CUMA HUTBESİ

Hutbe: Zenginlik nimet ve imtihandır

17 Mayıs 2013

Muhterem Müslümanlar,

Her ne kadar aramızda fakir insanlar bulunsa da, dünyanın refah seviyesinin yüksek olduğu coğrafyalarında yaşıyoruz. Ancak bizler nispeten zengin bir hayat sürerken, dünyanın başka beldelerinde açlık, hastalık ve felaketler sonucu milyonlarca insan hayatını kaybediyor veya çaresiz kalıyor. 

Hepimizin bildiği gibi zenginlik, Allah’ın insanlara verdiği çok büyük bir nimet olduğu kadar, aynı zamanda bir imtihandır. Önemli olan sahip olduğumuz zenginlikleri bu dünyada hayır ve hasenat yolunda kullanarak, hem dünyamızı ve hem de ahiretimizi kazanmaktır. Bunu yapmazsak eğer, zenginlik nimeti, dünya ve ahirette bizim için yük olur, bizlere büyük elem ve sıkıntı verir ve bizleri dönüşü olmayan bir pişmanlığa düçar eder. Bu durumu Yüce Rabbimiz Kur’an’da şöyle beyan buyurur: “Sizden birinize ölüm (alametleri) gelip de: “Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden olsam.” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) harcayın.” (Münâfikûn suresi, 63:10)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu hususta bizlere önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. “Allah Teâlâ münezzehtir, (hâlde ve sözde) nezih olanı sever; naziftir, nezafeti sever; kerimdir, keremi sever; cömerttir, cömertliği sever.” (Tirmizî, Edeb, 41) Hâl böyle olunca Müslümanlar olarak malımızı, servet ve zenginliğimizi hayır yolunda kullanmaktan başka seçeneğimiz kalmamaktadır.

Değerli Müslümanlar,

Zenginlik derken elbette helal yoldan kazanılan servet ve zenginliği kastediyoruz. Yoksa helal ve haram hudutları gözetilmeden elde edilen servet ve zenginlik, hem dünya ve hem de ahiret için büyük tehlikedir. Kazancımız İslam adabına, İslam’ın ticaret ahlakına uygun olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, kazanılan bütün haram mal ve paralarda kul hakkı vardır. Allah (c.c.) her türlü günahı affedebilir ama kul hakkını affetmez. Bu sebepten dolayı Allah’ın huzuruna kul hakkı ile gitmeyelim. Şunu da hatırımızdan çıkarmayalım ki, bir gün Büyük Mahkeme’de hesap vereceğiz.

Aynı şekilde unutmamalıyız ki, insan helal yoldan kazandığında, malını saçıp savuramaz, lüks hayat, sefahat ve azgınlık yapamaz. Dünyada bu kadar aç, susuz ve muhtaç varken, kendisi debdebeli bir yaşantı süremez. Allah (c.c.)’nun bizlere verdiği her nimet ve kazançta açların, susuzların, muhtaçların, yoksulların hakkı ve hukuku vardır.

Değerli Kardeşlerim,

Rabbimiz bu konuda yapmamız gerekeni şöyle tarif etmektedir: Allah’ın sana verdiği mal ile ahiret yurdunu, (cenneti) iste, (servetini hayır yoluna harca). Dünyadan nasibini de unutma, (ihtiyacın kadar sakla). Allah, sana ihsan ettiği gibi, sen de (Allah’ın kullarına) ihsan et. Yeryüzünde fesat arama; çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez.” (Kasas suresi, 28:77) Cenâb-ı Hak hepimize helalinden kazanmayı ve helale harcamayı ve hayır yolunda infak etmeyi nasip eylesin. 

IGMG İrşad Başkanlığı

Not: IGMG Sosyal Yardım Derneği Hasene “šRamazan Berekettir‘ sloganı ile 2013 Ramazan Kumanya Kampanyasını başlatmıştır. Toplam 25 ülkede ve Türkiye’de 25 ilde gerçekleştirilecek olan kampanyada yetimler de unutulmamış ve yetimlere bayram sevinci olacak hediye paketleri hazırlanmıştır. Bu projeyi uzak ülkelere ulaşabilmek için fırsat bilip onbinlerce ihtiyaç sahibi ailenin iftar ve sahur sofrasının bereketine vesile olalım. Bu kampanyada Hasene derneğini, mazlum ve mağdurları yalnız bırakmayalım inşallah.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com