KADINLAR TEŞKİLATI

“Kulluk bilincini etkin hâle getirmeliyiz.”

03 Haziran 2018

IGMG Kadınlar Teşkilatı Hoca Hanımlar Toplantısı Köln Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Kadınlar Teşkilatı’nın Genel Merkez hatibelerini bilgilendirmek amacıyla yaptığı toplantı, kurum sorumlularının da katılımıyla düzenlendi. Toplantıda IGMG Kadınlar Teşkilatı (KT) Başkanı Handan Yazıcı içinde bulunduğumuz toplumların İslam’a ve Müslümanlara bakış açısını anlatarak Müslümanlara yönelik sözel ve fiili saldırılar, kısıtlamalar, başörtüsü yasağının getirilmek istenmesi ve cami saldırıları gibi güncel konular hakkında bilgi verdi. Bu noktada teşkilatımızın elinden gelen tüm çalışmaları yaptığının altını çizen Yazıcı, hoca hanımların ve hatibelerin toplumun inşasındaki rolüne değindi.

Sözlerine “Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” ayetiyle başlayan KT İrşad Başkanı Nermin Yalınkılıç İslam’da tebliğin önemine vurgu yaparak, bu bağlamda tebliğ ve irşad vazifesini yerine getiren hoca hanım ve hatibelerin dikkat etmeleri gereken hususlara değindi. Ramazan 2018 İrşad programını tanıtan Yalınkılıç bu sene bir yenilik olarak, eğitim kurumlarımızın ve İslami İlimler Kurslarımızın son sınıf talebelerinin de İrşad programlarına dahil edileceklerini bildirdi.

KT Eğitim Başkanı Elif Köse birimin eğitim alanında yaptığı hizmet ve katkılardan bahsederek sunumunu yeni dönemde bölgelerde başlatılacak olan Hoca Hanımlar İleri Eğitim Programının tanıtımına yoğunlaştırdı.

Sunumuna Ümmü Mektum Umresini tanıtan bir slayt ile Başlayan IGMG Hac Umre ve Seyahat Başkanı Tahir Köksoy, “Hac ve umre biriminde hayata geçirilen tüm projeler birer şuurlandırma çalışmasıdır dedi.” Bosna, Kudüs ve Türkiye gezi programlarına Endülüs gezisinin de eklendiğini, hitap edilinen kitlelere bu projelerin tanıtılması gerektiğini belirten Köksoy, IGMG Hac ve Umre organizasyonunu diğer organizelerden ayıran farkları da sıralayarak sunumunu tamamladı.

KT Sosyal Hizmetler Başkanı Selma Zor sunumunu “Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” hadîs-i şerifinin anlamı ve izahı üzerine oturttu. Sosyal alanda IGMG’nin hizmetlerini üç anabaşlık altında inceledi. İlk anabaşlık 2018 Kumanya, Zekât/ Fitre, Kurban, İnfak ve Genel Merkez üyeliği gibi süreli kampanyalardan oluşduğu gibi, afet- deprem acil yardımları, su kuyusu, yetim projesi gibi süresiz kampanyalardan oluştu. İkinci anabaşlık etkinlikler adı altında; iftar programları, SHB fuarları, sempozyumlar ve paneller olarak işlendi. Üçüncü ana başlık ise hizmetler adı altında; aile danışmanları eğitimi, manevi rehber eğitimi, cenaze yıkayıcıları seminer ve eğitimi, huzurevi ziyaretleri ve hospis kursu gibi geniş bir paletten oluştu. Tüm bunların yanında UKBA Cenaze fonunun da daha sık gündeme taşınarak üyeliğe teşvik edilmesini isteyen Zor, “IGMG’yi cami ve cemaate daha iyi tanıtmamız gerekli.” dedi.

Toplantıya katılarak bir selamlama konuşması yapan Genel Başkan Kemal Ergün beyefendi, teşkilat çalışmalarının amacının İslam medeniyetini kalıcı hâle getirmek olduğunu belirtti. Bunu sağlamanın ilk şartının kulluk bilincinin etkin hâle getirilmesi olduğunun altını çizdi. “Kul olunmadan, iyi bir mümin, iyi bir idareci olunmaz, kul olunmadan Allah’a yaran olunmaz.” dedi. “Kulluk bilincine zarar veren virüsler, enaniyet, hased ve tahammülsüzlüktür.” diyen Ergün, kulluk bilincini takviye eden hasletleri ise adalet, doğru sözlü olmak mazlumun yanında olmak, akrabayı gözetmek ve yetimi yetim bırakmamak olarak sıraladı.

“Zekât sosyal güvenlik sistemidir.”
Zekât ibadetinin önemi ve ifası ile ilgili sunumuyla söz alan IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, zekâtın İslam hukukunda ele alınış şekillerini, Kur’an’da belirtilen yerlere sarfını dinleyicilere aktardı. “Mali ibadetlerin başında gelen zekât ibadetinin farz kılınmasının Müfessir İmam Taberi’ye göre iki temel gayesi vardır. Bunlardan ilki, Müslüman fakirlerin yardımına koşmak, ikincisi ise İslam’ın hedeflerini gerçekleştirmek ve yüceltmektir. Kamu otoritesinin elinde zekât, yoksullukla mücadelede kullanılacak tek yönlü bir araç değil, çok yönlü fonksiyonu olan bir araçtır.” diyen Yalınkılıç, İslam dininin zekât müessesiyle sosyal güvenlik sistemini çok önceden tesis ettiğini belirtti.

IGMG’nin eğitim alanında bir bütün olarak yaptığı çalışmaları gündem alan IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın, aydınlık bir geleceğin aydın insanların oluşturacağını belirterek, ana sınıfları, Temel Eğitim Kursları, İslami İlimler Kursları, Yetişkinler Eğitim Kursları, eğitim kurumları, okullar ve tatil kurslarımız ile insanımızın hizmetindeyiz.” dedi. Son olarak konuşan Hasene International derneği Müdürü Mesud Gülbahar, Hasene’nin hizmetlerini ve kampanyalarını tanıttı. Amaçlarının; kalıcı projeler oluşturmak, eğitime ve kalkınmaya katkı sağlamak, sürdürülebilinir iletişim içerisinde olmak ve teşkilat prensiplerini aktarabilmek olduğunu vurguladı. Kalıcı projeler kapsamında Somali’deki balıkcılık okulu, Burkina Faso’daki İlkokul ve Kur’an eğitimi, Nijer’de okul yetimhane ve cami açtıklarını, bunlara yenilerinin de ekleneceğinin müjdesini verdi.

Mobil Hizmetler olarak isimlendirilen mobil fırının Şanlıurfa’da hergün mültecilere sıcak ekmek dağıttığı ve, Mobil Kliniğin Tanzanya’ya gideceği, Aş Arabası’nın da Avusturya, Avustralya ve Almanya’da soğuk havalarda sıcak çorba ikram ettiği de toplantıda anlatıldı. 2018 Kumanya Kampanyası kapsamında 55 ülkede 250 gözlemci ile 73 bin kumanya dağıtılacağı, Zekat ve Fitre çalışmalarıyla hedefin gelecek nesillerin inşası için bir algı oluşturmak olduğunu belirten Gülbahar “Bir Kelebek Uçur” sloganı ile bu yıl da Zekât ve Fitre Kampanyasını başarı ile yürüteceklerini söyledi.