Cemiyet Haberleri

IGMG Zekat ve Fitre Organizesi başlamıştır

22 Eylül 2007

Zekat ve fitre uygulaması, toplumsal bir ibadetdir. Bu yüzden fakirlerin ve diğer ihtiyaç sahiplerinin şahsiyetlerinin rencide edilmesini önlemek için toplumsal bir organize gereklidir. Bu toplumsal organizeyi aynı zamanda görev addeden IGMG, “Zekat ve Fitre Organizesi” ile bu yılda zekat ve fitrelerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada yanınızdadır.

IGMG Zekat ve Fitre fonunun dağılımı

Zekat ve fitre yalnızca fakirlerin hakkı değildir. Onun için müstehak olanlar arasında adaletli bir dağıtımın yapılması gerekir. Bu nedenle IGMG, zekat ve fitrelerinizi başta aşağıda belirtilen kişi ve hizmetler olmak üzere, tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

1. Özellikle Avrupa ülkelerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim talebelerine ve gerekli görülen öğrencilere.

 2. Avrupa’da çocuklarımızın, dini ve kültürel eğitimleri için “Eğitime destek” olarak yapılan hizmet çalışmalarına.

3. Hiç bir geliri olmayan fakir, dul ve yetimlerle yolda kalmışlara.

4. Maddî imkansızlık sebebiyle tedavi olamayan yoksul hastalara.

5. İhtiyaç sahibi, okul, vakıf ve hastahanelere.

6. Deprem ve sel gibi, tabiî afetlerden dolayı mağdur kalanlara.

7. İslam’a ve Müslümanlara hizmet eden ihtiyaç sahiplerine.

8. Savaşlar sebebiyle mazlum ve mağdur kalanlara ve muhacirlere.

Zekat ve fitrelerinizi bize nasıl ulaştıracaksınız?

IGMG 2007 Zekat ve fitre broşürü ile birlikte elinize geçen zekat ve fitre zarfının içine, zekat ve fitrelerinizi koyup, miktarını yazınız. Size en yakın şube ya da bölgemizdeki görevliye teslim ediniz. Broşür ve zarf elinize geçmese bile, zekat ve fitrelerinizi herhangi bir IGMG şubesindeki görevliye verebilirsiniz.

Almanya dışında yaşayan vatandaşlarımızın, banka havale masraflarının yüksekliği nedeniyle elden teslim edilmesi daha uygun olmakla birlikte dileyen, aşağıda belirtilen banka hesabına zekat, fitre veya teberru olduğunu belirten bir açıklama yazarak havale edebilir.

HESAP NUMARASI

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

SEB Bank – Köln

Konto Nr. 162 888 56 01 “¢ BLZ 370 101 11

(Verwendungszweck: Zekat/Fitre)

IBAN DE45 3701 0111 1628 8856 01

BIC ESSEDE5F37