BASIN AÇIKLAMASI

Mülklerinin geri verilmesi ve birlikte iftar yapılması tarihi birer adımdır

29 Ağustos 2011

“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu düzenleme ile sadece Türkiye’de yaşayan dini azınlıkların eşit muamele görmeleri ve hukuki eşitliğine katkı sağlamamış, aynı zamanda yaptığı açıklamada doğru ifadeleri seçerek kullanmıştır. Sayın Erdoğan’ın açık bir şekilde din, etnik köken veya yaşam tarzından bağımsız olarak bütün insanların eşit olduğunu ve özgürlükçü bir hukuk devletinde, birinci ve ikinci sınıf vatandaş ayrımının mümkün olmadığını dile getirdiği konuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın geçmişte devlet adına yapılan kusur ve hataları kabul ederek bundan sonra bu hataların geçmişte kalacağını vurgulaması da ayrıca önem taşımaktadır. Bu anlayış samimi bir özeleştirinin göstergesidir ve Sayın Erdoğan’ın dışlanma ve haksızlıklarla mücadele konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Türkiye, Sayın Başbakan’ın da dediği gibi öteden beri çok kültürlü bir ülkedir ve burada camiler gibi kiliseler ve sinagoglar da aynı sokak üzerinde yaşayabilmektedir. Bu çeşitliliğin; farklı din, etnik unsur ve yaşam tarzlarının korunması, çoğulculuk ilkesi, hukuk devleti ve demokrasinin bir gereğidir.

Türkiye, Erdoğan Hükümeti’nin yürüttüğü reform ve demokratikleşme sürecinin kalıcı tesisi yönünde doğru bir yolda ilerlemektedir. IGMG, Türkiye’deki bu gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip etmekte ve bu süreci – şimdiye kadar olduğu gibi – desteklemektedir.

Ortak iftar

Türkiye’de gayrimüslim cemaatlerin temsilcilerinin ortak olarak Sayın Başbakan’ı iftar yemeğine davet etmeleri ayrıca sevindiricidir. Bu gelişme hoşgörü ve ahengin hâkim olduğu ortak bir gelecek için atılmış diğer önemli bir adımdır.

IGMG, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Sayın Christian Wulff, Federal İçişleri Bakanı Sayın Hans-Peter Friedrich, Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Sayın Aygül Özkan ve Sosyal Senatör Sayın Detlev Scheele’nin Müslüman dini cemaatlerin iftar davetlerine katılmalarını da aynı şekilde değerlendirmektedir. Böyle buluşmalar ortak yönlerin ortaya çıkmasına, birlikteliğin güçlenmesine ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesine vesile olmaktadır. Bu tür jestler, dini azınlıkların giderek daha fazla dışlandığı göz önüne alınıldığında, günlük politikanın yön bulmasına da yardımcı olabilecektir.

Arka Plan

Türkiye’de 27.08.2001 Cumartesi günü kamu idaresi tarafından gayrimüslim vakıfların ellerinden alınmış olan mülklerin iade edilmesini öngören bir düzenleme yürürlüğe girdi. Üçüncü kişilere satılan mülkler için ise piyasa değerlerine göre tazminat verilmesi öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanı bu düzenlemeyi 28.08.2011 Pazar günü akşamı katıldığı gayrimüslim azınlık temsilcilerinin iftar davetinde yaparken, dini azınlıklara yönelik haksızlıkların geçmişte kaldığını vurguladı.

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com