CUMA HUTBESİ

Zulüm, Büyük Günahtır!

22 Mayıs 2015 Kur'an Tesbih Yeşil
Kur'an Tesbih Yeşil

Muhterem Kardeşlerim!
Allah’a eş koşmak, O’nun emirlerine karşı gelmek nasıl bir zulüm ise, Allah’ın yarattıklarına karşı yapılan haksızlıklar da zulümdür. Allah ise zulümden ve zalimden hiç bir şekilde hoşlanmaz. Zalimlerin amellerini hem bu dünyada hem de ahirette boşa çıkardığı gibi, yaptıkları o kötülüklerin de cezasını eksiksiz verir.

Aziz Müslümanlar!
Rabbimizin yer yüzüne halife olarak gönderdiği insan, ne yazık ki, gerçek amacını unutmakla kalmamış aynı zamanda, haksızlık yapmayı bir idare sanatı hâline getirmiştir. Son yüzyılda bu idare sanatının şekli ve vasfı değişmiş, ama, haksız uygulamalar aynı şekilde kalmıştır. Bugün yine işgaller ve savaşlarla milyonlarca insan en tabii haklarından mahrum bırakılmakta ve enva-ı çeşit zulme maruz kalmaktadırlar.
Biz zamanlar adaletin merkezleri olan pek çok ülke, ki, bu ülkeler arasında İslam ülkeleri de yer almaktadır, neredeyse adaletsiz uygulamaların merkezi hâline gelmiştir. Kudüs’ü, Şam’ı, Kahire’yi tarihsel süreç içinde incelediğimizde görürüz ki, bu beldeler birer adalet ve ilim merkezleri idi. Ne var ki, bu gün bu merkezler, insan hakları ve hürriyetlerinin ihlal edildiği adeta açık mahpushanelere dönüşmüştür.

Değerli Kardeşlerim!
Bilindiği gibi, bir çok İslam coğrafyası, çeşitli sebeplerle İslam’ın adalet ve insan onurunun korunduğu hak nizamdan uzaklaşmış ve esefle ifade etmek gerekirse, buralarda yaşayan insanlar bir çok hukuksuz ve haksız uygulama ile başbaşa kalmışlardır. En acısı da bu kötü muameleler bizzat kendi insanları tarafından kendi kardeşlerine karşı tatbik edilmiştir.

İşte böyle bir acı olayı son birkaç senedir Mısırda yaşamaktayız. Yapılan seçimlerde ilk defa halkın serbest oylarının %52’sini alarak devlet başkanlığına seçilen Muhammed Mürsî ve yönetimine karşı yapılan darbede bunu görüyoruz. Halkın seçimi ile iktidara gelen bu yönetim, hiçbir haklı sebebe dayanmayan bir darbe girişimiyle yönetimden uzaklaştırılmış, binlerce taraftarı ve yönetimi hapsedilmiş, bir kısmı da şehit edilmiştir.

Aziz Kardeşlerim!
Bu bir darbedir ve tam bir haksızlıktır. Fakat dünyanın büyük bir kısmı her ne kadar insan hak ve özgürlüklerini savunan bir görünümde olsalar da bu darbeye darbe demekten çekindiler ve yapılan zulümlere seyirci kaldılar. Böylece yapılan askeri ihtilalin ortağı konumuna geldiler. Bunun kabulü mümkün değildir. Bugün gelinen noktada ise, ihtilalle görevi başından uzaklaştırılan başkan Mürsî de dahil olmak üzere 108 kişiye düzmece bir mahkeme idam kararı vermiş bulunmaktadır. Gözlerimiz ister istemez dünyanın insan hak ve hürriyeti savunucularını Muhammet Mürsî ve arkadaşlarının yanında görmeyi arzulamaktadır. Bu anlamda dünyada bir çok insan hak, özgürlük ve barış örgütünün bu kararların aleyhinde beyanatta bulunması bizi sevindirmiştir.

Değerli Müslümanlar!
Bizler inanıyoruz ki, Mürsî ve ekibine idam cezası verenler, Allah katında sorumlu olacaklardır. Bu yolda kendilerine destek verenler de Allah’ın hesabından kurtulamayacaktır. Yine inanıyoruz ki, Yüce Rabbimiz olup bitenlerin hiç birinden gafil değildir. Zira O’, “Sakın ha, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor.”[1] buyurmuştur.

Biz insan onuru ile bağdaşmayan bu kararları kabul etmiyoruz ve endişe verici buluyoruz. Böyle toplu yargılamaları hukuk devleti ilkelerine aykırı görüyor ve kararın infaz edilmemesini bekliyoruz. Dünya kamuoyu buna kayıtsız kalmamalı ve gereken girişimler acilen başlatılmalıdır. Rabbimize dua ediyor, Mürsî ve arkadaşlarına sabr-ı cemiller diliyoruz.

[1] İbrahim sûresi, 14:42

pdf Hutbe: Zulüm, Büyük Günahtır!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com