BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Berat Kandili Mesajı

05 Ağustos 2009

“Berat Kandili gecesi, diğer kandil gecelerimizde olduğu gibi, bilhassa Anadolulu Müslümanlar nezdinde son derece öneme haiz bir gecedir.  Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle ‘Mübârek’, kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle ‘Beraet’, kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle ‘Rahmet’, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması ve kendilerine birer manevi senet verilmesi sebebiyle de ‘Berae’ veya ‘Sakk’ gecesi adı da verilir.

Bu gecenin diğer gecelerden farklı bazı özellikleri vardır. Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Ancak ana ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler, zararlı alışkanlıkları olanlar, bu gecenin faziletinden nasiplenemezler. Maddenin manayı esir aldığı günümüzde, hata ve kusurlar sebebiyle günah kirleri ile kirlenmiş olan insanlık için, Berat Gecesi tam bir temizlenme ve berat senedini alma gecesidir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekir.  Zira dengelerin alt-üst olduğu, insanların acımasızca birbirini ezdiği, ezenler kadar seyredenlerin de mes’ul olduğu dünyamızda, bir insan ve bir Müslüman olarak beraete erişmeye hakikaten çok büyük ihtiyacımız vardır. İslam dünyasında bile ana-babaların hiçe sayıldığı, kin ve nefretin alabildiğine yayıldığı ve insanlığın birbirini öldürdüğü talihsiz bir dönemi idrak ediyoruz.
İşte bütün bunları tamir etmemize vesile olacak ömrümüzün hayırlı bir dönüm noktasına doğru yol alıyor ve Berat Gecesi’ne yaklaşıyoruz. Berat Gecesi öyle bir gece ki, onda bir sene içinde bir insanın karşılaşacağı herşeyin çetelesi sayılıp dökülüyor ve insanların bir kısmı çoktan dünya değiştirenlerin listesine yazılıyor, hatta yiyeceği ekmeğin, içeceği suyun bile muhasebesi çıkarılıyor. Siz ne kadar nefsinize uyarak kin ve nefret stratejisi belirlemiş bile olsanız, kim bilir, belki de çoktan isminiz günleri sayılı insanların arasına girmiştir bile. Böyle olunca değer mi düşmanca hareket etmeye, değer mi kalp kırmaya, kin beslemeye, rahmet yerine gazabı seçmeye? Kulak vermemiz gerekmez mi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sas)’in bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken haber verdiği şu müjde ve uyarılara?

‘Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. Alemlerin Habibi, Hz. Peygamber Efendimiz dahi bu gece Rabbına yönelerek şöyle dua etmişti: Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin.’

‘Şaban ayının yarısı (Berâet Gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim.’

‘Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.’ Ne mutlu bağışlayan ve bağışlananlara!

Elbette Berat Gecesi’ni sadece şahsi ibadetlerle ihya ile yetinmemeliyiz. Ramazan Ayı’nın da hakikaten çok yaklaştığı bu günlerde bir dizi karar alarak şöyle bir program yapmalıyız. Önce yardımlaşma içinde birbirimizi severek birlikte yaşamanın yolunu aramalıyız. Öfkeyi hoşgörüye, önyargıyı doğru ve gerçek anlayışa, tahammülsüzlüğü sabra, ayrılığı bütünlüğe, düşmanlığı dostluğa, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürmeye ve bütün güzellikleri birlikte paylaşmaya gayret etmeliyiz. Kişisel çıkarları bir kenara bırakarak, karşılıklı ilişkilerimizde doğruluk, adalet ve samimiyeti esas almalıyız. Birbirimizi anlamaya çalışmalı ve zaman zaman ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çatışma ve inatlaşmaya gitmeden çözmeliyiz. Yapılan şahsi hataları hoş karşılamalı ve affetmeliyiz. Böyle bir programla hareket edecek bir topluluğun daha bu dünyada cennet hayatının güzelliklerini tatmaya başlayacağına inanıyoruz. Bu programın uygulaması için Ramazan Ayı’nı da çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu anlamda evrensel hayırlı hizmetlere imza atan teşkilatımızın Ramazan Ayı faaliyetleri çerçevesinde her sene gerçekleştirdiği bilhassa sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarına aktif katkıda bulunalım. İdareci ve üyeler olarak daha Ramazan Ayı’nın ilk günlerinden itibaren organize olalım ve hayırlı hizmetlerin yayılmasına zemin hazırlayacak çalışmalarda gayretlerimizi esirgemeyelim.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Berat Gecesi’nin, bunalan ruhlara, daralan kalplere ve kırılan gönüllere bir kandil olması dileğimizi bir defa daha ifade ediyor, bütün kardeşlerimizin Berat Kandillerini kutluyor ve bu gecenin İslâm aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzurla dolması için vesile kılmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.”

Yavuz Çelik Karahan
IGMG Genel Başkanı

[supsystic-social-sharing id="1"]