Cemiyet Haberleri

Kurban Bayramı 2012/1433 hilal tespiti

24 Ekim 2012

1) Hilallerin tesbitinde ‘ru’yet=görmek’ esastır. Hilalin gözetlenmesi ve görülmesi çıplak gözle veya rasathanelerde teleskoplarla olsun eşittir.

2) "Hilal görülmüştür" haberinin, gerçekten hilalin görülebileceğine işaret edecek Astronomi ilminin verileriyle de desteklenmesi gerekir.

3) Şer’i yollarla hilal tesbiti yapan ilmi verilerle de uyuşan, İslam ülkelerinin ilanını da kabul ederiz.

4) Astronomların hesapla tespit ettikleri Kameri aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için, onların bu tespitlerini hilalin güneş battıktan sonra ve görüşe mani engellerin bulunmaması halinde gözle görülebilecek şekilde, ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırılmaları gerekir ki, bu ru’yete "Hükmü Ruyet" denir.

5) Hilalin görülebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi zorunludur:

a) İçtima (kavuşum)’dan sonra Ay ile güneş’in açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır. Bilindiği üzere ru’yet, 7 ile 8 dereceler arasında başlamaktadır. 8 derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır.

b) Güneş’in batışı anında Ay’ın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 5 dereceden az olmamalıdır. Sadece bu esasa göre normal durumlarda hilalin çıplak gözle görülebilmesi mümkündür.

6) Hilalin ru’yet edilebilmesi için belli bir yer şart değildir.

7) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde hilalin ru’yet’i mümkün olursa, buna istinaden ayın başladığına hükmetmek doğru olur.

Buna göre 15 Ekim 2012 Pazartesi günü Greenwich saatiyle 12:03’te içtima, 16 Ekim 2012 Salı günü Greenwich saatiyle 01:20’de ru’yet olmuş ve hilal ilk defa Güney Amerika’nın güney doğu sahillerinden itibaren görülmeye başlanmıştır.

Hanefi mezhebi kriterleri gereğince, hilalin dünyanın neresinde olursa olsun, görülmesi, bir gün sonrasının kameri ayın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Diğer bazı mezheplerde ise, hilalin, bulunulan çoğrafyada görülmesini esas almıştır ki, bu görüşü tercih eden bazı islam ülkeleri, bayramı da Cuma günü olarak ilan etmiştir.

Bizim tabi olduğumuz yukarıda zikredilen kriterlere göre 10 Zilhicce 1433 günü olan 25 Ekim 2012 Perşembe günü Kurban Bayramı’nın birinci günü olacaktır.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com