Cemiyet Haberleri

Kızılkaya: ”Okullardaki yüzme dersleri hakkında sürdürülen tartışmalar, ne objetif ne de güven verici niteliktedir.”

14 Nisan 2013

”Federal İçişleri Bakanlığı’na bağlı Alman İslam Konferansı (AİK), ‘tüm kız veya erkek öğrencilerin katılabileceği, cinsiyet ayrımı uygulanan spor veya yüzme dersleri düzenlenmesini’ önemle tavsiye etmektedir. Bakanlık, 2009 yılında ‘okullarda dini gerekçeli uygulamalar’ başlıklı broşüründe konuya bakış açısını şu şekilde açıklamaktadır: ‘Entegrasyonun başarılı olabilmesi, hem kız ve erkek öğrencilerin kişiliklerini geliştirmelerinde hem de ebeveynlerinin en kapsamlı şekilde topluma katılımlarının sağlanmasında her türlü imkânın ısrarla kullanılmasına bağlıdır. Müslümanların kapsamlı bir biçimde topluma katılabilmelerinin önkoşulu ise, öğrenci ve ebeveynlerin, anayasanın onlara garanti ettiği din özgürlüğüne kayıtsız şartsız dayanabilmeleridir.” Bu nedenle Federal Almanya İslam Konseyi, bu hafta sonu Almanya Başbakanı´nın da katıldığı tartışmayı büyük bir şaşkınlıkla izlemiştir. ”Güvenilir bir iletişim başka türlü olmalıdır. Yıllar sonra siyasi keyfiyetin aniden değişmesiyle beraber, geçmişte anlaşmaya varılan hususların tekrar sorgulanması, doğal olarak güvenirliliği arttıran bir durum yaratmamaktadır.

Ayrıca konuyla ilgili açıklığa kavuşturulması gereken bir husus vardır. O da, derslerde, cinsiyet ayrımı yapıldığında, cinsiyetlerin eşit haklara sahip olduğunun öğrenciler tarafından yeterince benimsenmediği, fakat kız erkek karışık olan sınıflarda daha çok benimsendiği iddiasıdır.

Bununla ilgili olarak Kızılkaya ayrıca şu tespitlerde bulundu: ”Federal İdare Mahkemesi´nin 30 Ocak 2013 tarihinde verdiği karar, sadece kız veya sadece erkek öğrencilerin bulunduğu sınıflarla eğitim yapmayı öngören bir okula, devlet izin verip vermemesi ile ilgiliydi. Bu okullar, yedek okul sıfatında faaliyet gösterecek olan özel okullardır. Mahkeme, okul pedagojisi ile ilgili teorilerde, kız ve erkek öğrencilere cinsiyet ayrımı uygulanmasının avantaj ve dezavantajları hakkında çelişkili tartışmaların sürmekte olduğunu tespit etmiştir. Şu ana kadar cinsiyet ayrımı konusunda standartlaşan ve pedagojik açıdan eleştirilmeyen bir öğreti ortaya konulamamıştır. Cinsiyetlerin eşit haklara sahip olduğu bilincinin öğrenciler tarafından hangi öğretim şeklinde (ayrı veya karışık) daha iyi benimsendiği hususunda da herhangi bir öğreti bulunmamaktadır. Cinsiyet ayrımının sadece tek derste tatbik edilmesi hâlinde de aynı durum geçerlidir. Ancak bilim insanları arasında, yüzme ve spor derslerinin kız ve erkeklerle karışık yapılmasının padagojik ve spor uzmanlığı açısından kabul edilemez bir uygulama olduğu görüşüne sahip olanların sayısı hiç de az değildir.

Bu açıdan, cinsiyet ayrımının uygulandığı yüzme ve spor derslerinin Alman okullarında yaygın olması bir sürpriz değildir. Alman Spor Birliği’nin yaptırmış olduğu Sprint adlı araştırmaya göre, spor derslerinde Baverya eyaletindeki okulların %93,2’si, Baden-Württemberg eyaletindeki okulların %88,3’ü ve Saksonya eyaletindeki okulların ise %73,8’i spor derslerinde cinsiyet ayrımı uygulanmaktadır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com