BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Kadir Gecesi Mesajı

04 Eylül 2010

“Mana dünyamızı arındıran, bizi ruhen yükselten, maddi ve manevi zenginliklerimizi aramızda paylaşarak artırmamıza vesile olan, mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, 5 Eylül Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece, Kadir Gecesi’ne kavuşacağız ve bunun eşsiz mutluluğunu yaşayacağız. Kadir Gecesi, Kur’an’ımız’da “bin aydan daha hayırlı” gece diye anılmış ve adına bir sure indirilmiş bir gecedir. Çünkü Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim’in insanlığı nurlandırmak üzere inmeye başladığı gecedir. Kur’an-ı Kerim ki, insanlığın yegane kurtuluş reçetesidir. Ayrıca Kadir Gecesi, esenliğin bütün cihanı kapladığı, duaların, tevbe ve istiğfarların kabule şayan olduğu bir kutlu gecedir.

Kadir Gecesi’ni diğer gecelere nisbetle bin aydan daha hayırlı kılan özellik şüphesiz ki, insanlığa hidayet ve saadetin rehberi olarak indirilen ve Allah’ın yeryüzüne son mesajı

olan Kur’an-ı Kerim’in kendisinde inmeye başlamış olmasıdır.

Kadir Gecesi’nin bu benzersiz hayır ve bereketinden nasiplenebilmek için, bu geceyi diğer gecelerden farklı kılan Kur’an-ı Kerim’e gönülden yönelmeli, insanlığa sunduğu eşsiz mesajını okumalı, anlamalı ve yaşamalıyız. Zira Kur’an-ı Kerim, okunmak, anlaşılmak, fert ve toplum hayatına mürşid ve rehber olmak için gönderilmiştir.

Son ilahi mesaj ve hayat rehberimiz olan Kur’an’ımız, önce inançlarımızı düzeltip ve bizi şirkten, zulümden ve nefsi sapmalardan sakındırmakta, Allah’a şüphesiz bir iman ve tam teslimiyetin yolunu göstermektedir. Ölüm ve ölüm sonrasını sıkça hatırlatmakta ve o alemde hesabını veremeyeceğimiz bir dünya hayatı yaşamamamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Allah’a imanı pekiştirecek namaz, oruç, zekat, hac ve dua gibi ibadet ve güzel amellerin de temellerini Kur’an’da bulmaktayız. Bunun da ötesinde Rabbimize yaklaşmanın yollarını göstermekte; sabır, doğruluk, yardımlaşma, af, adalet ve merhamet gibi ahlaki erdemlerle donanmış örnek bir fert ve toplum olmanın bilincini aşılamaktadır. Getirmiş olduğu evrensel değerler ve düsturlar her zaman taze ve yeni kalacak, yaptığı davet kıyamet gününe kadar devam edecektir.

Kur’an sahip olduğu bu üstün vasıflarına bizzat kendisi şahitlik ederek bütün insanlığa şöyle seslenmektedir: “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” (Yunus Suresi,[10:57])

Kadir Gecesi’nin mükafatları sınırsızdır. Bu mükafatlara nail olabilmek için, kendimize dönmemiz ve bugüne kadar gaflet içinde geçirmiş olduğumuz ömrümüzü sorgulamalı, bazen unutarak, bazen hata ile bilmeden işlediğimiz hatalarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı hatalara düşmeme kararlılığımızı Rabbimize arzetmeliyiz. Bunu Cenab-ı Hakk’ın nihayetsiz rahmet ve mağfiretini umarak bir daha yinelemeliyiz. Bundan sonraki hayatımızı yaşarken de ibadetlerimizde ve ahlaki yaşantımızda istikrar içinde olmalı ve istikametten ayrılmamalıyız. Her ayı Ramazan ve her gecemizi de Kadir Gecesi bilerek gafletten uzak bir şekilde yaşamaya gayret etmeli, aramızda olabilecek dargınlık, kırgınlık, kin ve nefret gibi hastalıkların yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği koymalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürecek çalışmalara destek vermeli ve onlara yardım elimizi uzatmalıyız. Bu anlamda Kadir Gecelerinde bir hayırlı adet haline getirmiş olduğumuz “Mazlum ve Mağdurlarla Dayanışma” kampanyamıza destek olmalıyız. Özellikle adeta asrın felaketi olabilecek çapta bir felakete maruz kalmış olan ve binlerce ölü ve onbeş milyondan fazla insanın evsiz kalmasına sebep olan Pakistan sel felaketi mağdurlarına da destek amacıyla yapılan çalışmalara katkılarımızı esirgemeyelim.

Son zamanlarda yine yükselme trendine giren ayırımcılık ve ırkçılık konularında da dikkatli olmalıyız. Bizler Müslümanlar olarak insanlığın tümünü bir aile gibi görür, insanlar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin herkesi ademoğlunun bir mümtaz ferdi> olarak kabul ederiz. Kadir Gecesi’nde de işte bütün bu çirkinliklerin sona ermesi için dualar edip ve insanlığın daha huzurlu bir dünyada yaşamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz

edelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam ve insanlık aleminin Kadir Gecelerini tebrik ediyor, Mevlamız’dan, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul buyurmasını, bu kutlu gecede yapılan dua ve dileklerin İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum.

Avrupalı Müslümanlar olarak inancımıza karşı alınmak istenen her türlü düşmanca

düşünce ve davranışların şerlerinden muhafaza etmesini yine Rabbimizden diliyor ve temenni ediyorum.

Ayrıca Efendimiz (as)’ın şu mübarek duasını da dilimizden düşürmeyelim diyorum: "Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle!"

Yavuz Çelik Karahan

IGMG Genel Başkanı

[supsystic-social-sharing id="1"]