Cemiyet Haberleri

Köln Bölge Başkanı Kemal Ergün IGMG Genel Başkanlığı`na seçildi

16 Mayıs 2011

IGMG 4. Olağan Kongresi, delegelerin salondaki yerlerini almasının ardından, 23. Avrupa Kur'an-ı Kerim Yarışması birincisi ve Schwaben Bölgesi'nden Ali Mahmood'un okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başladı. Daha sonra ise Teşkilatlanma Başkanı Sami Ganioğlu delegelerin yoklamasını yaptı. Yoklamalar sonucunda kongreyi yönetecek olan Divan Heyeti ve üyelerin seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda Hamburg Bölge Başkanı Ramazan Uçar Divan Başkanı, Engin Karahan Divan Katibi, Fransa Alpes Bölge Başkanı Emir Demirtaş ile Kuzey Ruhr Bölge Başkanı Murat İleri ve Bekir Altaş da Divan Üyeliklerine seçildiler.

Divan heyeti, kongre toplanma yeter sayısının oluştuğunu, delege çoğunluğunun mevcut olduğunu tesbit ettikten sonra gündeme geçildi. Divan Heyeti Başkanı Ramazan Uçar delegelere teşekkür ettikten sonra kongre sürecini anlattı ve arkasından, Genel Başkanlık için aday olmayacağını bildiren Yavuz Çelik Karahan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı kısa bir video klibi gösterildi. 4. Olağan Kongre, böylece Yavuz Çelik Karahan'a teşekkür etmiş oldu. Divan Heyeti ayrıca selamlama ve teşekkür konuşması yapmak üzere Genel Başkan Yavuz Çelik Karahan'ı kürsüye davet etti. Delegelerin uzun süre ayakta alkışladığı Yavuz Çelik Karahan daha sonra kürsüye geldi ve delegelere teşekkür etti.

Teşkilatın ilk kurucularını ve hizmet edenlerini hayırla anan Karahan daha sonra, teşkilatın temel çalışma ilkelerini şöyle anlattı: “Aldanan ve aldatan olmadık, olmayacağız. Müslüman'ın, yaşadığı toplumdaki insanların o Müsluman'ın elinden ve dilindem emin insan olması gerektiğine inandığımız için, emin, kendine güvenilir bir Müslüman toplumu oluşması için gayret ettik, ediyoruz.”


Yavuz Çelik Karahan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu esas ve prensipleri her zaman koruduk, koruyacağız.

1. IGMG İslamî bir cemaattir.

2. Ümmetçi bir hareketiz. Hangi ırk, millet kavim ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Rasûluhu diyen her kesi dinde kardeşimiz kabul ettik, kimseyi tekfir etmedik.

3. Veda hutbesindeki ölçülerle hareket ettik. Peygamberimiz,  'Ashabım size iki emanet bırakıyorum. Kim bu iki emanete sahip çıkarsa, Allah o toplumu aziz kılar, kim onlardan uzaklaşırsa da zelil kılar' diyor. Liderimiz, önderimiz olan Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) bize emanet ettiği Kitab ve Sünneti'ni hareket temeline oturtan bir teşkilat olarak çalıştık.

4. Cihadı insanlara doğru anlatmaya çalıştık. Bazılarının ifade ettiği gibi, savaş ve terörün cihad olmadığını, aksine herkesin saadet ve huzuru için çalışma olduğunu anlattık.

5. Filtresiz bir İslam anlayışına sahibiz. Kimileri 'Şu ayetler Kur'an'da olmasaydı' dedi, İslam'ı filtrelemek istedi. Kimileri de İslam'la alay etti, küçük gördü ve kendilerine göre bir İslam istediler. Biz, bu anlamda filtresiz bir İslam anlayışına sahibiz.

6. IGMG bir parti veya siyasî bir teşkilat değildir. Ama toplumsal ve siyasî şuura da sahiptir. Mezheb imamlarımızdan Ebu Hanife, 'Müslüman yaşadığı dünyadaki olayları ve gelişmeleri bilir, olaylar karşısında tavrını koyar' diyor. Biz de olayları iyi tahlil yapacağız, yanlışa ve zulme karşı tavır alan bir topluluk olma anlayışı ile hareket edeceğiz.


Değerli kardeşlerim, göreve geldiğimden beri, söylemde, eylemde birliğı, kurumsal bütünlüğümüzü ve yapıcı uslûbumuzu koruduk, bu uslûbu ile de İslam'ı ve çalışmalarımızı kamuoyuna sunduk.


