Cemiyet Haberleri

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Hicri Yılbaşı mesajı

31 Ocak 2006

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan 1427. Hicri Yılbaşı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Karahan mesajında şu hususlara dikkat çekti. “Müslümanlar olarak 31 Ocak 2006 Salı günü yeni bir hicri yıla giriyoruz. Başta tüm İslam âlemi ve mensuplarımızın 1427. hicri yılbaşını en içten iyilik ve mutluluk temennilerimle tebrik ediyor, yeni hicri yılın insanlık âlemi için barış ve huzur vesilesi olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Miladi 610 tarihinde kendisine peygamberlik verilen Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimiz 13 sene boyunca getirmiş olduğu dini Mekke ve çevresinden gelen insanlara tebliğ etmeye çalıştı. Ancak yeni dini kabule yanaşmayan Mekke şehir devletinin ileri gelenleri, bununla da yetinmeyerek gerek tebliğin başı Peygamber (as)’a gerekse yeni dine inanan insanlara her türlü zulüm, haksızlık, işkence ve insan hakları ihlalini reva gördüler. Onüç sene süren bu dönemde malları ve canları ellerinden alınan, en tabi insan hakları yok sayılan başta Peygamber (as) olmak üzere, bütün Müslümanlar, daha rahat bir ortamda dinlerini yaşayabileceklerini kendilerine vadeden Medineli Müslümanların davetine uyarak, Allah emrinin de böyle tecelli etmesiyle, Medine-i Münevvere’ye göçmek durumunda kaldılar. Miladi 622 tarihinde gerçekleşen işte bu tarihi olaya Hicret diyoruz.

Hicret, alelade bir yer değiştirme; bir iklimden başka bir iklime geçme hadisesi değildir. Hicret, insanlık tarihine adaletin, huzurun, insan haklarının, maddi-manevi zenginliklerin artırılarak insanlık onurunun korunduğunun, insana insan olma şerefinin yeniden tanındığının ilan edildiği tarihtir. Ayrıca hicret, insanlığa, ahlaki yüce değerlerin kazandırıldığı mübarek bir inkılâbın adıdır. Hicret Müslümanların baskı ve zulümden kurtularak izzet ve şerefin zirvesine ulaştıkları tarihtir. Dolayısı ile hicreti çok iyi değerlendirmek ve ibretler almak gerekir. Asıl hicret Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi “Allah’ın yasakladığı ve akl-ı selimin çirkin gördüğü şeyleri kökünden terketmektir.”

Bütün kardeşlerimin hicri yeni yıllarını tekrar tebrik ederken, bütün insanlık için insan hakkı ihlalleri yaşanmayan, zulüm ve haksızlıkların sona erdiği bir yıl olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Yavuz Çelik Karahan

IGMG Genel Başkanı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com