BASIN AÇIKLAMASI

IGMG soruşturmanın antisemitizm de dahil edilerek genişletilmesini istiyor

02 Aralık 2011

“Zwickauer ırkçı teröristlerinin ortaya çıkarılmasından bu yana neredeyse tüm tartışmalar ırkçı kesimdeki yabancı düşmanlığına odaklanmış durumda . Cinayetlere kurban gidenlerin sekizinin Türk, birinin Yunan kökenli olması nedeniyle tartışmanın bu yönde seyretmesi doğru gözükebilir. Fakat bu süreçte ırkçılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılırken, özellikle hızla yayılan bir antisemitizmin bu kesimin en önemli problemlerinden biri olduğu unutulmamalıdır.

Resmi rakamlar, Almanya’da antisemitizm motifli her ay yaklaşık yüz suç işlendiğini ve bunun sonucunda birçok kişinin yaralandığını gösteriyor Bu bağlamda yabancı düşmanlığı içeren suçlarda oldugu gibi, antisemitizm motifli suçların istatistiklerde daha az gösterildiği, aslında rakamların çok daha yüksek olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. Bu sebeple yabancı düşmanlığı içeren suçların yeniden masaya yatırıldığı bu dönemde, antisemitizm bağlamındaki suçlara da daha yakından bakılması bir zarurettir.

Antisemitizm araştırmaları yapan bir grup bağımsız uzmanın kamuoyuna yansıyan aktüel araştırması da, çalışmaların sadece ırkçı kesim ile irtibatlı olarak yürütülmesinin yeterli olmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar bu bağlamda toplumun yüzde 20’sinde ‘gizli antisemitizm’in varolduğunu belgeleri ile gözler önüne seriyorlar. Raporlarda belirtilen rakamlar korkutucu boyutlarda. İçkarartıcı olan bu durum ile mücadele için sivil toplumun daha da bilinçlendirilmesi ve duyarlılığı arttırılması gerekiyor. Bu ise bilgilendirmek suretiyle olacağı gibi gerçeklerin açıkça gözler önüne serilmesi ve konu edilmesi ile de mümkündür.

Aktüel soruşturmalar halihazırda kaybedilmiş olan güvenin yeniden kazanılması için bir fırsattır. Bundan dolayı asıl önemli olan nokta, soruşturmaları sadece yabancı düşmanlığı ile sınırlandırmamakla kalmayıp, özgürlükçü demokratik düzende katiyen yeri olmayan tüm aşırı akımlarla mücadele şeklinde genişletmektir. Yetkililerin samimi bir gayret içinde mi oldukları, yoksa tesadüf eseri ortaya çıkan bazı açıklarını kapatma telaşı ile mi hareket ettikleri ancak bu sayede anlaşılabilir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com