EĞİTİM

Nesillerini kazananlar, hem yarınlarını hem de ahiretlerini kazanırlar.”

09 Mayıs 2018

Uzun yılladır Ruhr-A Bölgesi’nde genç kızlara eğitim alanında hizmet veren İslam Federasyonu Bergkamen Eğitim Kurumu Müdiresi Safiyye Şen ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

İslam Federasyonu Bergkamen Eğitim Kurumu ne zaman kuruldu?

İslam Fedarasyonu Bergkamen Eğitim Kurumu 1986 yılında kurulmuş olup Almanya’da alanında genç kızlara yönelik ilk yatılı eğitim kurumudur. Burada öğrenim hayatına devam eden öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve yetenekleri bir bütünlük içerisinde ele alınarak kendisine, ailesine ve tüm insanlığa faydalı olacak şekilde gençlerimiz yetiştirilmektedirler.

Bergkamen Eğitim Kurumu’nun eğitim misyonunuzdan bahseder misiniz?

İslam inancı eğitim ve öğretimimizin temelini oluşturmaktadır. Değerlerini benimseyen, dünyaya geniş bir açıdan bakan, aile ilişkilerinde olumlu, sosyal hayatta akademik olarak başarılı bir hayat süren genç kızlar yetiştirmektir.

Bize İslam Federasyonu Bergkamen Eğitim Kurumu’nun eğitim olanaklarından bahseder misiniz?

Bergkamen Eğitim Kurumu’nda öğrenim süresi üç yıldır. Birinci yılda İslami ilimler, genel eğitim dersleri ve dil öğretim derslerinin temel bilgileri verilmektedir. İkinci yılda bu temel bilgilerin, kapsamı genişletilerek işlenip, sohbet ve ders hazırlanması ve bunları sunma becerisi kazandırılmaktadır. Üçüncü yılda ise, İslami ilimler derslerinin kapsamı genişletilerek ilahiyat ön lisans dersleri müfredatının bir kısmı işlenmektedir. Teorik bilgilerle birlikte, pratiğe yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin tatil ve hafta sonu kurslarının organizesi ve aktif görev alma, ders materyalleri ve çeşitli konularda bilgisayar destekli seminer hazırlama ve sunmak gibi. Kurumumuzda arzu eden öğrencilere İslami ilimler ile birlikte hafızlık eğitimi verilmektedir. Kurumumuz, Almanya’da örgün eğitimini bitirmiş genç kızlara yatılı kalma imkânı sunan tek hafızlık eğitimi veren kurumdur. Öğrencilerimizin aynı zamanda Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi sınavlarına girme imkânları da var. Bu arada lise mezunu olarak bize gelen öğrenciler açık öğretim fakültesine de kayıt yaptırabiliyorlar.

Bergkamen Eğitim Kurumu’nda gençlerimiz hangi dersleri alıyorlar?

İslami ilimlerde Kur’ân-ı Kerîm, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, akait, kelam, Almanca din dersi, İslam tarihi, İslam hukukuna giriş, İslam kurumları medeniyeti, İslam ahlakı dersleri alıyorlar. Dil dersinde Almanca dil bilgisi, Türk dili ve anlatım ve Arapça dersleri işleniyor. Genel eğitim derslerimizde ise Türk İslam edebiyatı, yönetim ve organizasyon, hitabet, pedagoji, karşılaştırmalı dinler tarihi, politika, temel bilgi teknolojileri, medya okuryazarlığı, dinî musiki, el sanatları, beden eğitimi, rehberlik ve yönlendirme derslerini okutuyoruz.

Bergkamen Eğitim Kurumu’nda eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında başka faaliyetler düzenliyor musunuz?

Sosyal ve kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler kurumumuzun vazgeçilmezleridir. Akademik başarıyı hedeflerken, öğrencilerimizin ruh ve beden yapılarının da gelişmesini hedeflemiş bulunuyoruz. Kurum olarak, eğitimi mekân dışına taşıyarak öğrencinin yaşayarak, görerek ve eğlenerek öğrenmesini sağlayan sosyal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Günlük olarak, sabah yürüyüşü yapılır, alan oyunları oynanır, haftalık olarak da sınıf ve yurt faaliyetleri yapılıyor. Dönem faaliyetleri olarak luna park, müze, hayvanat bahçesi ve şehir içi gezileri düzenliyoruz. Ayrıca “İlim kendini bilmektir” kampı da gerçekleştiriyoruz. Faaliyet haftası yapıyor, sınıflarla Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Fransa, Hollanda, Türkiye gibi ülkelere geziler organize ediyoruz. Sportif faaliyetler olarak voleybol turnuvası, buz pateni, uzun yaya yürüyüşleri gibi aktiviteler düzenliyoruz. Öte yandan ihya ve anma programları, cami ziyaretleri, Kitap Kulübü gezisi, kardeş okul ve kurumlara ziyaretler, yarışma programlarına ve panellere katılmak gibi kültürel faaliyetler de yapıyoruz.

Yarışma faaliyetleri düzenliyor musunuz?

