TEŞKİLATLANMA

Kuzey Almanya bölgeleri için yol haritası çizildi

10 Şubat 2017

Kuzey Almanya Bölgeleri Koordine Toplantısı; Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Köln, Düsseldorf, Ruhr-A ve Kuzey Ruhr bölge temsilcilerinin katılımı ile Bremen’de yapıldı.

Avrupa’da 11 ülke, Balkanlar, Avustralya ve Kanada olmak üzere çeşitli yerlerde bulunan IGMG bünyesindeki 36 bölgenin kendisine özgü yerel durumları bulunmaktadır. Bundan dolayı Teşkilatlanma Başkanlığı Bölgeler Arası Koordine Toplantıları organize ederek bölgeler arası özel durumların görüşülmesine fırsat sağlamaktadır. Bu minval üzere düzenlenen Kuzey Almanya Bölgeleri Koordine Toplantısı 21-22 Ocak 2017 tarihlerinde Bremen’de gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Bekir Altaş, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri, Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim İnam, Teşkilatlanma Başkan Yardımcıları Mehmet Ateş, Adem Kaya, Süleyman Yılmaz, Teşkilatlanma Başkanlığından Sinan Arslan, Çocuk Kulübü Sorumlusu Fatma Demir’in yanı sıra Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, Hamburg Bölge Başkanı Mehmet Karaoğlu, Bremen Bölge Başkanı Ekrem Kömürcü, Hannover Bölge Başkanı Hacı Davut Toklu, Kuzey Ruhr Bölge Başkanı Ufuk Ulun, Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman, Düsseldorf Bölge Başkanı Bayram Kılıç, Köln Bölge Başkanı Hasan Batır, Bölge Teşkilatlanma Başkanları, Bölge Kurumsal İletişim Başkanları ve Bölge Eğitim Başkanları katıldılar.

Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman’ın Kur’an tilaveti ile başlayan toplantıda ev sahibi Bölge Başkanı Ekrem Kömürcü bir selamlama konuşması yaptı. Daha sonra Genel Merkez Birim Başkanları toplantının içeriği ve amacı ile ilgili bilgilendirme yaptılar.

“Örnek çalışmalar dikkate alınmalı.”
Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri konuşmasında şunları söyledi: “Dört yıldan beri bölgesel veya ülkeler çapında bölgeler arası koordinasyon çalışması vesilesiyle bölgelerimizle bir araya geliyoruz. Bu toplantılarda istişareler yapıyor ve yol haritası çiziyoruz. Şu anda sekiz bölgemiz burada. Yapılan çalışma ile nerede bulunduğumuzun değerlendirmesinin yanında, yeni hedefler belirleme ve bölgelerin başarılarını paylaşarak, başarıları yaygınlaştırmayı planlıyoruz. En önemli çalışma sahası cemiyetlerimizdir. Bunun için cemaatimizin şuurlu olması gerekir. Yıllardan beri Kuzey Almanya bölgelerimizin her biri hizmetlerimizden herhangi biri ile öne çıkmış ve örnek olmuşlardır. Mesela Berlin Bölgemiz kurumsallaşma açısından öncüdür. Ama maalesef bu durum Berlin Bölgemizin dışına bile çıkmamıştır. Bu model çok önemlidir. Bunu genele yaygınlaştırmalıyız. Yine Köln Bölgemizin Anaokulu projesi, Berlin Bögemizin İslami İlimler Okulundaki başarısı, Hamburg Bölgemizin devletle olan mükemmel ilişkileri, iş sahasında kurumsallaşmadaki başarısı, Kuzey Ruhr Bölgemizin Osnabrück ve Bilefeld İrfan Evleri başarısı, Ruhr-A Bölgemizin Bergkamen Kız Koleji, hepsi de önemli ve etkili çalışmalarımızdır. Ama mesela Bergkamen Kız Kolejimizin erkek versiyonunu neden yapmıyoruz? Nerede engel var? Bu koordine toplantımızda bu tür örneklerimizi almalı ve bölgelerimizde uygulanması için çalışma yapmalıyız. Bu koordine toplantımız bölgelerimizdeki başarılı çalışmalarımızı paylaşmamızda önemli bir fırsat olacaktır. Daha önce yapmış olduğumuz Fransa Bölgeleri Koordine Toplantımızdan sonra 10’dan fazla şubemizde okul açılabileceği görüşü ortaya konulduktan sonra okullar açılmaya başlandı. Teşkilatlanma olarak, yapıyı oluşturmak, kurumsal bütünlük, idareci eğitimi gibi konuları işleyeceğiz. Cemiyet hedeflerimiz dışındaki yerlere temsilcilik çalışmamız ile ve cami dışında toplumun ihtiyacı olan kurumları kurarak ulaşabiliriz. Bu konuda bölgesel olarak hedef yerlerimizi belirleyeceğiz. Üye sayımız son beş yıl içinde 113 binden 155 bine çıkmıştır. Ama sayısal büyüme nicelikle de büyümelidir. Bu konuda Teşkilat İçi Eğitim Seminerleri (TİES), Birim Eğitim Toplantılarımız (BET), Yatılı Eğitim Seminerlerimiz (YES) ve Yönetici Gelişim Programlarımız (YÖGEP) gibi eğitim programlarımız niceliği oluşturmak için çok önemlidir. Bütün bölgelerimizde olduğu gibi Kuzey Almanya bölgelerimizde de kurumsal bütünlük çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplantımızda kalifiye elemanların yetiştirilmesi, güçlü yerel yapıların oluşması konularını da görüşeceğiz. IGMG olarak Ehl-i sünnet çizgisinde, ifrat ve tefritten uzak, mutedil İslam anlayışıyla hareket eden dinî bir cemaatiz. Söylem ve eylemlerimiz, müfredatlarımız buna uygun olmalıdır.”

