TEŞKİLATLANMA

“Kendi ehil insanlarımızı kendimiz yetiştirmeliyiz.”

17 Şubat 2017

Bölge Yönetim Kurulu Yatılı Eğitim Seminerleri geniş bir katılımla Karlsruhe’de yapıldı

Teşkilatlanma Başkanlığının organize ettiği Bölge Yönetim Kurulu (BYK) Yatılı Eğitim Seminerleri (YES) Hessen, Rhein-Neckar-Saar, Württemberg, Freiburg-Donau, Kuzey ve Güney Bavyera, Schwaben, İsviçre, İtalya, Viyana, Arlberg, Linz, Lyon, Alpes, Doğu Fransa, Güney Fransa, Güney Batı Fransa, Balkanlar bölgelerinden oluşan ve kısaca Güney Bölgeleri olarak adlandırılan bölgelerin idarecilerinin katılımı ile 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde, Karlsruhe’de gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk sunumu gerçekleştiren Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri teşkilatçının çalışma esasları konulu bir seminer verdi. İleri idarecilerin çalışmalarını yaparken nelere dikkat etmeleri ve hangi esaslara göre çalışmaları gerektiğini ele alarak şunları söyledi: “İdareciler teşkilat yapısını iyi tanımalı, uyumlu çalışma gerçekleştirmeli, teşkilat usul ve prensiplerini bilmeli ve çalışmalarını buna göre yapmalıdır. Ana Teşkilat, Kadınlar Teşkilatı (KT), Gençlik Teşkilatı (GT) ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) koordineli çalışmaya önem vermeli ve toplantı prensiplerine uymalıdır. Ekip ruhuyla çalışmalı, istişare ve atama prensiplerine uymalı, birim ve hizmet görevini birlikte yürütmeli, emanet duygusu taşımalı, eğitimli ve kendisini geliştirmeye açık olmalı, çalışmalarda önce kendisi fedâkâr olmalıdır.”

Avrupa’da yetişen gençlerin görev ve sorumluluklarını anlatan “Gençlik ve aidiyet” başlıklı sunumu GT Başkanı Ünal Ünalan yaptı. Dersin içeriğinde Kur’ân-ı Kerîm’e göre örnek model gençler, Peygamber Efendimiz ve gençlik eğitimi, bir gence etki eden ve yön veren unsurlar, çağımız gençliğinin en önemli problemleri, gençliğin kişilik gelişimi ve mensubiyeti için öneriler ve GT’nin çalışmaları gibi konular işlendi.

Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş IGMG’nin güncel meselelere bakışına değindi. Teşkilatın gelişen güncel olaylara bakış açısını ve bunlarla ilgili IGMG’nin katkılarını ve yapılan hizmetleri anlatılan sunumda Gümüş güncel temel sorunlardan bahsederek Müslümanların bu sorunlar karşısında birlik beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini, birbirlerine destek olmalarının çok büyük bir önem arz ettiğini ve teşkilat olarak bu sorumluluğu yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Birinci günün sonunda Bölgelerin Birim Başkanları Genel Merkezdeki kendilerinden sorumlu olan birim başkanları ile birlikte grup toplantısı yaptı.

Toplantının ikinci gününde, IGMG’nin eğitim çalışmalarının yeni nesilleri yetiştirmedeki önemini anlatan “eğitim çalışmalarımız ve geleceğimiz” konulu dersi Eğitim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim İnam sundu. İnam şöyle konuştu: “Biz varlığa, bilgiye ve değerlere kendi medeniyetinin penceresinden bakmanın bilinci ile temel değeri insan olan ve hikmeti kuşanmış nesiller yetiştiren, medeniyet mimarlarıyız. İslam kültür ve medeniyetinden beslenerek, ihtiyaç duyduğu anda içinde bulunduğu topluma katkı sağlayan ve umrana ulaşmayı gaye edinmiş bilge insanları, tüm ihtiyaçları giderilmiş eğitim ortamlarında yetiştirmiş olma, hayat boyu eğitim etkisi sağlamayı en büyük hedef olarak almaktayız. Hayat boyu öğrenme ve uygulama imkânı sağlayarak Müslümanların nitelikli bir hayat sürmelerine katkıda bulunuyoruz. Bunun için amaçlarımıza ulaşmada kurumsallaşma yol güzergâhımızdır. Eğitim çalışmalarımızla farkındalık oluşturarak alternatifi olmayan bir eğitim sunmaktayız. İhtiyaca göre hareket etmek en büyük özelliğimizdir. Bulunduğumuz ülkelerin  şartlarına göre eğitim hizmeti üretmek ayrıcalığımızdır. Temel olarak stratejileri uygularken inancımızı ve ahlaki değerlerimizi dikkate alarak bu hedeflere ulaşmayı pensip olarak benimsiyoruz.” İnam Ayrıca IGMG’nin eğitim modeli, eğitim sistemi, materyalleri ve alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

“Ehl-i sünnet akaidimiz” başlıklı dersi İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç sundu. Yalınkılıç dersinde sahabe, selef, tâbiûn, tebe-i tâbiîn, Ehl-i sünnet ve’l-cemaat, fiilde ve ahkâmda tevhid, Allah’ın yaratması, kaza ve kadere iman, kader hakkında şüpheler, iman esasları, ölmüşlere dua, ashâb-ı kiramı sevmek, evliyanın fazileti ve ilim almada usul konularını işledi.