Bu arada teşkilatımız, bir çok ilklere öncülük etmiştir. Bizim bulunduğumuz 9 yıllık süre içinde de ilklere imza attık.  245 noktada yaptığımız Ana Sınıfı çalışmaları, bölgelerimizde kurulan 80 eğitim merkezimiz bunlara birer örnektir. Teşkilatlanma olarak ise, Kadınlar Gençlik Teşkilatımız, program olarak da Mâide-i Kur'an, Alemlere Rahmet ve Kutlu Doğum programları, Gençlik Umre Programları, Üniversiteliler Başkanlığı bünyesinde akademisyen yetiştirilmesi, gençlerimiz için  özel Yıldız ve Hilâl Gençlik eğitim Programları ile Kadınlar Teşkilatımızın hatibelik ve Aile Eğitim  programları bu ilklerimize birer örneklik teşkil ediyor.


Değerli kardeşlerim, 'mazlum ve mağdurun dini sorulmaz' anlayışıyla, sosyal dayanışmalara önem verdik ve bu amaça okullar, sağlık ocakları, yetimhaneler ve su kuyuları, Kurban Kampanyası gibi projelere imza attık.”


Yavuz Çelik Karahan Kur'an'dan çeşitli ayetlerle ve Peygamber Efendimizin çeşitli hadislerini aktararak tavsiyelerde de bulundu.

“Hûd Sûresi  112. ve 113.ayetlerde 'Sen, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, doğrusu Allah yaptıklarınızı görür. Haksızlık yapanlara yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur; sonra, yardım da göremezsiniz,' buyuruluyor. Biz de bu ayetteki ilkelere sadık kaldık, dosdoğru olduk, haksızlık yapanlara yönelmedik, itiraz ettik.


Değerli kardeşlerim. Aramızdaki kardeşlik bağlarını koparacak her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Biz bunun gayretini gösterdik. Nasıl ki Hadis-i Şerif'te, aramızdaki kardeşlik bağının gerçek mü'min olduğumuzla ilgili bir bağ olduğu ifade ediliyor, onun için biz de birbirimizi sevip sevgi bağlarını kuvvetlendirmek durumundayız.

'Sevdiğini aşırı sevme. Buğzettiğine de aşırı buğzetme. Zira bir gün sevdiğin ile düşman olabilir, buğzettiğinle dost olabilirsin' hadisi de yolumuzu belirleyen bir başka hadistir.


Değerli kardeşlerim, benim kendi görev dönemimde, bana destek olan Genel Başkan Yardımcılarına, MYK üyeleri ve personeline, Bölge Başkanlarına, Gençlik ve Kadınlar Teşkilatımıza ve Cemiyet başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin, bugün burada seçeceğiniz yeni yönetime destek veriniz. Ben kendi adıma bu yardımı ve desteği her zaman yapacağım.” 

Genel Başkan Yavuz Çelik Karahan, delegelerden helâllik dileyerek konuşmasını bitirdi. Genel Sekreter Oğuz Üçüncü, delegeler adına Karahan'a teşekkür plaketi verdikten sonra Faaliyet Raporu'nu okudu.

Oğuz Üçüncü, önce teşkilat için açılan malî davaları eleştirdi. Şu bir acı gerçek ki, aradan nerede ise üç yıl geçmiş olmasına rağmen ya sözkonusu soruşturmalar henüz netleştirilememiştir veya şahsımla alakalı organize suç örgütü soruşturmasında olduğu gibi olay 19 ay sonra savcılık tarafından sessiz sedasız kapatılmıştır” diyen Üçüncü, aradık aradık ama hiçbirşey bulamadık mantığı ile yürütülen soruşturmaların Almanya'daki hukuk devleti kavramının bazı mihraklar tarafından ne denli zorlandığının en açık belirtisi olduğunu söyledi. Davaların, bir şeylerin yanlış yapılmış olmasından kaynaklanmadığını, aksine teşkilata karşı bir baskı unsuru olarak kullanıldığını söyleyen Üçüncü, “Bütün bu olup bitenler, haksızlıkların adını koyduğumuz, Müslümanların nesneleştirilmesine ve İslam düşmanlığına karşı durduğumuz ve haksızlıklar karşısında dilsiz şeytan olmayı kabullenmediğimiz için yaşandı” dedi. Avrupada İslam ve Müslümanlarla ilgili olağanüstü gelişmelerden hareketle genel bir atmosfer bozukluğu ve toplumsal algı değişikliği meydana geldiğine işaret eden Oğuz Üçüncü, entegrasyon üst başlığıyla Müslümanları ehlileştirme adına yürütülen asimilasyon ve güvenlik politikalarının, devletin gayri müslim dinî cemaatlerde cüret edemeyeceği İslam dininin içeriklerinin belirlenme hevesi gibi gelişmelere karşı teşkilatın tutumunun etkili olduğuna vurgu yaptı.