“Cami ve eğitim bir arada olmalı.”
Eğitim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim İnam bilgilendirmesinde şunları söyledi: “Bölgelerimizde yapılmasını hedeflediğimiz yatılı kursların gerçekleştirilmesinde bazı sıkıntılarımız var. Yatılı kurslar çocuklarımızın yetişmesinde en büyük etkenlerden birisidir. Bu konuda Kuzey Almanya bölgelerimiz olarak ne gibi ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşacağız. Tecrübelerimiz eğitim çalışmalarımızı eğitim merkezlerimizi açarak yapmamız gerektiğini göstermektedir. Camilerimizde yapılan eğitimlere Temel Eğitim adını vermekteyiz. Hedefimiz her camimizin yanında bir eğitim merkezinin oluşmasıdır. Böyle bir durumda bir çocuğumuz bölge veya ülke değiştirse her yerde kendi seviyesinde aynı dersleri görebilmeli. Bunun için elbette zamana ihtiyacımız var, ama mutlaka olmalı. Bu konuda tecrübeli bölgelerimizden tecrübelerinin aktarılması için çalışma yapacağız. Eğitimin beklenen hedeflere ulaşması için mafsallara kadar ineceğiz. Bölgelerimizde yapılmasını arzu ettiğimiz Eğitim Koordine ve Komisyon Toplantılarının istenen ölçüde yapılıp yapılmadığını görüşeceğiz. Bu koordine çalışmamızla hangi çalışma hangi bölgede daha iyi yapılmış, görmüş olacağız. Okullaşma çalışmalarımızda Kuzey Almanya bölgelerimizin hedeflerini belirleyeceğiz. Okullaşma çalışmasında Almanya olarak Almanya dışı ülkelere göre çok gerideyiz. Ama bunun sebebi Almanya’nın bu konuda müsaade vermemesidir. Ama buna rağmen 80’den fazla okulumuzun olması gurur duyulacak bir durum. Şimdi Almanya’da özellikle anaokullarından çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Okullar için çalışma mutlaka içinde bulunduğumuz kurumların tanıdığı, bildiği kurumlar tarafından yapılmalıdır. Bunun için de ilişkilerimizin iyi olması gerekir.”