Toplantının bitiminde kapanış ve bir değerlendirme konuşmasını yapan Genel Başkan Kemal Ergün şunları söyledi: “Bu toplantılar geleceğimizi yönlendirmek için yapılan toplantılardır. Teşkilatçının çalışma esasları adlı dersle birer teşkilatçı olarak hangi esaslar çerçevesinde çalışacağımızı, gençlik ve aidiyet dersi ile yeni nesillerimize kimlik ve kişiliğini nasıl kazandıracağımızı, Ehl-i sünnet akaidi dersi ile olmazsa olmaz inanç temellerimizi, IGMG’nin güncel konulara bakışı dersiyle de teşkilatımızın güncel meselelerle ilgili bakış açısını öğrenmiş olduk. Özellikle bölgelerdeki yöneticilerimizin bütün bunları en iyi şekilde anlaması ve tabanımıza aktarması gerekir. Bunu yapmak için de bulunduğumuz toplumlardaki İslam’a karşı olan ön yargılarının değişmesi için tebliğ ve davet yapılması üzerimizdeki önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Üzerimize almış olduğumuz bu önemli görevi sadece Müslüman topluma karşı yapmak bizi sorumluluktan kurtarmayacaktır. İçinde bulunduğumuz toplumun tamamına İslam’ı anlatmak, aktarmak ve yaşatmak da bizim vazifemizdir. Bundan dolayı bildiğimiz ama üzerinde yanlış bilgiler öne sürülen konuların anlatımı için İslam itikadı dersi işlenmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hedefimiz bir medeniyet tasarımıdır. Namaz kılmak için yeryüzü bize mescit kılınmıştır. Camimiz olmasa da biz bir toprak parçası üzerinde namazımızı kılarız. Camilerimize sadece namaz kılmak için değil, içinde her türlü sosyal ve kültürel faaliyetin yapılması, her yaş grubundaki insanımızın kendine yer bulması için ihtiyacımız vardır. Çalışmalarımızı yaparken şu 3 özelliğe sahip olmalıyız. Birincisi niyet etmeli ve adanmış olmalıyız. Niyetimiz sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmaktır. Adanmışı olmayan, inananları olmayan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz. Sizler bu davanın inananları, adanmışlarısınız. Davamıza olan inancımızda sıkıntılar olursa hedeflerimize ulaşamayız. Bizim kaynağımız sahabenin beslendiği kaynağın aynısıdır. Bu kaynak bizi onlar gibi dönüştürecektir. Tarihte bunun onlarca örneği vardır. İkincisi sebatımız olmalıdır. Sebat istikrar demektir. Hepimiz almış olduğumuz görevlerimizi istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Sahabe efendilerimizden başlayarak günümüze kadar gerçek mücadele adamları istikrarlı bir çalışma sergilemişlerdir.

Medeniyet tasarımı olan insanların istikrarı yoksa bir medeniyet inşa edemezler. Bu istikrar, görevlerimizin devamında da gerçekleşmelidir. Birimlerimizde ihtisaslaşmamız gerekir. Başkanlar olarak da yönettiğimiz kardeşlerimizin istikrarlı olmaları için çalışma yapmalıyız. Gerçek bir istikrar için insanlarımızı çekirdekten yetiştirmemiz gerekir. Bunun için de GT mutlaka kalifiye elemanlar yetiştirmelidir. Ayrıca her birimiz gençlerimizin yetişmeleri için çalışma yapmalı, öncülük etmeliyiz. Gençlerimizin eğitilmeleri için çaba sar fetmeli, onlara kendilerini yetiştirmeleri için kitap okumak gibi bazı görevler vermeli ve takibini yapmalıyız. Yetişmiş insanlarımızın sayısını artırmalıyız. Bir çalışmayı yapmak istediğimizde bunun için ehil insan bulmakta zorlanıyoruz. Onun için hiç durmadan insan yetiştirmeliyiz. Tarihe baktığımızda hiçbir göç hareketinin geriye döndüğü görülmemektedir. Bundan dolayı artık kalıcı olduğumuz bu topraklarda kendi ehil insanlarımızı kendimiz yetiştirmeliyiz. Eğitim çalışmalarımız bunun ana motoru olmalıdır. ”