CUMA HUTBESİ

Karar Gecesi: Kadir Gecesi

04 Nisan 2024 Kur'an Tesbih Yeşil
Kur'an Tesbih Yeşil

Kıymetli Müslümanlar!

Mekke, Medine ve Kudüs gibi mübarek mekânlar, tarih boyunca vuku bulan hadiselerle ve peygamberlere yaptıkları ev sahipliğiyle özel bir anlam ve önem kazanmıştır. Recep, şaban ve ramazan ayları da içerisinde barındırdıkları mübarek geceler vesilesiyle “mübarek üç aylar” olarak adlandırılırlar. Bu geceler arasında öyle bir gece daha vardır ki, Kur’an’da kendisinden övgüyle bahsedilmiş, bu gecede Kur’an vahyedilmiştir. Efendimiz (s.a.v.) ashabına ramazanın son on günü bu gecenin aranmasını tavsiye etmiştir. İşte bu gece, bir ömre bedel olan Kadir Gecesi’dir.

Aziz Kardeşlerim!

Şüphesiz bu mübarek geceyi Yüce Allah yüceltmiş, ona eşsiz bir kıymet bahşetmiştir. Bu geceye özel bir sure indirilmiş olması, onun diğer tüm gecelerden ayrı bir yerde durduğunun apaçık bir göstergesidir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenmiştir. Bu, seksen üç yıldan fazla bir zamana tekabül etmektedir. Bir ömürden daha hayırlı olan bu geceyi ihya etmek, Allah’ın bu ümmete bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Kadir suresinde Cenâb-ı Hak bu gecenin değer ve hikmetini şöyle beyan etmektedir: “Şüphesiz, biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Peygamberimize risalet görevinin bu gecede verilmiş olması, bu gecenin değerini daha da artırmaktadır. Zira Efendimiz kırk yaşında, Mekke’deki Hira Dağı’nda ibadet hâlindeyken, Cebrail (a.s.) ilk vahyi getirerek nübüvveti müjdelemişti. 

Bu gecede melekler ve Cebrail (a.s.), yeryüzünü şereflendirmek için inerler. İşte bu sebeple de bu gece aynı zamanda bir takdir ve karar gecesidir; her iş, bu gecede hikmetle takdir edilmiştir. Kadir Gecesi gün ağarana kadar devam etmekte olup, selam ve esenlikle doludur; duaların kabul olduğu, sevapların arttığı ve günahların bağışlandığı en mübarek zamandır. Önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları karşısında, bu ümmete bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi verilmiştir. Nitekim Efendimiz (a.s.) “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse geçmiş günahları affolunur.” diye buyurarak bu gecenin biz müminlere bahşedilen bir fırsat olduğunu hatırlatmaktadır. Kadir Gecesi’nin gündüzü de diğer günlerden daha faziletlidir. Kadir Gecesi’nin gündüzünde tutulan oruç, tüm bir yılın orucuna eş değerdir. 

Muhterem Kardeşlerim!

Ramazan ayının son günlerini geçirdiğimiz şu günlerin her biri Kadir Gecesi olmaya adaydır, her birini Kadir Gecesi imiş gibi düşünerek ihya edelim. Bu gecede bize indirilen Kur’an ile onunla hemhâl olalım. Anlamaya, hayatımızda uygulamaya gayret edelim. Bu gecenin bir karar gecesi olduğunu unutmayalım. Tövbe ve istiğfar ederek hatalarımızdan ve günahlarımızdan bağışlanma dileyelim. Ömrümüzün geri kalan kısmı için hayırlı kararlar alalım. İbadetlerimizi artıralım, ailemiz ve çevremiz için hayırlısını dileyelim. Filistin’deki ve diğer mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi unutmayalım, onları dualarımızda analım. 

Cenâb-ı Hak gecemizi mübarek, bizleri de kıymetini idrak edenlerden eylesin. Bu geceyi acılarımızın dinmesine, hastalarımızın şifa bulmasına vesile kılsın. Hutbemizi Efendimizin Kadir Gecesi’nde yaptığı dua ile bitirelim: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet!” Amin!

1 Kadir suresi, 97:1-5

2 Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr, 3

3 Tirmizî, Daavât 84

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Almanca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Fransızca

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com