KADINLAR GENÇLİK TEŞKİLATI

“İlişkilerimiz abla-kardeş mesabesinde olmalıdır.”

01 Nisan 2016

Bölge Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) 2. Bölge Başkanları Toplantısı’nı yeni Genel Merkez binasında gerçekleştirdi.

 24 Bölge katılımının gerçekleştiği KGT Bölge Başkan ve Başkan Vekilleri 2016 çalışma yılının 2. Bölge Başkanları Toplantısı’nı 26-27 Mart tarihlerinde yaptı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden iştirak eden KGT Başkanlarını selamlayan KGT Başkanı Meryem Saral konuşmasında insanlar arası iletişim ve beden diline değindi. Saral, “Beden dili insanlık tarihi açısından en eski iletişim aracımızdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide kelimeler %7, ses tonu %38 ve beden dili %55 önem taşımaktadır.” diyerek, genç idarecilere iletişim ve beden dili hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra KGT Teşkilatlanma Başkanı Zehra Karataş bir sunum gerçekleştirerek şunları ifade etti: “KGT olarak mevcut kitlemize sahip çıkmamız gerekiyor ve kitlemizi tespit ederek genişletmenin gerekliliğini görüyorum.”

Karataş sunumunda son olarak “Sevdir bana sevdirdiklerini” adlı birim projesinin istişaresi sonucu bölgelerin alt yapı hazırlama aşamasında olduğunun tespitini yaptıklarını ifade etti.

Programda üyelik çalışmasında 2017 yılı için verilen hedefe 2016’da ulaşan bölgeler onurlandırıldı. Güney Bavyera KGT Başkanı Hacer Özdemir, Bremen KGT Başkanı Sümeyra Akbaş ve Paris Bölge Başkanı Emine Cumur’a onur plaketini takdim eden KGT Başkanı Meryem Saral söz konusu bölgelerin KGT Bölge Yürütme Kurullarına da teşekkür etti.

Eğitim Birim Sunumunu gerçekleştiren KGT Eğitim Başkanı Nagihan Seyis “Üç aylar e-kitap/E-book)” çalışmasını tanıtarak; “Bu e-kitap sayesinde günlük ayet, hadis, sünnet, aktivite ve motivasyon konulu bilgilere erişim kolaylıkla sağlanacaktır.” dedi. Daha sonra Seyis motivasyon hakkında kısa bir film gösteriminde bulunarak KGT Başkanlarına interaktif bir şekilde kısa filmden alınan mesajlar hakkında çeşitli sorular sordu. Akabinde kısa filmden çıkarılması gereken mesajlardan birine değinerek, “Gaye ve hedefimiz doğrultusunda sonuna dek pes etmeden, istikamet üzere kalıp hedefe ulaşana değin emek ve çaba gösterilmelidir. Görünürde küçük olan çalışmalar dahi büyük neticeler doğurabilir.” ifadeleri ile azmin ehemmiyetine vurguda bulundu. Programın ilerleyen saatlerinde Eğitim Birimi Komisyon Üyesi ve Ev Sohbetleri Sorumlusu Merve Şeker Ev Sohbetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim Başkan Yardımcısı Meryem Özmen ise “İdarecinin El-Kitabı” adlı kitaptan yola çıkarak “Hayatınıza bir başlık koymuş olsaydınız bu ne olurdu?” sorusu ile sunumuna başladı. Sunumun sonunda ise bu sorunun cevabını KGT Bölge Başkanlarından öğrendi. Özmen Kur’ân-ı Kerîm’in her ayetinin her insana farklı hitap ettiğini ve etkilediğini söyleyerek ayetler üzerinde örnek verdi. Gençlerin hayatlarından koparmaması gereken bağlara da değinen Özmen bunların insanın kendine olan bağı, Allah’a olan bağı, ailesine ve kendi dışında olan insanlara karşı olan bağı ve doğaya olan bağı diye sıraladı. Özmen bu bağların koparıldığında insanın yeryüzünde ahlaki bir çöküntüye uğrayacağının altını çizdi. Ayrıca Özmen KGT Başkanlarının aslında bir nevi yetenek avcıları olduklarını ve gençlerin her türlü kabiliyetlerini keşfetmekle yükümlü olduklarını da hatırlattı. Sunumunun ardından Özmen KGT Başkanları ile bir proje taslağı oluşturmak için mültecileri konu alan “Genç ve mülteci” projesiyle ilgili bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra genç idareciler KT ile ortaklaşa bir seminer ve Manevi Gece düzenleyerek BBT’nin birinci gününü bitirdi.

Toplantının ikinci gününde KGT Güney Bavyera Bölgesi Başkanı Hacer Özdemir bölgesindeki çalışmaları tanıtarak üyelerinin çoğaldığına ve ilginin bir hayli iyi olduğuna dikkat çekti. Yeniliğin, sadakatin ve en önemlisi de sıkı bir iş takibinin idarecilerin görev çerçevesinde olmazsa olmaz olduğunu ekledi. Kendisi bu konuların yanı sıra Güney Bavyera Bölgesine özel olan ve üç yılı kapsayan Ebrar Kursu’ndan bahsetti.

KGT Ortaöğretim Başkanı Semra Şimşek kısa bir bilgilendirmede bulundu. 28 Bölgede Ortaöğretim Başkanının mevcut olduğu ve birim yapılanmasının tamamlandığı bilgisini aktaran Şimşek Ortaöğretim kapsamında sayı olarak 300’ü aşkın Abla-Kardeş grubunun oluşturulduğunu bildirdi. Gençlik Umresi 2016 kapsamında KGT’den dört görevlinin de Abla-Kardeş çalışması için kutsal topraklarda olduğu bilgisini verdi.

KGT Teftiş Başkanı Nursen Elemenler birim bilgilendirilmesinde teftiş değerlendirmelerini sunup eksikliklerin prensipsizlikten dolayı ortaya çıktığını ve ön görülen prensiplere göre çalışılmadan başarıya ulaşılmayacağını söyledi. Elemenler “Zihinlerde var olabilmek için çalışmalarımızla, gençlerimizle ve aktivitelerimizle ön planda olmamız gerekmektedir.” dedi. Ayrıca teşkilat içi yayınlara da sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Elemenler herkesin yayınları okuyup değerlendirmelerde bulunmalarını istedi.

KGT Kurumsal İletişim Başkanı Kevser Erol birim sunumunda “Buyrun, ben Müslüman’ım.” aksiyonu hakkında bir değerlendirme bulundu. Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftası, Perspektif Dergisi ve islamiQ yayın organlarının yanı sıra farklı hatırlatmalara değinen Erol son olarak 1 Nisan tarihinde start verecek olan “Pro aktif bir gençliğin günlüğüne dair” adlı şubelerdeki KGT Kısa Film Yarışması’na yer verdi.

Gündemdeki son sunum ise Sosyal Hizmetler Birimi üzerine oldu. Sunum KGT Başkanı Saral gerçekleştirdi. Saral sunum esnasında infakın ne kadar önemli bir çalışma olduğuna ve yapılan infaklar sonucu yardımların Mainz İlahiyat Meslek Okulu, Alpes Ortaokulu ve buna benzer daha birçok eğitim çalışmasına yansıyacağını söyledi. Saral “Başkan ve idarecilerinin ilişkisi daha çok abla-kardeş mesabesinde olup, yaşıtlar arası da kardeş-kardeş boyutunda olmalıdır.” diyerek toplantıyı bitirdi.