Bu olup bitenler karşısında Müslümanların, IGMG'ye olan güvenin arttığını, açılan yeni cami sayısı ile üye sayısında, Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Teşkilatı, Kadınlar Gençlik Teşkilatı üye ve hizmetlerindeki artış ve Eğitim, İrşad, Umre gibi IGMG hizmetlerinden yararlananların sayısındaki artışların bunun delili olduğunu söyledi.

Çeşitli faaliyeltlerden örnekler sunan Oğuz Üçüncü, ümmete karşı bir görev olarak yürütülen yardımların, okul, yetimhane, su kuyusu gibi müesseselerin kurulması gibi sosyal yardım faaliyetleriyle devam ettiğini, Avrupa'daki meselelerin çözümünü Avrupa'daki Müslümanlar olarak çözeceklerini, yanlarına da mazlum ve mağdurların dualarını alarak bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Oğuz Üçüncü konuşmasını şöyle bitirdi: “Türkiye kökenli insanların oluşturmuş olduğu en büyük sivil toplum kurumu olarak İslam Toplumu Milli Görüş temel esaslarıyla, duruşuyla, çalışma prensipleriyle ve eşşiz hizmet yelpazesiyle hepimizin gurur kaynağıdır. Genel Merkez, Bölge, Şube, İdareci, Üye ve Cemaat dayanışmasıyla bu kurum Avrupa'da yaşayan Müslümanların inşallah önünü açacak, Müslümanların eşit haklara kavuşması için gayretlerini artıracak ve gelecek nesillerin Müslüman kalmalarını temin edecek çalışmaların öncüsü olmaya Allah'ın izni ile devam edecek. Bütün bunların yolunun Allah rızasına uygun bir faaliyet anlayışından, toplumsal sorumluluğumuzun ve ümmet bilincimizin geliştirilmesinden ve yerzüyünde hak ve adaletin tesisi için gayret edilmesinden geçtiğinin bilincinde olarak ve ayrıca kurumsallaşmamızı, ihtisasımızı ve yetkin insan sayımızı yeni dönemde geliştirmek mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatarak, bir kez daha hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum ve yine hepinizi Allah'a emanet ediyorum.”

Muhasebe Başkanı İbrahim Yüksel'in muhasebe raporunu sunmasından sonra ise Divan Heyeti seçimlere geçti. Bölge Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve çok sayıda delegenin aday gösterdiği Köln Bölge Başkanı Kemal Ergün Genel Başkan, Oğuz Üçüncü ise Genel Sekreter, Hakkı Çiftçi de Başkan Yardımcısı olarak seçildiler. Seçilmesi üzerine Kemal Ergün bir selamlama ve teşekkür konuşması yaptı.

Kemal Ergün, delegelere ve Yavuz Çelik Karahan'a yaptığı görevden dolayı teşekkür ettikten sonra göçün 50. yılında Avrupa'daki Müslümanların kendilerini geçici bir göçmen olarak görmemeleri gerektiğini, Müslümanların Avrupa'da Endülüs, Sicilya ve Osmanlı döneminde tarihi kökler oluşturduğunü söyledi. “Böylece, tarihi köklerimizle buluşma sorumluluğumuz vardır. Ama bunu yaparken, geleceğe dünden değil, bugünden bakmalıyız. Geçmişi değerlendirme biçimimiz, ufkumuzun sınırlarını belirler. Geçmişle kuracağımız sağlıklı bir ilişki, geleceğin bizim ellerimizde en güzel bir biçimde şekillenmesi anlamına gelir” diyen Kemal Ergün, geçen bu 50 yıllık süreçte, göçün ilk yıllarının, göç eden Müslümanların temel dinî ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarıyla şekillendiğini, şimdilerde ise, bu ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra yeni görevlerin eklendiğini ifade etti.

“Yaşadığımız günler, işçi göçüyle Avrupa'ya gelen insanımızın artık misafir değil, kalıcı oluşunun hemen herkes tarafından kabul edildiği günlere denk düşüyor” diyen Ergün konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunun için Avrupa'da Müslümanlar ve İslam ile ilgili tartışmaların boyutları alabildiğine çeşitleniyor. Bize düşen görev ise bu tartışmalara İslamî kimliğimizle cevap bulmaktır. Toplumdaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için büyük bir çalışma gayretine girerek bunu sürekli kılmalıyız. İçinde yaşadığımız toplumlarda insanlar İslam ile doğrudan tanışmıyor, İslam'ı terörizm ve şiddet ile birlikte gören bir pencereden bakıyorlar. Bunun için bugün, içinde yaşadığımız toplumların kültür dünyalarına, Müslüman şahsiyetler olarak kültür ve sanat eserleri hediye etme ve İslam'ı içinde yaşadığımız toplumların dillerinde misafir değil, ev sahibi yapma sorumluluğumuz var.

