İRŞAD

“İrşad dilimiz kuşatıcı olacak, ayrıştırıcı olmayacak.”

06 Kasım 2019

İslam Toplumu Millî Görüş’e bağlı camilerde göreve başlayan ve halen görev yapmakta olan “Genç İmamlar” için “Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantı Köln’deki Genel Merkez’de icra edildi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün’ün de katılarak çeşitli tavsiyelerde bulunduğu Genç İmamlar Toplantısı, İrşad Başkanlığı tarafından 30 Ekim Çarşamba günü düzenlendi. Württemberg Bölgesi Waiblingen Cemiyeti İmam Hatibi Abdulkadir Avcı’nın Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başlayan toplantı katılımın tespiti için yapılan yoklama ile devam etti.

Genç İmam Hatipler Toplantısı’nda, IGMG Genel Merkezi’nin yapılanması ve çalışma usulleri ile, imam hatiplik görevi esnasında dikkat edilmesi gereken temel konular gündeme getirildi. Bu arada, özellikle İrşad Başkanlığının çalışma alanları ve bu çalışma alanlarının bölge ve cemiyetlerdeki yansımasına değinilen toplantıda, imam hatiplik vazifesinin bir öncülük, irşad ve tebliğci olma şuuruyla yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

IGMG camilerinde hizmet vermekte olan imam hatiplerin görev ve sorumlulukları bu bağlamda Imam hatip Çalışma Yönetmeliği konusunda da bilgilendirme yapıldı. İrşad Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt’un yaptığı konuya ilişkin açıklamalardan sonra teşkilatın fetva hizmetleri ve dinî konulardaki çalışmaları anlatıldı. Din İstişare Kurulu Sekreteri İlhan Bilgü’nün konuya ilişkin bilgilendirmesini müteakiben ise Sosyal Hizmetler Başkanı Dr. Mustafa Uyanık sosyal hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Daha sonra ise, İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç genç imamlara tavsiye ve uyarılarda bulundu. Akabinde ise Genel Başkanımız Kemal Ergün genç imamlarla bir araya geldi.

“Hak merkezli bir yapıyız.”

Genel Başkan Ergün, teşkilatın irşad dilini “Rabbinin yoluna hikmetle çağır.” ayeti kerîmesi üzerine kurduğu belirttiği konuşmasında “Bu teşkilat, ayrıştıran, dışlayan, politik tartışmaları merkeze alan bir teşkilat asla olmayacaktır.” dedi ve teşkilatta siyasal tartışmaların yer almayacağını, kişilerin siyasi görüşleri olabileceğini ama bu görüşlerin sadece kişileri bağladığını söyledi. Teşkilatın hak merkezli bir yapı olduğunu da izah eden Ergün şöyle dedi: “Siyasi partileri, çeşitli mekanizmaları hakkın merkezi gibi algılayan bir imamın görev yapması mümkün değildir. Siyasi fikrimiz bizi bağlar cemaati bağlamaz. Aksi takdirde bu durum bizi hiziplerin imamı yapar. Hakkın merkezi İslam olduğu için hakkın merkezi bu teşkilat değildir. Ama IGMG hak merkezli bir kuruluştur. Dolayısıyla irşad dilimiz kuşatıcı olacak, ayrıştırıcı olamayacak. Biz cemaatin imamıyız, hiziplerin imamı değiliz. Korkutuculuktan çok cenneti anlatacağız, ama cehennemi de unutturmayacağız. İnsanlara sürekli cehennemi empoze etmek irşad metodu değildir. Müjdeleyeceğiz, ama uyaracağız da.”

IGMG’nin ehl-i sünnet ve’l cemaat eksenli bir cemaat olduğunu farklılıkları rahmet olarak gördüğünü, fakat bu teşkilatın dayandığı bir geleneğin bulunduğunu söyleyen Ergün şöyle devam etti: “Irkçı değil, ümmetçiyiz. Aynı zamanda hiç bir ırkın, etnik toplumun bir başka ırk ya da etnik topluma üstünlüğü gibi bir inanca sahip olamayız. Davetimiz, hikmete mebni, hikmet eksenli bir davet metodudur. Ayrıştıran, siyasî çekişmelerin merkezi olan bir kuruluş değiliz. Bunun için de savaş ve çatışma çığırtkanlığı sayılan, savaş borazanlığı yapan hiç bir söylem bu cemaatte olamaz. Camileri, kürsülerimizi biz yönlendireceğiz, başkası değil. Biz görevimizi, ihsan makamında yapacağız. İhsan makamı aldığı vazifenin hakkını vermektir. Zira, ‘Allah muhsinleri sever.’ Bu vazifeleri yaparken elbette ki imtihanlarla karşılaşacağız. Allah Resûlu, Ebû Cehil ile imtihan edilirken belki de sizler, camideki cemaatle imtihan edileceksiniz. Allah yardımcınız olsun.”

