yıl geçirmek üzere Cenab-ı Hakka niyazda bulunmalıyız. Peygamberimiz Efendimiz (sav)’in, “Kıyamet günü kişi tüm yaptıklarından sorgulanıp hesaba çekilmedikçe, mahşer yerinden ayrılamayacaktır” (Tirmizi, Kıyamet, 1) mübarek sözünü kendimize bir uyarıcı ve ilke edinerek, hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. Hutbemizi şu ibret dolu Kur’an ayeti ile bitirirken ömrümüzün geriye kalan kısmının hayır ve bereketlerle bizi kuşatmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Haşr Suresi, [59:18])

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com