BASIN AÇIKLAMASI

Islam’da Organ Nakli: “Müslümanlar da bazı şartların yerine getirilmesi kaydıyla organ bağışında bulunabilirler.”

03 Aralık 2012

“Bugün pek çok hasta, büyük umutlarla organ bağışında bulanacak birilerini beklemektedir. Ancak uygulamada karşılaşılan zorluklar ve usulsüzlükler sebebiyle halk arasında organ nakline karşı çekimser davrananların sayısı artmıştır. Müslümanlar ayrıca organ naklinin dinen bir tedavi şekli olup olmayacağı konusunu sorgulamaktadır.

Organ nakli ve buna bağlı olarak ‘beyin ölümü’ konusu tıp ilmince de son 40 sene içinde gündeme gelmiş olan bir husustur. Dolayısı ile fıkıh literatüründe de pek yer almayan, yeni bir meseledir. İslam dünyasında konu ile ilgili müzakereler sürmekte, zaman zaman kanaatler arasında farklılıklar olabilmektedir. Bu yüzden IGMG'nin fıkıh bilginleri konuyu değişik boyutlarıyla, kapsamlı bir biçimde incelediler ve belli şartlara uygun olarak yapılacak organ nakillerinin meşru olacağı kanaatine vardılar.

Bu şartlardan ilki, organ naklinin ticari bir alışveriş haline dönüşmemesidir. Yani, organ sahibi veya yakınları bundan bir ücret talep etmemelidir ve ölmeden önce kendisinin veya ölümünden sonra mirasçılarının onayının alınmış olması gerekmektedir. Organ naklinin yapılabilmesi için, ayrıca kişinin ölmüş olduğunun kesin olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer canlı bir insandan, böbrek nakli gibi bir nakil söz konusu olacak ise, organ sahibinin sağlığının da tehlikeye atılmaması gerekmektedir. Bu temel ilkelere uyulduğunda organ naklinin ve dolayısı ile organ bağışlamanın caiz olacağını düşünmekteyiz.

Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Dolayısı ile insan canlı iken de öldükten sonar da saygıya layıktır. Ölüm bu dünyanın en acı gerçeklerinden biridir ve ilanihaye onun elinden kurtuluş da yoktur. Ancak insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerinin dinimizin önem verdiği hususların başında geldiğini de bilmemiz gerekir. Organ bağışı ölüme karşı mücadele etmekten ziyade, ömrü olan insanın nispeten sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine yardımda bulunmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her hastalığın bir tedavisi olduğunu söylemiş ve Müslümanları tedavi olmaya teşvik etmiştir. IGMG Din İstişare Kurulu bu konuyu bilahare daha ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirecektir.”