BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Mevlid Kandili Mesajı

18 Mart 2008

“Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)’ın dünyayı şereflendirişinin yeni bir yıl dönümüne daha ulaşmış bulunuyoruz. İdrak edeceğimiz bu mutlu günümüzün tüm İslam alemine hayır ve bereket getirmesini, insanlık için de, barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.

Büyük şair ve mütefekkir Mehmed Akif Ersoy doğumu anlatan şiirinde; On dört asır evvel yine böyle bir geceydi/Çölden ayın ondördü bir Öksüz çıkıverdi; Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta / Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi dediği gibi;

Hz. Muhammed (sa), insanlığın büyük bunalımlar içinde olduğu bir devirde Peygamber olarak gönderildi. Tarihin ‘Cahiliyye Dönemi’ olarak nitelendirilen bu evresinde kölelik düzeni hüküm sürüyor ve bu döneminin en çok zulme uğrayan kesimini ise kadınlar ve güçsüz insanlar teşkil ediyordu. İşte böyle bir devirde Hz. Muhammed(sav)’in getirdiği nikah sistemi vasıtasıyla ilk defa evlilikler sözleşmeye bağlanmış ve kadınların hakları hukuken koruma altına alınmış oluyor. Hz. Peygamber, “En iyileriniz, hanımlarına karşı en iyi tutum ve davranış içinde olanlarınızdır“ sözü ile de eşlerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini ve karşılıklı sevgi ve şefkatle dolu olmalarını istiyordu.

Bir oğlu küçük yaşta vefat ettiği için evlat acısını tadan bir insan olan Sevgili Peygamberimiz (sav), çocuklara karşı özel bir sevgi ve şefkat beslerdi. Doğmadan kısa bir süre önce babasını, altı yaşında da annesini kaybetmiş olduğundan yetimliğin ve öksüzlüğün ne demek olduğunu en çok Hz. Peygamber biliyordu. Onun için yetimlere çok büyük önem veriyordu.

O, çocuklarla şakalaşan, onları eğlendiren, sevgi, şefkat ve merhamet dolu bir insandı. “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” buyurarak, çocuklarını sevmeyi bilmeyen, kız çocuklarına karşı olumsuz tutum içinde bulunan ve hatta onları diri diri gömen cahiliyye toplumunun çarpık anlayışını kökten değiştirdi. Hz. Peygamber, kız çocuk sahibi olmanın utanç değil, bereket kaynağı olduğunu bildirerek, anne ve babaların çocukları arasında kız-erkek ayrımı yapmalarını yasakladı.

“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, bilenler için gerçekten mesajlar vardır” [30:22] ilahi vahyinin muhatabı olan Sevgili Peygamberimiz’in getirdiği öğretiye göre, ırkçılık insanlık suçudur ve siyah, beyaz, zengin, fakir, Arab, Arab olmayan herkes aynı değere sahiptir.

Hz Muhammed (sav), Veda Hutbesi’nde “Hepiniz Adem’in oğullarısınız ve Adem topraktan yaratılmıştır. Bir Arap’ın Arap olmayan üzerinde yahut ötekinin diğerine hiçbir üstünlüğü yoktur” diyerek, ‘üstün ırk’, safsatasına dayanan faşizm gibi ideolojileri asırlar öncesinden reddetmiştir. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz, kan ve kabile bağlılıklarının yerine, Allah’a iman esasına dayalı evrensel bir kardeşlik ilkesi getirmiş ve insanlar arasında huzur ve barışın ancak adaletle tesis edilebileceğini öngörmüştür. 

Kirli savaşların, işgallerin, etnik çatışmaların ve küresel sömürgeciliğin girdabına düşen insanlığın kurtulması için, “Alemlere Rahmet” olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği ilahi mesajın değeri, her zamankinden daha çok, günümüzde anlam kazanmaktadır.

‘Ne mutlu bu kutlu mesajı getiren Hz. Muhammed(sav)’ın izinden gidenlere’ diyerek, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tekrar kutluyor, Yüce Rabbimizden insanlık alemi için huzur ve barış dolu bir gelecek niyaz ediyorum.”

Yavuz Çelik Karahan

IGMG Genel Başkanı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com