İRŞAD

“Kur’an’ın ve Muhammed’in (s.a.v.) yetimi olmayalım!”

06 Haziran 2018

2018 Yılı İmam Hatipler Genel Toplantısı iki ayrı yerde yapıldı.

İrşad Başkanlığı İmam Hatipler Genel Toplantısı iki ayrı bölgede yapıldı. Kuzey Bölgeleri İmam-Hatipler Toplantısı Hollanda’nın Elspeet, güney bölgeleri toplantısı ise Almanya’nın Karlsruhe kentinde yapıldı. Her yıl yapılan imamlar toplantısı iki yılda bir yatılı olarak yapılıyor. 2-3 ve 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Güney ve Kuzey Bölgeleri İmamlar Toplantısı’na toplamda 330 imam-hatip katıldı. Toplantıda ramazan öncesi son hazırlıkların yanı sıra, Avrupa’da Müslümanların gündemi, imam-hatiplerin irşad faaliyetlerini gerçekleştirirken uymaları gereken yol ve yöntemler de gündeme getirildi.

“IGMG, yetimi yetim bırakmamak üzere kurulmuş bir teşkilattır.”

Toplantılarda Genel Başkan Kemal Ergün de bir konuşma yaptı. Yetim olmanın sadece babasını kaybetmek anlamına gelmediğini belirten Ergün, “Yetim tabii olarak anasından- babasından yoksun olan insandır. Ancak yetim sadece anadan babadan yoksun olmak mıdır?” sorusunu sorduktan sonra, asıl meselenin, Kur’an ve Hz. Muhammed’in yetimi olmamak olduğuna vurgu yaptı ve şöyle devam etti: “Bir Müslüman düşünün ki; Kur’an-ı tanımıyorsa Kur’an’ın yetimidir. Bir Müslüman düşünün ki; ismi Muhammed ya da Aişe olduğu halde Hz. Muhammed (s.a.v.) şahadet kelimesini getiremiyorsa Muhammed (s.a.v.) yetimidir. Bir Müslüman düşünün ki; besmeleden habersiz ise besmelenin yetimidir. Yine yaşadığımız bu ülkelerde dinden yetim insanlar var. İslam’ı tanımayan bu insanlara İslam’ı kim öğretecek? 7 Nisan 2018 günü ‘Buyrun, ben Müslüman’ım’ etkinliği adı altında dünyanın 200 farklı noktasında dinimizi anlatmak, İslam’la ilgili ön yargıları bertaraf etmek üzere teşkilatımız toplum önüne çıkıp güller, hediyeler, broşürler dağıttılar. Açık cami günlerimiz, komşularımızla iftarlarımız hepsi İslam’dan yetim olanları İslam’ı tanıtmak üzere yapılan çalışmalardır. Bunların tesirinin az olduğunu zannetmeyelim. Bir dokunuş bile kalplerin kazanılmasına vesile olur. Bunun için Genel Merkezimizin bu etkinliklerini cemiyetlerimizin manevi mihmandarları olarak yakinen takip etmeli, kulluk bilincimizi takviye edecek bu çalışmalarımızı cemiyetlerimizde teşvik etmelisiniz.”

Kemal Ergün, yaşanılan küçük problemlere takılarak hizmetleri sekteye uğratmanın söz konusu olmadığını belirtti: “Sorunlara takılıp kalmayız. Zira davası büyük olanlar yoldaki engelleri aşmak için var gücüyle gayret eder. Batıla hizmet edenlerin ortaya koyduğu gayret kadar, biz de hak dava için gayret etmezsek, kendimizi geliştirmezsek, bilgimizin üzerine bir şeyler katmazsak ilerleme kat edemeyiz” şeklinde konuştu.

“Ehl-i sünnet akidesinin özümsenmesine ve anlatılmasına ihtiyaç var.”

Toplantının kapanış bölümünde IGMG İrşad Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Celil Yalınkılıç da “Ehl-i Sünnet Akaidimiz” başlıklı dersini sundu. Ehl-i sünnet akidesinin özümsenmemesi ve yanlış anlatılması sebebi ile toplumda hastalıkların oluştuğunu, gençlerin özellikle Allah (c.c.) tasavvurlarının bozulduğunu, bunun da deizm gibi hastalıklı fikirlere zemin oluşturduğunu ifade eden Yalınkılıç şöyle dedi: “Bu bağlamda toplumun manevi mihmandarları olarak imam-hatiplerin sorumluluklarından bir tanesi de Ehl-i sünnet akidesinin anlamını kavrayarak, toplumun da idrakine uygun bir şekilde aktarmaktır.” Bazı birim başkanları da çeşitli alanlarda sunumlar gerçekleştirdiler. IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş IGMG’nin güncel meselelere bakışını aktardığı sunumunda, sloganların arkasında değil, eşit haklar bağlamında devlet kanalları ile birçok görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Başörtüsü yasağı oluşturulmaya çalışılan suni bir gündem var.”

