GENEL SEKRETERLİK

İslami dinî cemaatlerin kurumsallaşma süreci ve geleceği ele alındı

26 Haziran 2015 İslami dinî cemaatlerin kurumsallaşma süreci ve geleceği ele alındı
İslami dinî cemaatlerin kurumsallaşma süreci ve geleceği ele alındı

Genel Sekreterlik nezdinde Almanya’daki eyalet dinî yapılanması çalışmalarının nabzını tutmak ve bu çalışmalara ivme kazandırmak amacıyla her üç ayda bir Almanya bölgelerinin Kurumsal İletişim Başkanları ve dış ilişkiler konularındaki etkili şahısların katılımıyla yapılan toplantı serisinin beşincisi 13 Haziran’da gerçekleştirildi.

Almanya’daki İslami dinî cemaatlerin on yıllar süren kurumsallaşma süreci ve gelinen nokta birçok soruyu ve sorunu da gündeme getiriyor. Bu süreci ve varılan noktayı değerlendirmek ve geleceğe yönelik istişarelerde bulunmak için Almanya bölgeleri Kurumsal İletişim Başkanları ve dış ilişkiler konularındaki etkili şahısları Genel Sekreterliğin daveti üzerine bir araya geldiler.

Toplantıda ilk olarak İslam Konseyi konuşuldu. Farklı ülkelerden Müslümanları tek bir çatı altında bir araya getirmek, cemaatlerin faaliyet alanları ile ilgili ortak karar alabilmek, kamusal alanda dine dair düzenlemeler konusunda devlet yetkililerine karşı ortak temsil sunabilmek ve ümmet fikri içinde yaşayabilmek amacıyla, 80’li yıllarda Almanya’da İslam Konseyi’nde farklı cami toplulukları bir dinî cemaat oluşturmak üzere bir araya geldiği vurgulandı. Daha sonraki yıllarda Baden-Württemberg ve Hessen eyalet Müslüman cemaatleri ya da Hamburg Şûra’sı gibi aynı amacı güden eyalet dinî cemaatleri kurulduğu aktarıldı. İslam din eğitimi verilmesi, mezarlıklarda Müslüman mezarlıkları için alan oluşturulması ve İslami usullere göre defnin mümkün olması gibi konuların gerek hukuki-siyasi gerekse toplumsal yönden bu cemaatler tarafından savunulduğuna dikkat çekildi.

Eyaletlerde Müslümanlara yönelik benzer şartların oluşumu için 2005 yılında Seevetal’de ortak dinî cemaatlerin oluşabilmesi için bir istişare süreci başlatılmıştı. Müslümanların Koordinasyon Konseyi (KRM) ortak dinî cemaatlerin oluşumunu desteklemek için kurulmuştur. İşte bu süreçte ortaya çıkan yapıların bugüne kadar istenilen hedefe ulaşıp ulaşmadığı toplantıda geniş kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Genel Sekreter Bekir Altaş, “Bu süreçteki sayısız aksaklıklara rağmen ümmet bilincinin diri tutulması ve pekiştirilmesi çok önemlidir. Çünkü bizim için başka bir alternatif yoktur.” sözlerini kaydetti. Toplantıda fikir alışverişi ve istişarelerdeki eksikliklerin ve eyalet cemaat yapıları arasındaki iletişim kopukluklarının beklenen hedefe ulaşmadaki en önemli engeller olduğu aktarıldı. Toplantıda ayrıca oluşan bu olumsuz durumdan çıkış yolları arayabilmek için uzun soluklu workshoplarla (çalışma atölyesi) çözüm yolu haritası oluşturuldu ve bu haritanın teşkilatın tüm birimleri tarafından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com