Herşeyi tekdüzeleştiren, farklılıkları silip götüren bir küresel selin önünde, farklılıkların birer sorun değil, aslında zenginliklerimiz olduğunu savunma ve bu toplumları İslam medeniyeti ile tanıştırma sorumluluğu var. Bu sorumluluğu ise en güzeli şekilde yerine getirmek durumundayız. Tartışırken tanışmak ve yeniden anlamak, söylediklerimizi ve yaptıklarımızı hikmetlice yapma sorumluluğumuz var.”

Fakat bu tartışmaların ve gündemin yoruculuğunun ümidimizi kırmaması, popülist politikaların hep kendini tekrar eden polemiklerin de bıktırmaması gerektiğine işaret eden Kemal Ergün, teşkilat olarak hizmetlere ağırlık vermeye devam edeceklerini bildirdi. Ergün şöyle dedi:

“Aile danışmanlıkları, Eğitim Merkezleri, Üniversiteliler için yurtlar, etkin bir Din İstişare Kurulu, İmam yetiştirme merkezleri, İdareciler akademisi ve medya tanıtımı gibi alanlardaki hizmetlerimizi daha yoğun bir şekilde yürüteceğiz. Ufkumuz açık. Avrupa'da Müslümanların İslamî kimlikleri yaşamaları, gelecek nesillerine İslam'ı aktarmaları, onların Müslümanca şahsiyetler olarak toplumda yerlerini almaları için bu teşkilata büyük görevler düşüyor.

Bu arada, hak ve adalet anlayışında şeffaf bir toplum hedefliyoruz. Şartlara göre değişen bir hak ve adalet anlayışına karşı çıkıyoruz. Merhum Alija İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizler, savaş da olsa, düşman ahlaksızca tecavüz de etse, her zaman, adalet ve hak ölçülerine bağlı kalmak zorundayız.'

Öte yandan bir temel ilke olarak da affedici ve merhametli olma özelliğimiz var. Muhatabımızı affedebilmeyi, ona kötülüğü ile değil şefkatimiz ile muamele etmeyi, yaptıkları hataları müsamaha ile karşılamayı temel ilke ediniyoruz. Ve biz, bu dünya içın değil; Allah rızası için, ahiretimiz için çalışıyoruz.”

Kemal Ergün'ün Genel Başkanlığa seçilmesi üzerine, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarının Avrupa'daki ilk kurucularından Ahmet Rüşdü Banaz ve Eski Genel Başkanlardan Ali Yüksel ile Yavuz Çelik Karahan ve Oğuz Üçüncü kürsüye gelerek delegeler adına tebriklerini sundular ve yeni yönetime desteklerini açıkladılar.

IGMG 4. Olağan Kogresi, divan heyetinin, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere,  O'nun âl ve ashabının, onlardan sonra gelen tüm Müslümanların ve bu teşkilatı kurup hizmet edenlerden ahirete göç edenlerin ruhları için üç İhlâs bir Fatiha okunması ile  bitmiş oldu. Daha sonra da, Kemal Ergün delegelerin tebriklerini kabul etti.


Kemal Ergün: IGMG Genel Başkanlığına seçilen Kemal Ergün 1967 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi'nin ardından 1992 yılında Mısır El-Ezher Üniversitesi Hadis Anabilim dalından mezun olan Ergün, 1993 yılında Frankfurt Merkez cemiyetinde imamlığa başladı. 1994 yılından sonra Rhein-Neckar-Saar bölgesinde imamlık ve yöneticilik yapan Ergün, 2002 yılından bu yana IGMG Köln Bölge Başkanlığını yürüttü. 2003 yılında Hacc Emirliği görevini üstlenen Ergün, son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim bölümünde Almanya'nın göç ve entegrasyon politikası alanında lisans tezini tamamladı. 

Oğuz Üçüncü: Genel Sekreterliğe yeniden seçilen Oğuz Üçüncü 1969 yılında Almanya'nın Hamm şehrinde  doğdu. 1994 yılında Makine Mühendisi olan Üçüncü IGMG Gençlik Teşkilatı bünyesinde uzun yıllar Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak farklı görevler yürüttü. 2002 yılından bu yana IGMG Genel Sekreterliğini yürüten Üçüncü, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Hakkı Çiftçi: Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Hakkı Çiftçi 1965 yılında doğdu. 1985 yılından bu yana teşkilat çalışmalarına aktif olarak katkıda bulunan Çiftçi, Rhein-Neckar-Saar bölgesinde kurucu Bölge Başkanlığı görevini üstlendi. İş nedeniyle bir süreliğine Türkiye'de bulunan Çiftçi, son olarak 2008 yılından bu yana Hacc ve Umre'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nı yürütüyordu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com