Çıkarılmak istenen başörtüsü yasağının suni bir gündem üretme çabası olduğunu belirten Altaş şu bilgileri paylaştı: “Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yetkileri ile birçok görüşme gerçekleştirdik. Öncesinde ve sonrasında gazetelere de demeçler vererek meselenin anayasanın 4. Madde bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak yapılmak istenenin Almanya anayasasına aykırı olduğunu görüşmelerimizde ifade ettik. Geldiğimiz noktada böyle bir yasağın gündeme getirilmeyeceğini belirttik.”
Altaş ayrıca Avrupa’da gerçekleştirilen cami saldırıların tespiti ve kayda geçirilmesi, başörtüsü mağdurları olmak üzere ayrımcılığa maruz kalanları tespit etmek için kurulan Fair derneğinin faaliyetlerinden bahsederek imam-hatiplerimizin bu tür vakalarla karşılaştıklarında meseleyi Fair derneğine ulaştırmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

“Camilerimiz seçim tartışmalarının yapıldığı yer değildir.”

Altaş ayrıca, seçim süreçlerinde camilerin seçim tartışmalarının odağı olamayacağını ifade ederek Türkiye’de ya da başka ülkelerdeki seçim atmosferinin cami kürsülerine ya da lokallerine taşınamayacağını belirtti. Teşkilat olarak her teşkilat mensubunu demokratik tercihlerini kullanmaya davet ettiklerini ancak camilerin herhangi bir partinin seçim ofisi olarak asla kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri “Teşkilatçının çalışma esasları” başlıklı sunumda, “Teşkilatımızda hizmetlerin lokomotifi idarecilerimiz ve hocalarımızdır. Hocalarımızın öncüsü olduğu işler yarıda kalmaz. Evini ziyaret ettiğiniz, hastasına geçmiş olsun dediğiniz, taziyesine gittiğiniz cemaatinizin mensubundan fedakârlık isteyebilirsiniz. Hoca bu bakımdan fedakârlıkta timsaldir.” dedi.

“Akıl bir işin sonunu düşünmektir.”

İleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Akıl bir işin sonunu düşünmektir.” sözünü alıntılayarak hoca efendilerin ileri görüşlü ve feraset sahibi insanlardan oluşması gerektiğini şöyle açıkladı: “Sadece namaz kıldırmak için önde bulunan kişi değildir imam hatip, sözü dinlenilen ve örnek alınan insandır aynı zamanda. İmam hatiplerimiz kürsülerde söylemlerine dikkat etmeli, toplumu kucaklayıcı bir uslup kullanmalıdır. Sözünü etmeden önce o sözün etkisi nereye varacak bunun hesabını yapmalıdır.” Toplantının bir başka sunumunu da “Eğitim Çalışmalarımız ve Geleceğimiz” konu başlığı ile IGMG Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdulhalim İnam teşkilatın eğitim stratejisini ve çalışmalarını imam hatiplerle paylaştı.

“Eğitim anlayışımızda konfeksiyonculuğa yer yoktur.”

Dr. İnam, eğitimin plan ve programa bağlı olarak çağın ihtiyaçlarını doğru okuyarak şekillendirilmesi gereken önemli bir süreçler silsilesi olduğunu paylaştı: “Beş yılda bir gerçekleştirdiğimiz eğitim şûralarımızda bir sonraki beş yılın hedeflerini ve ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bu bağlamda tepeden inme değil tabandaki ihtiyaç bildirimleri tespit ederek uzun vadede hedefler tespit ediyoruz. Eğitim şûralarımızda konuşulan konuların büyük bir bölümünü, materyaller, ders kitapları, ünite müfredatları oluşturarak gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

“Müslüman neme lazımcı olamaz.”

IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Hakkı Çiftçi “Aidiyet Bilinci” dersinde Müslüman bir topluluğa mensup olmanın arka planını ve esaslarını paylaştı.
“Dünyadaki gelişmelere, zulümlere, haksızlıklara bir Müslüman kayıtsız kalamaz. Bizim İslami aidiyetimizin de gereği de her meselede Müslümanca bir tavır ortaya koyabilmektir. Müslüman popülist olmadığı gibi her ortama göre şekil değiştiren, rüzgârın önünde savrulan kuru bir yaprak değildir ve olmamalıdır. Bu bağlamda Müslüman asla neme lazımcı olamaz, açık ve net tavır ortaya koymaktan geri kalamaz.” şeklinde konuştu.

IGMG Hac, Umre ve Seyehat Başkanı Tahir Köksoy, yaklaşmakta olan hac dönemi ve bu dönemle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Başkanlık olarak Suudi Arabistan’daki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, Hac Bakanlığı ile ikili görüşmelerde ileride oluşabilecek sıkıntıları öncesinden tespit ederek giderdiklerini ifade etti.
IGMG Sosyal Hizmetler Başkanı ve Ukba Sorumlusu Mustafa Uyanık birimi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

IGMG İrşad Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt ise 2017 irşad çalışmalarının da bir özetini sunarak ramazan ayında yapılacak irşad faaliyetleri ile ilgili önemli hatırlatmalarda bulundu.