BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Sekreteri’nden Noel tebriği

24 Aralık 2009

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü yayınladığı bir mesaj ile Hıristiyan vatandaşların Noel bayramını kutladı. Üçüncü, mesajında, tüm toplumu ilgilendiren problemlere dikkatleri çekerek, “tartışması dahi yapılamayacak temel hakların gün geçtikçe kısıtlanmaya çalışıldığı” hususunda uyarıda bulundu. IGMG Genel Sekreteri bu tür gelişmelere, “çoğunluğu Müslüman olmayan bir toplum içerisinde Müslümanlar veya çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu bir toplum içerisinde Hıristiyanlar” olarak ayırt etmeksizin Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer inançlara sahip insanlar arasında yapıcı bir diyalog içerisinde, din ayrımı yapmaksızın yaklaşmak gerektiğini belirtti. Üçüncü’nün, bu yönde atılacak adımlarda IGMG’nin önceden olduğu gibi bundan sonra da hazır olduğunu bildirdiği mesajında şu ifadeler yer aldı:

“İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) adına tüm Hıristiyan vatandaşların Noel bayramını tebrik ediyorum. Dini bayramlar, inanan bireyler ve toplumlar için çok anlamlı zaman dilimleridir ve bayramlar, özellikle insanların kendi amellerini gözden geçirmesini sağlarken, toplum içerisinde manevi bir huzurun oluşmasına imkân verir.

Bunun yanı sıra yaşadığımız zaman dilimi, bir çok olumsuzluğu da gözlerimizin önüne seriyor. Küreselleşmenin sadece kazandırdıkları değil, aynı zamanda kaybettirdikleri de açıkça ortaya çıkıyor: Artan fakirlik, adaletsizliklerin artması, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık. Tam da bu  zamanda, dünden çok daha fazla, eylemlerimizle Allah ve insanlar önünde sorumlu olduğumuzu bize daima hatırlatan bir ahlak bilincine ihtiyacımız var.

Saydığımız sorunlar, sadece çok uzaklardaki üçüncü dünya diye bahsedilen ülkelerde değil, aksine bizim yaşadığımız toplumun merkezinde de mevcuttur. Fakir çocukların sayısındaki artış, yoksullaşan aileler, asgari ihtiyaca dahi yetmeyen işçi maaşları, hepsi, huzursuzluk verici gelişmelerdir. “Fırsat eşitliği”  sanki sadece doğuştan “doğru” sosyal arkaplana sahip kişiler için geçerli gibi gözüküyor. Özellikle, üçüncü nesilden de olsalar, göçmenler çoğunlukla bu gruba dahil dahil olamıyor.

Bu bağlamda tartışılması bile sözkonusu olmaması gereken temel hakların  farklı şekillerde açıkça sınırlandırıldığının altını çizmeliyiz. Bu gelişmeleri anlayışla karşılamamalıyız, tam aksine, toplumumuzda insan hakları bilincinin daha fazla yaygınlaşmasına çok daha fazla önem vermeliyiz. Bu noktada Hristiyanların çoğunlukta olduğu toplumda yaşayan Müslümanlarla, Müslümanların çoğunlukta olduğu toplumda yaşayan Hristiyanlar arasında herhangi bir fark gözetmemeliyiz. Zira, insan hakları tartışılmazdır.  Aynı şekilde  Müslüman ve Hristiyan dini cemaatler ve dindar insanlar arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi çok önemlidir.

Müslümanları’n da Peygamber ve Allah’ın elçisi olarak gördüğü Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı ve hatırlandığı bu günlerin,  sözünü ettiğimiz temel hakların ve birarada yaşamın olmazsa olmazları olan adalet, hoşgörü, dayanışma ve samimiyet gibi özelliklerin gerekliliğinin bilincinde olmaya vesile olmasını ümit ediyoruz. Bu özellikler, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar tüm peygamberler tarafından vazedilmiş ve korunmuştur.

Özellikle de Müslümanlar, Hristiyanlar  ve Yahudiler olarak bizler kendimize, insanlara ve Allah’a karşı hangi sorumluluklara sahip olduğumuzun yeniden bilincine varmalıyız. Çünkü ifade ettiğimiz sorunlar hiçbir şekilde belli bir din veya o dinin mensupları ile sınırlandırılamaz Karşı karşıya olduğumuz sorunların çoğu, dinleri aşan bir mahiyete sahiptir. Bu konudaki bilincimiz nedeniyle Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında  ve hatta diğer dinlerin mensupları veya dindar olmayan insanlarla toplum içerisinde  da sürekli iletişimi sağlamalı ve korumalıyız.

IGMG, bu anlayışla toplumun menfaati doğrultusunda çaba göstermekte ve Müslümanları, sorumlu bireyler olarak toplumun merkezinde yer alabilmeleri için  her alanda aktif  katılıma çağırmaktadır. Bunları yaparken çoğunluk toplumunu  ilgili tüm kurumlarıyla dostane işbirliğine yönlendirmeyi ihmal etmedik. Bu çizgimizi sürdürdüğümüzü ve çabalarımızın toplum tarafından ve daha da önemlisi Allah (c.c) tarafından da kabul ve takdir edilmesini ümit ediyoruz.

Bu çerçevede herkesin Noel bayramını tebrik ediyor ve huzurlu bir yeni yıl diliyoruz.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com