Erkekler için İslami İlimler Kursu
İslami İlimler Kurslarının âdeta Temel Eğitimin üniversitesi konumunda olduğuna işaret eden İnam şunları söyledi: “Buralar aynı zamanda bizim insan kaynağımız. Buralardan yetişecek kardeşlerimiz ileride ya üniversite okuyacak, ya da eğitimci olarak değerlendirilecektir. İslami İlimler Kurslarının kadınlara has bir çalışma olduğu anlayışı var. Yanlış olan bu anlayışı ortadan kaldırmak için erkeklere yönelik İslami İlimler Kurslarımızı gözden geçireceğiz. Ayrıca Kuzey Almanya bölgelerimiz olarak yapmakta olduğumuz Çocuk Kulübü çalışmalarımızı ele alacağız. Çocuk Kulübü sadece dergiden ibaret değildir. Birim çalışmamızda eğitim alanındaki başlıklarımızı gözden geçireceğiz. Genel Merkez bazında eğitim çalışmaları çok kapsamlı bir hâle gelmiş durumda. Aile konusunda yapılan çalışmalarımız çok önemli ve atılması gereken birçok adım var. Eğitimlerimize ana sınıfından itibaren başlamalıyız. Eğitim materyalleri konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Koruyucu aile konusunda bazı sıkıntılarımız var, ama bunları aşacağız. Çocuk bakım yurtları oluşturmak bunun çözümlerinden bir tanesidir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ile bir anlaşma yapıldı. Bu kurumla birlikte öncelikle uzaktan eğitim konusunda çalışmalarımıza başlayacak ve üniversite bazında bu çalışmaları geliştireceğiz. Sadece NRW’de öğretmenlikle ilgili ders alan öğrenci sayısı 13 binden 20 bine çıktı. Almanya’da bu şekilde 320 bin öğrenci var ve bunu en iyi şekilde takip ederek gençlerimizi öğretmenliğe kazandırmalıyız. Bu öğretmenler yarınlarda bizim çocuklarımıza ders verecekler. Onun için mutlaka kendi öğretmenlerimiz olacak insan kaynaklarımızı hazırlamalıyız. Belki de bu konuda eyalet birliktelikleri oluşturulabilir. Eylem ve söylem birliğimiz olmalıdır. Her halukârda bu işin içinde olmalı ve kendi stratejilerimizi geliştirmeliyiz. Bu bölgelerde Tübingen İlahiyatın dışında 4 tane daha okul açılmış ve bundan İslami kuruluşların haberi yok. Sizler de bölgelerinizde bu konularda yapılan toplantılara katılın ve takibini yapın. Çünkü bu alanlarda gelişmeler hızla devam ediyor. Unutulmamalı ki bizler bu ülkelerde azınlıklarız ve her fırsatı değerlendirmeli, halkaları birbirine bağlamalıyız. Mülteciler konusunda çalışmalarımız var. Almanya’da mültecilerden önce Müslümanların %67’sini teşkil ediyorduk. Ama şimdi %50 civarındayız.”

Genel Sekreter Bekir Altaş farklı eyalet yapılarında bulunan, bundan dolayı da farklı hukuki yapılara sahip bölgelere sahip olduğumuza dikkat çekti. Buna rağmen ortak çalışmaların mutlaka olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Örneğin, din dersi her eyalete göre farklı uygulamalar olarak ortaya çıkmaktadır. Neredeyse her eyaletin kendisine göre bir uygulaması var. Ama bizim öngördüğümüz geneldeki yapı ise müfredat ve materyallerin dinî cemaatler tarafından üretilmesi gerektiği. Öğretmenlerin de dinî cemaatler tarafından onaylanmış olmasını öngörüyoruz. Bunun alt yapılarını birlikte oluşturmalıyız. Diğer konularımızın tümü de aynı şekilde ortak bir çözüm anlayışı ile konuşulacak. Dış İlişkiler sadece Genel Sekreterliğimiz bünyesinde takip edilen bir konu değildir. Meselenin iç boyutu ile ilgili diğer birimlerimiz de devreye girmelidir. Örneğin, müfredat ve materyal konusunda Eğitim Başkanlığımız devreye girmelidir. İnsan kaynakları, üzerinde durmamız gereken önemli bir yatırımdır.”

Daha sonra birimler kendi iç çalışmalarını yapmak üzere kendi gruplarına ayrıldılar. Grup çalışmalarından sonra birim başkanları nihai raporlarını sundular. Sunulan raporlar üzerinde katılımcıların tamamı görüşlerini bildirerek çalışmaya katkıda bulundular.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com