Cemiyet Haberleri

Kurban kampanyası sevindirdi

24 Mart 2005

İslam Toplumu Millî Görüş tarafından organize edilen Kurban Kampanyası büyük ilgi gördü. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla gerçekleştirilen ve dünyadaki mağdur ve mazlumlar için yapılan Kurban kamyanyasında 47 bin 177 kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirildi. Kampanya çerçevesinde Avrupa’daki müslümanlar 39 bin 151 kurbanlık bağışında bulunmuşlardı.

IGMG Kurban Kampanyası’nda doğrudan görev alan ve hem kesim ve hem de dağıtım görevlisi olarak hizmet yapanların bir araya geldiği toplantıda, Kurban kesimi yapılan ülkelerdeki kampanya değerlendirildi.

Değerlendirme toplantısına IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan, Kurban Komisyonu’na başkanlık eden Muhasebe Başkanı İbrahim Yüksel ve Sosyal Hizmetler Başkanı Süleyman Y ılmaz da katıldılar. Genel Başkan Yavuz Çelik Karahan, gerek kampanyaya bağışta bulunarak katılan ve gerekse bizzat kesim ve dağıtım görevlisi olarak dünyanın mağdur bölgelerine giden görevlileri yaptıkları bu dinî ve insanî hizmetten dolayı tebrik etti.

Bu yazımızda, Kurban Kampanyası’nda kesim ve dağıtım görevlisi olarak hizmet yapan görevlilerin anlattıklarının bir özetini sunuyoruz.

26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen Tsunami’den (dev deniz dalgaları) etkilenen bölgelerin başında gelen Endonezya’nın Açe bölgesi Kurban Kampanyası yaptığımız bölgelerin başında geliyor.

Bu bölgeye, camiamızın yaptığı yardımları dağıtmak üzere giden Dr. Mustafa Yoldaş, Teftiş Kurulu Üyesi, Mehmet Şenel ve Ümit Seçgin bölgede nasıl bir Kurban Kampanyası organize edibileceğini de araştırmıştı. Bu araştırma sonunda, Açe bölgesi için ek olarak Kurbanların konserve haline getirilerek bayram sonrasında dağıtılmasının münasip olacağı kararlaştırıldı. Bunun üzerine Kurban Bayramı sonrasına kadar bölgede kalan Ufuk Seçgin hem yardımların organize ve dağıtımını gerçekleştirdi ve hem de Bayram’da mağdur Açeliler ile birlikte olarak Avrupa’daki müslümanların bağışladıkları kurbanları kesti ve dağıtımını gerçekleştirdi.

Tsunami’den ikinci derece etkilenen Sri Lanka için de aynı program söz konusu oldu. Sri Lanka’ya yardım götüren ve bu yardımları dağıtan Yahya Alakay ve Müslim Boran, Kurban Bayramı sonrasına kadar bölgede kalarak hem yardımları organize edip dağıttılar ve hem de Kurban Bayramı’nı müslümanlarla geçirerek kendilerine emanet edilen Kurbanları kestiler. Sri Lanka için de Açe’de olduğu gibi Kurbanların bir kısmının konserve haline getirilmesi planı yapıldı. Öte yandan, her sene kesildikten sonra İslam Kalkınma Bankası organizesine devredilen Hac’daki Kurban’ların da İslam Toplumu Millî Görüş adına Tsunami bölgesine Konserve halinde gönderilmesi kararlaştırıldı. Zaten çok fakir durumda bulunan Sri Lanka’da bu seneki organizemiz de büyük bir mutlulukla karşılandı.

Burma yönetiminin hem askerî saldırılarından ve hem de toptan vatandaşlıktan çıkarma işleminden etkilenen Arakan’lı mülteciler için ise Nihat Köse ve Ali Fındık, Kurban kesim ve dağıtım görevlisi olarak bölgeye gittiler. Bangladeş’in Cox Bazar böglesinde Birleşmiş Milletler kontrolünde yerleştirilen ve sayıları yaklaşık 50 bini bulan bu mağdur ve mazlum müslümanlarla birlikte bayram yapan Nihat Köse ve Ali Fındık, mültecilerin hazin durumlarını anlattı. “Çer-çöpten kulübelerde aç ve susuz bir hayat geçiriyorlar” diyen Köse ve Fındık, buna rağmen IGMG camiasının her sene Kurban Bayramı’nda bölgede bulunmasını büyük bir memnuniyet ve minnettarlıkla karşıladıklarını bildirdiler. Arakan mülteci kamplarında ayrıca önemli ölçüde sağlık problemleri ile karşılaşılıyor.

