BASIN AÇIKLAMASI

IGMG İçişleri Bakanlığı’nın AET-Türkiye Ortaklık Antlaşması 1/80 sayılı kararı ile ilgili tutumunu doğru bulmuyor

18 Temmuz 2005

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, İçişleri Bakanlığı’nın AET-Türkiye Ortaklık Antlaşması 1/80 sayılı konsey kararıyla ilgili genel uygulama talimatlarının “vakit geçirmeden düzeltilmesini” talep etti. İçişleri Bakanlığı söz konusu talimatnameyle, resmi daireleri açık bir şekilde, ilk verilecek çalışma iznini en fazla on bir ayla sınırlandırılmalarını isteyerek, Türk vatandaşlarının konsey kararının uygulama alanı dışında tutulmasını amaçlamakta. Üçüncü, bir Türk işçisinin bir yıldan fazla bir süredir kesintisiz bir şekilde aynı işverenin yanında çalışması halinde , Ortaklık Antlaşması’ndan doğan hukuk uyarınca ikamet iznini alma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Resmi dairelere verilen bu talimata gerekçe olarak, AET-Türkiye Ortaklık Antlaşması 1/80 sayılı kararında belirtilen maddelerin, yürürlükte olan iş gücü alımının durdurulması uygulamasına aykırı olduğu ifade edilmekte.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Antlaşması ile uzun vadede Türkiye ile ekonomi politikalarının koordine edilmesi ve Gümrük Birliği ( 1 Ocak 1996’dan itibaren) kurulması planlanarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasının amaçlandığını belirten Üçüncü, ” Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlaşmasının yaşandığı bu dönemde, iş piyasasındaki menfaatler nedeniyle, uluslararası platformda alınmış bir kararın amaç ve hedefinin akamete uğratılması, sadece siyasi açıdan değil, hukuki açıdan bakıldığında da yanlıştır. İçişleri Bakanlığı’nın bu talimatı, uygulamada, yurt içindeki kanunları, Ortaklık Konseyi kararlarının üzerine çıkarmakta, uygulama alanını daraltmakta ve bu anlamda Almanya’daki Türk işçilerin hakları sınırlandırılmaktadır.” dedi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com