BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, isminin ırkçı teröristlerin ölüm listesinde bulunduğunu basından öğrenmesine tepkili

23 Kasım 2011

“IGMG’nin konuyla ilgili bilgi istediği Federal Kriminal Dairesi ve Eyalet Kriminal Dairesi şimdiye kadar medya haberlerini ne doğruladı ne de yalanladılar. Ancak yerel bir polis müdürlüğü IGMG’nin belirtilen terör listesinde kurum olarak bulunduğunu doğruladı. Basında terör grubu ile bağlantılı, onun üzerinde destekçi ve bilgi sahibi kişinin serbestçe dolaştığından bahsedilmesi ve resmi rakamlara göre dokuz binin üzerinde şiddete hazır ırkçının kontrolsüz bir şekilde rahatça hareket ettiği haberlerinin yer alması durumu gözönünde bulundurulduğunda güvenlik birimlerinin bu tavrı ve seçmeci bilgilendirme politikası endişe vericidir.

Ayrıca, ırkçı teröristlerin işledikleri cinayetler ve diğer suçlar konusunda hergün ortaya çıkan yeni bilgilerin, güvenlik birimlerinin varolan görmezlikten gelme zihniyetini değiştirip değiştirmeyeceği sorusu haklı olarak akla geliyor. Tıpkı, Zwickau ırkçı terörünün kurbanlarında olduğu gibi Türk kökenlilere ya da Müslümanların kurumlarına ve camilere yönelik sürekli artan saldırılarda, ırkçılık ya da İslam düşmanlığı motiflerinin kategorik olarak en baştan yadsınması ise kabul edilemez.

NPD’nin yönetici kadrosunun neredeyse üçte biri casuslardan ve dolayısıyla Anayasa Koruma Örgütleri’nden geçimlerini temin eden insanlardan oluşurken, sözkonusu partinin kapatılmasına dair yüzeysel bir tartışmanın yeniden başlatılması anlamsızdır. Kanaatimizce, daha çok ırkçı populizm ve ırkçı terör arasındaki geçişkenlik üzerinde durulmalıdır. Bu olaylar yaşanırken sadece NPD’ye odaklanmak hazırlıksızlık ve ne yapacağını bilememe durumundan kaynaklanmaktadır. Çünkü, İslam ve yabancı düşmanlığı düşüncesinin yaygınlaşması ve giderek toplumda yayılmasının sorumlusu sadece NPD değil, aksine ilk planda çokkültürlülük eleştirisi perdesi altında İslam ve yabancı düşmanlığına götüren zihni karmaşayı besleyen siyaset anlayışıdır”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com