İRŞAD

“Müslümanlara bakış, güvenlik politikalarına bağlanamaz!”

25 Kasım 2019

Genel Merkez Hatipler Koordinasyon Toplantısında, Genel Merkez birimlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve “Cemaat ve Cemaatle Namaz”, “Sosyal Medya Ahlakı” ve “Helal Hayat” başlıklı çalışma grupları oluşturuldu.

Genel Merkez Hatipler Koordinasyon Toplantısı’nda çeşitli hususlarda bilgilendirmeleri, Genel Sekreter Bekir Altaş, İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri ve Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın yaptı.

İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç yoklama sonrasında toplantı ile ilgili bilgi verdi. Yalınkılıç, hatiplerin birebir cemaatle buluşmaları, her hafta sonu mutlaka bir bölge veya şubede cemaat ile bir araya gelmeleri, dolayısı ile Genel Merkez hizmet ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerektiğine işaret etti. Yalınkılıç şunları söyledi: “Sizler insanlarımız ve cemaatimizle her an iç-içe olan hatiplerimiz olarak, bölge ve şubelerde teşkilatın eli ayağı konumundasınız. Dolayısıyla teşkilat meselelerini sizlerle paylaşmak ve fikir alış-verişini sağlamak için bu toplantıları organize ediyoruz. Toplantımızda birimlerin sunumundan sonra çalışma gruplarına ayrılmak suretiyle, sıkıntılarımızın olduğu belli başlı konuları üç farklı grupta müzakere edeceğiz. Burada sizlerin katkıları çok önemli olacaktır.’’

Özellikle hatiplerden gittikleri bölge ve şubelerde, camilerde yeni göreve başlayan genç imamlarla yakından ilgilenmelerini isteyen Yalınkılıç, bu genç imamların birtakım eksiklerinin tecrübe kazandıkça giderileceğini ifade etti. Yalınkılıç İrşad Başkanlığı hizmetleri bağlamında Mainz İlahiyat Meslek Okulu, Kırgızistan Resul-i Ekrem Medresesi ve Hafızlık Çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Din İstişare Kurulu (DİK) çalışmaları ve yeni fetvalar konusunda ise DİK Sekreteri İlhan Bilgü açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreterlik çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Genel Sekreter Bekir Altaş ayrıca Avrupa’daki siyasi gelişmeleri de değerlendirdi. Avrupa ülkelerinin İslam ve Müslümanlar politikalarının yanlış zeminler üzerine kurulu olduğunu söyleyen Altaş, Avrupa Helal Sertifika Enstitüsü (EHZ) ile Fudul sosyal hizmetler derneğinin çalışma alanları hakkında da bilgi verdi.

Avrupa’da din devlet ilişkilerinin hemen hemen birbirine benzer ilişkiler şeklinde geliştiğini söyleyen Altaş, laiklik ya da sekülerizmin iki okunuş şeklinin bulunduğunu bunlardan birisinin, dinin kamusal alandan tamamen atılması şeklinde diğerinin ise anayasa hukuku çerçevesinde işbirliği şeklinde olduğunu söyledi. “Almanya başta olmak üzere bu ülkelerde din devlet ilişkilerine pozitif bir anlam yüklenilmeye gayret gösteriliyor. Devletin, dinî vesayetten kurtulması anlamına gelen seküler uygulama, ne var ki, yeni politikalarla dinî cemaatlerin de dinî vesayetten kurtarılması gibi bir yapıya doğru gidiyor.” diyen Altaş İslam ve Müslümanlara olan bakışın güvenlik politikalarına dayandırılmaya başlandığını söyledi. Altaş bu konuda şunları söyledi:

Müslümanlar kendi haklarını kullanmak isteyince, sağ akım partilerin güçlenmesi ile İslam ile ilişkiler güvenlik politikaları çerçevesinde değerlendirilmeye başlandı. Ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin bozulması da bu politikaları daha da etkin hâle getirdi. Dinî cemaatlerin yurt dışı etkileşimi ve iletişimine karşı çıkılmaya başlandı. Aslında anayasa hukukuna göre bu politikalar gündemde olmaması lazım. Veya çifte standart uygulanmaması lazım. Mesela, Anglikan Kilisesi kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Ama yapı itibariyle Anglikan Kilisesi’nde İngiltere Kraliçesi, bu kilisenin rahiplerini atama yetkisine sahiptir. Buna rağmen, Türkiye dikkat çekiyor. Bu yüzden paradigma değişti, Avrupa ülkelerinde Türkiye’den imamların getirilmesine engeller çıkarılmaya başlandı.”

Toplantının devamında Teşkilatlanma Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri yaptı. Teşkilatın özellikle mülki ve hukuki birlikteliğinin önemine vurgu yapan İleri, Teşkilatlanma Başkanlığı bünyesinde çalışmaları takip edilen İhsan Sohbetlerinin önemini vurguladı. İş adamlarının da teşkilat hizmetlerinden faydalanması ve bu hizmetlerin kendilerine de ulaştırılmasının gerekliliğini anlattı.

Bir sonraki gündem maddesinde de Eğitim Başkanlığı’nın hizmetleri anlatıldı. Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın hatiplerin çok önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı ve bu hizmetlerin hatipler tarafından topluma aktarılmasını istedi. Açılan çeşitli okulları örnek olarak gösteren Aydın, bu arada Bosna Zenica Üniversitesi ile yapılan eğitim anlaşması hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Merkez Hatipler Toplantısı’nın sonunda, Cemaat ve Cemaatle Namaz, Sosyal Medya Ahlakı ve Helal Hayat grubu moderatörleri, grup çalışması hakkında bilgilendirmede bulundu. Farklı gruplarda yer alan hatipler de bu bölümde görüşlerini dile getirdiler.