Öte yandan, Bangladeş için kesim görevlisi olarak giden Ali Kırlı, ülkede yoksulluğun çokluğunu belirtti. “Bizi içten ve çok sıcak bir şekilde merasimle karşılıyorlar” diyen Kırlı, bu kampanya ile uzak da olsa kardeşlik ve dayanışma duygusunun pekiştiğine bizzat şahid olduğunu anlattı.

Dünyanın en yoksul bölgelerinden biri olan Mozambik’e ise görevli olarak Eğitim Başkan Yardımcısı Ramazan Başlık, Avusturya 2 İrşad başkanı Abdi Taşdögen ve Muhsin Tomurcuk gittiler. Mozambik’in uzak kuzey bölgelerindeki köylere kadar gidildi ve köylüler ile birlikte Kurban kesildi. Bayramın 3. günü ise Güney Afrika’ya geçilerek Johannesburg’un Soweto bölgesinde kurbanlar kesildi.

GenelBaşkan Danışmanı ve MYK üyesi Ahmet Altıntaş başkanlığındaki bir heyet ise Kurban Kampanyası’nın Türkiye bölümünü organize etmekle görevlendirildi. Özellikle Gölcük, İzmit, Adapazarı ve Düzce gibi son depremden etkilenen bölgeler ile, Güney ve Güney Doğu Anadolu, orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kurban kesimi ve dağıtımı yapıldı. Çeşitli il ve ilçelerdeki vakıf, dernek ve şahışların hizmetleri ile birlikte Türkiye’nin çok önemli bir bölümünde, Kurban kesim ve dağıtımı yapılırken, başta KuzeyHollanda Bölge Başkanımız İsmail Eryiğit organizesinde olmak üzere, diğer görevlilerimiz, Kurban Bayramı için başta çocuklar olmak üzere diğer ihtiyaç sahiplerine maddî yardımda da bulundu ve çok sayıda aileye bayramlık verdi.

Mustafa Yıldız’ın kesim ve dağıtım görevlisi olarak gittiği yer ise Afganistan’dı. Halkın o yürekleri ağlatan yoksulluğunun hala tesiri altında olan Yıldız, özellikle, bütün fırınlar önünde uzun kuyrukları unutamadığını söylüyor. “Bu uzun kuyrukda duran insanlar, bir hayır severin gelerek, kendilerine ekmek vermesini bekliyorlardı. Gelen birisi olmazsa, eve kendileri de aç olarak döneceklerdi” diyerek hem uzun bir Rus işgali geçiren ve bu yüzden çoğunluğu mülteci durumuna düşen ve hem de 2001 yılından beri Amerikan işgaline maruz kalan Afgan halkının durumunu anlattı.

Kurbanları, Azad Keşmir’in Kotlu kasabası çevresindeki mülteci kamplarında kesen Muhammed Ulu da, bu kampanyanın ve kampanya ile birlikte götürülen diğer yardımıların mağdur ve mazlumlar için nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattı.

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Darfur bölge ile son iki yıldan beri dünyanın gündemine oturan Sudan’a görevli olarak Mehmet Şahin ile Adullah Meran gittiler. Ülkenin zaten yoksul olduğuna işaret eden şahin ile Meran, yapılan her yardımın yerini bulduğunu ve çok büyük takdir topladığını anlattı.

Etyopya’ya giden görevlimiz de, ülkede müslümanların oranının yüzde 50 oldğunu belirtirken, ülkede eskiden üyük açlık ve susuzluk problemi bulunduğunu, susuzluk probleminin çözümü için yapılan yardımların büyük takdir topladığını anlattı.

Yemen’a görevli olarak Ümit Parmaksız gitti. Somali’li mültecilerin kaldığı mülteci kamplarına gidip Kurbanları dağıtan Parmaksız ayrıca ülkenin çeşitli yerlerinde kurulu bulunan yetimhanelere de Kurban verdi.

