Cemiyet Haberleri

Kurban Kampanyası: Azerbaycan 1

11 Aralık 2008

Avrupa'dan toplanan Kurbanlar, Çeçen mülteci kamplarına, Sovyet döneminde Gürcistan'dan sürgün edilen Ahıska Türkleri'nin köylerine, Ermeni işgali nedeniyle Karabağ'dan mülteci durumuna düşmüş Azeri Türklerine ve Dağıstan sınırındaki kuzeybatı bölgesine ve Bakü'de öğrenim gören Türkiyeli öğrencilere ve yetimhanelere ulaştırıldı. Azerbaycan'da toplam 197 kurban kesen ekibimiz 12 Aralık'ta Almanya'ya dönecek.

Azerbaycan Güney Kafkasya Bölgesi'nde Hazar Denizi kıyısında bulunmaktadır. Nüfüsü 8,43 Milyon olan Azerbaycan takriben Avusturya büyüklüğündedir. Azerbaycan Hz. Ömer (ra.) döneminde İslam'la tanışmış, uzun yıllar Rus esareti altında yaşamasına rağmen inancını korumuş tamamına yakını Müslüman olan bir ülkedir.

“Kaçgınlar” – Karabağ Mültecileri

1989 yılında başlayan Ermeni saldırıları 1991 yılında doruk noktaya ulaşarak bir savaş hali aldı. Üç yıl süren savaş sonucunda Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal edildi. İşgal neticesinde bir milyona yakın insan mülteci – Azeri deyimiyle “Kaçgın” – durumuna düşmüştür. Büyük çoğunluğu Bakü ve etrafında bulunan mültecilerin yaşam şartları çok kötü durumdadır. Gelir seviyesi çok düşük olan bu kitle geldiklerinde fabrikalar, hastahaneler ve buna benzer binalara yerleşmtirilmiş. Devletin gayretli çalışmalarına rağmen, kaçgınların bir bölümü yaşamlarını hala bu tarz yerlerde sürdürmektediler.

Ekibimiz Kaçgınlar Üzere Devlet Komitesi'yle irtibata geçerek almış olduğu bilgi doğrultusunda yardımlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.

Çeçen Mülteci Kampları

Uzun yıllardan beri Ruslarla mücadele içerisinde bulunan Çeçen halkı, Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci içerisinde bağımsızlık mücadelesine yeniden başlamış, bu süreç içerisinde geçici bir süre bağımsızlığını kazanmış olsada, Rusların Çeçenistan'ı 1999 yılında başlayan ikinci işgali neticesinde, büyük çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan kitleler halinde, kendilerine kucak açan Azerbaycan topraklarına mülteci olarak göç etmek zorunda kalmıştır.

Kadınların kocalarını, çocukların ise babalarını kaybettiği bu savaş, onları aynı zamanda zor bir hayatın içerisine itmiş. Her nekadar Müslüman bir ülkede olsalarda, vatanlarından uzak bir diyarda sıkıntılarla dolu bir yaşam mücadelesi vermektedirler. Topluma uyum sağlamakta zorluk çeken Çeçenler, genelde aynı çevrede birbirlerine destek olarak yaşamaktadırlar. Özellikle dil sorunu çeken Çeçen mülteciler, bundan dolayı ekonomik alanda aktif olamamakta, buda sıkıntılarını aşmakta büyük engel teşkil etmektedir.

Kamplara olan yardımların çokluğu nedeniyle ekibimiz Kurban Kampanyası kapsamında Azerbaycan'a gelen diğer yardım kuruluşlarının da tesbitini yapmış, bunlarla koordineli bir şekilde çalışarak bu güzel çalışmanın bütün muhtaçlara ulaşmasını sağlanmıştır.

Ahıska Türkleri

Ahıska Türkiye sınırına yaklaşık 30 km mesafede Gürcistan'nın güneybatısına düşen bölgenin adıdır. Ahıska yerleşim bölgelerinde oturan Müslüman ahali 1944 yılında Stalin'in emriyle bir günde trenlere doldurulup Sibirya'ya ve Orta Asya'ya sürgün edilmişler. Erkeklerin askerde olması nedeniyle çoğunlukta kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan halkın yüzde onu sürgün sırasında hayatlarını kaybetmiş. Hayatta kalanlar ise Sovyetler Birliği içerisinde dinlerini ve kimliklerini korumaya çalıştıkları için sonu gelmez baskınlara ve yeni sürgünlere maruz kalmışlar.

1958 yılından itibaren Ahıskalılar Azerbaycan'a göç etmeye başlamışlardır. Azeri Türkleri ile dil, örf ve adet yakınlığının yanısıra, göçün gerçek amacı Azerbaycan'ın Ahıska bölgesine olan yakınlığı olmuştur. Zira Ahıskalıların vatana dönüş mücadelesi hiç bitmemiş ve bugüne kadar devam etmiştir. Son olarak 11 Temmuz 2007 yılında Gürcistan Parlamentosu'nda “yirminci yüzyılın 40. yıllarında Sovyetler Birliği tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetin'den mecburi olarak sürgüne gönderilmiş kişilerin geri dönmesi için” adlı kanun çıkmıştır. Ancak imkansızlıklar nedeniyle bu haktan henüz tam olarak istifade edememişler.

Ekibimiz Ahıskalıların yaşamış olduğu bölgelerdeki belediye başkanları, muhtarlıklar ve cami başkanları ile iritbata geçmiş, yardımları özellikle şehit aileleri, yetimler ve “elillere”, yani engellilere ve muhtaçlara ulaştırmıştır. Azerbaycan ekibimiz yetimhaneleri ziyaret etmeye başladı.

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com