Toplantı, İrşad Birimi Başkanı Celil Yalınkılıç “IGMG’de imam hatiplik” başlığıyla Millî Görüş camiasının imam hatiplerden beklentilerini ve bir imamda bulunması gereken özellikleri ayrıntılarıyla anlattı. Özellikle kendisinin imam hatiplik dönemindeki yaşadığı tecrübeleri genç imamlarla paylaşan Yalınkılıç, bu yaşta, böyle bir ortamda imam hatipliği tercih eden gençleri tebrik ettikleri gibi teşvik de ettiklerini bildirdi. Yalınkılıç “Bizim, bir dinî teşkilat, dinî cemaat olarak en önemli birimlerimizden birisi, teşkilatımızı taşıyan irşad birimidir. İrşad birimi içerisindeki en değerli kadrolarımız da imam ve hatiplerimizdir.” dediği konuşmasını “Eğer bir teşkilatta, bir kurumda imamlar ve hatipler ayakta ise, zinde ise, hayatın farkında ise o teşkilatın yapısı son derece güçlü, dinamik ve heyecan verici olduğu gibi aynı zamanda başarılı da olur. Ama görevli imam ve hatip kardeşlerimizin bir zaafiyeti söz konusu ise, maalesef orada bir durağanlık, tembellik ve bir başarısızlık ortaya çıkar.” şeklinde sürdürdü.

“İmam, her kitleye hitap eden insandır.”

Yalınkılıç özetle şöyle dedi: “İmam, rehber ve önderdir. İnsanlara yol göstericidir. Bir imamın aklında, imamlıktan başka bir iş yapma düşüncesi olamaz. İmam, her kitleye hitap eden insandır. Bunun için, her şeyi bilmenize gerek yoktur, ama, fıkhi bilgileri, cemaatin sizden beklediği ibadetler ve toplumsal hayatı ilgilendiren konulara dair dinî görüşün ne olduğunu bilmeniz gerekir. Daha geniş bir bilgi isteyen konuları, Din İstişare Kurulumuza sorabilirsiniz. Ama, namaz, oruç, hac, zekât gibi alanlarda mutlaka soru sorulduğunda cevap verecek durumda olmalısınız. Bunun için çok kitap okuyun, hadis öğrenin, fıkıh öğrenin, tefsir öğrenin.

Kur’an kıraatiniz mutlaka iyi olmalıdır. Cemaatte, sizden daha iyi Kur’an okuyanlar çıkabilir, ama siz oranın imamı olduğunuz için cemaat size itibar eder. Sözünüz, sohbetiniz dinlenilir olmalıdır. Gündemi takip edeceksiniz, bu konularda cemaate yönlendirmede bulunacaksınız ama, ne Türkiye’den ne de buradan her hangi bir siyasi partinin temsilcisi ya da muarızı gibi olmayacaksınız. Asla hiçbir gruplaşmanın tarafı olmayacak, hutbeleriniz çift dilli olacak, cemaat içerisinde mezhep ve dil farklılıklarında orta yolu bulacaksınız.”

IGMG camilerinde hizmet veren imam hatiplerin çok büyük bir sorumluluk yüklendiğini ifade eden İrşad Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt da imamlardan hem Genel Merkezin hem de cemiyet ve cemaatin beklentilerini anlattığı konuşmasında teşkilat içindeki vazifeleri de izah etti. “Sözleşmede sekiz saatle sınırlı olsa da imamlarımızın bir çalışma sınırı yoktur. İmamlarımız cemaatin manevi rehberi olmalıdır.” diyen Bozkurt, imamların, cemiyet/şube başkanı ile beraber çalışması gerektiğini, cemaat ve idareciler ile uyumlu bir ilişki kurulması gerektiğini söyledi.

Hastane, hapishane, esnaf ve işadamları ziyaretleri ile, sosyal hizmetlerin imamların her zaman gündeminde olması gerektiğini söyleyen Bozkurt ayrıca Gençlik Teşkilatıyla da beraber çalışılmasını istedi. İmamlardan, namaz kıldırma vazifesinin yanında şu alanlarda da öncülük yapmalarının beklendiğini ifade eden Bozkurt şöyle devam etti: “Hayatta örnek olmak, cemaate kimlik kazandırmak, Müslüman kul olma bilincini yerleştirmek, danışılabilir kişi olmak, Allah rızası ile çalışmak cemaatin sizden beklentilerinin başında gelmektedir.”

Genç İmam Hatipler Toplantısı’nın son oturumunda genç imamların, Genel Merkezden beklentileri ve çeşitli konulara ilişkin görüşleri de alındı.