Azerbaycan / Nahcivan

Hayri Saday önceki yıllarda oludğu gibi bu sene de Azerbaycan’a giti. Özellikle Çeçen mültecilerin kaldığı mülteci kampları için Kurban kesen Saday, siyasî nedenlerle, bu kampalara çeyitli yardım yapılmasının engelenmeye çalışıldığını anlatırken, Azerbaycan’ın Nahcivan bölgesine giden Ali Lale’de, burada Ermenistan işgalinden kaçan Karabağlı mülteciler ile yetimhanelere kurban dağıttı. Ayrıca, Nahcivan’da büyük bir camiin inşaası için yardıma bulunuldu.

Gana’ya Kurban görevlisi olarak giden İsmail Yılancı ise, Kurban Kamanyası’nın bu ülkede, daha çok insanın İslam ile tanışmasına vesile olduğunu anlatırken, Mısır, Suriye ve Ürdün’de İslamî eğitim gören öğrenciler ve diğer ihtiyaç sahipleri için Eğitim Başkanımız Mehmet Gedik görevli olarak gitti.

Mısır ve Suriye’de dünyanın her tarafından müslüman öğrenci öğrenim görürken, Ürdünde ise çoğunlukla Bulgaristan ve Romanya’dan müslüman öğrenci geliyor. Kurban’ın yanı sıra bu öğrencilerin çeşitli ihtiyaçları da karşılandı.

Pakistan’ın Lahor ve İslamabad kentleriçevrelerinde Kurbanları kesen Ayhan Eren’den sonra ise Arnavutluk’a görevli olarak giden Yusuf Ali Rami bu ülke ile ilgili hatıralarını anlattı. Ülkede İslam’a yönelişin dikkat çektiğini bildiren Yusuf Ali Rami, Başkent Tiran’da 20 bin kişi ile bayram namazı kıldıklarını bildirdi.

Celal Tüter, Murat Taşcan Ahmet Gür ise Bosna-hersek’ten bol selam ve dua ile döndüklerini belirtirken, Kazakistan’a görevli olarak giden MYK üyesi Zeki Başaran ve İdris Erol, ülkede İslam’a bir ilgi olmasına rağmen İslam ile bilgilerin çok eksik olduğunu belirttiler.

Kış aylarını aşırı soğuklar altında geçiren mo Moğolistan’a ise 74 yaşındaki Hacı Zegin ağabeyimiz gitti. ortalama -20-45 derece soğuk olan bu ülkede müslümanların oranı az da olsa, ümmetin kardeşliğinin vurgulanması bakımından Kurban organizesinin büyük anlamlar ifade ettiğini anlattı.

Dünyadaki en fakir ülkeler arasında yer alan Mali’ye MYKüyesi İbrahim Kaygısız, Nijer’e,Yasın İpek ve Mahmut Filizer, Çad ve Kamerun’a ise Mehmet Sıtkı Dürbin ve Ugur Enes Ataman gititler. Bu ülkelerde, tabiî kaynaklar bol olmasına rağmen, emperyal güçler bu imkanların kullanılmasını engelliyor. Yoksulluğa ve fakirliğe rağmen insanlar mutlular. Kurban kampanyası dolayısıyla hatırlanıp ziyaret edildikleri için en samimî selam ve dualarını bildiriyorlar.

Metin Kondakçı’nın görevli bulunduğu Burkina Faso’da da Kurban kampanyası daha çok insanın İslam ile müşerref olmasına sebeb oluyor.

Kampanyamızda fedakarane görev yapan ve diğer ülkelere giden görevli kardeşlerimizin anlattıklarını, daha başka vesilelerle sizlere aktaracağız. Yer darlığı sebibiyle şimdilik bununla yetiniyoruz.

IGMG Kurban Kampanyası çerçevesinde Kurban kesimi ve dağıtımı yapılan ülke ve bölgeler şöyle:

Afganistan, Arnavutluk, Azarbeycan, Bangladeş, Belgrad, Benin, Bosna, Bulgaristan, Burkina Faso, Burma Arakan, Cezayir, Çad, Çeçenistan, Dağistan, Doğu Türkistan, Endonozya, Eritre, Etyopya, Filistin, Güney Afrika, Gambiya, Ghana, Hindistan, İnguşetya, Irak, Iraklı Türkmenler, İran, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosava, Lübnan, Makedonya, Mali, Mısır, Moğolistan, Mozambik, Nahcivan, Nijer, Ogedan, Pakistan, Keşmir, Sancak, Senegal, Somali, Srilanka, Sudan, Suriye, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Yemen. (ib)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com