Ders programımızın amaçları doğrultusunda öğrencilerin özgüvenlerini artıran mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan, yetenek ve becerilerini geliştiren yarışmalar yapılmaktadır. Başlıca yarışmalarımız Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması, Meal Yarışması, Hadis Yarışması, Şiir Okuma Yarışması (Türkçe, Almanca ve Arapça), Münazara (Türkçe, Almanca ve Arapça), Bilgi ve Hitabet Yarışması’dır.

Bergkamen Eğitim Kurumu’nda yapılan mesleki uygulamalar hakkında bilgi verir misiniz?

Biz öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini geliştirmek, yeteneklerini keşfetmek, aynı zamanda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamak, dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek, gerekli donanıma sahip olmaları için mesleki uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Uygulama yapılan derslerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: Kurân-ı Kerîm dersi, Almanca din dersi, hitabet, yönetim ve organizasyon, pedagoji ve dinî musiki dersleri.

Okullarda önemli bir yer tutan öğrenci kulüp çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz?

Kurumumuzda öğrenci kulüp çalışmalarına çok önem veriliyor. Bununla öğrencilerimize sorumluluk alma, organize olma, toplantı yönetimi, proje geliştirmek gibi özellikleri kazandırma imkânı sunulur. Kurumumuzda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, temizlik ve çevre düzeni, halkla ilişkiler, kitap ve edebiyat, manevi gelişim ve değerler eğitimi, mezun eğitimi, bilinçli beslenme, sağlık ve hijyen, genç kalemler öğrenci kulüpleri bulunmaktadır.

Bergkamen Eğitim Kurumu rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çalışmalarından da kısaca bahseder misiniz?

Elbette, Bergkamen Eğitim Kurumu olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirerek, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamayı önemsiyoruz. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları; öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedeflemektedir. Bu doğrultuda kurumumuzda öğrenci görüşmeleri, veli görüşmeleri, öğretmen görüşmeleri, öğretmen ve velilere yönelik seminerler, sınıf içi rehberlik ve yönlendirme, danışman öğretmenlik uygulaması, projeler (yangına karşı tedbir ve müdahale eğitimi, tehlikelere karşı öz savunma eğitimi vb.) çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencileriniz kurumunuzdan mezun olduktan sonra ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamada büyük görev üstleniyoruz. Öğrenciler kurumumuzda iken, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek eğitimine ve yüksek öğrenim yapmaya motive edilerek yönlendirilmektedirler. Bergkamen Eğitim Kurumu’ndan mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık %80’i yüksek öğretimine devam etmektedir. Aynı zamanda eğitim kurumlarında ve camilerde din dersleri vermektedirler. Teşkilat bünyesinde idareci ve eğitimci kademelerinde görevlendirilmekteler. Kurumuzda bulunan Mezun Eğitim Kulübü aracılığı ile mezunlarımız ile irtibat devam ettirilmektedir.
Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığı ile kurumunuza göndermeleri için buradan onlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Geleceğimiz için bırakabileceğimiz en büyük miras, servet değil, güzel ahlak sahibi eğitilmiş nesillerdir. Çocukların gelişiminde yatılı eğitim kurumlarının katkıları çok büyüktür. 32 yıldır, Almanya’da yaşayan genç kızların, akademik gelişimleri için, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dinî ihtiyaçlarının karşılanması, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve Müslüman kimliği muhafazasına katkı sağlamaktayız. Müslümanca düşünen, Müslümanca davranan, sosyal sorumluluk bilincine sahip bir nesil yetiştirme heyecanı ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Bildiğimiz kadarı ile yeni eğitim binası satın aldınız, bu konuda yeni hedeflerinizden bahseder misiniz?

Yıllardır, daha geniş mekân ve imkânlarla eğitim öğretim yapmayı hedefliyorduk. Rabbimizin izni ile ihtiyaçlarımıza cevap verecek bir bina satın alma imkânı bulduk elhamdülillah. Bergkamen’deki yeni eğitim binamızda, yepyeni bir perspektifle, İslam dininin esasları ve kültürümüzün öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda sorumluluk sahibi eğitimciler yetiştirilecek. Neslimizin Kur’an ve sünnet çerçevesinde yetiştirilmesi ve terbiye edilmesi, imanı kâmil, ahlakı güzel insanlar olarak hayata kazandırılması doğrultusunda bir eğitim öğretim programı sunulacaktır.
“Kâmil odur ki, koya her yerde bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.” (Hadimî) diyerek bugüne sosyal sorumluluk sahibi kardeşlerimizin, maddi ve manevi destekleri ile geldik. Bundan sonra okulumuzun eğitim ve öğretimi yine yardımlarınızla yeni binamızda ve hafızlık okulumuzda birbirinden farklı projeler ile devam edecektir.

Camia Bülteni aracılığı vereceğiniz mesajlar nelerdir?

Bütün eyaletlerden, şubelerimizden, cemiyetlerimizden eğitim kurumumuza öğrenci yönlendirmelerini, değerli hocalarımızın ve cemiyet başkanlarının bu konuya sahip çıkmalarını ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı kayıtları için genç kızlarımızı teşvik etmelerini istirham ediyoruz. Camia Bülteni’ni ilgiyle takip ediyoruz. Bu röportajdan dolayı emeği geçen herkese şahsım ve kurumumuz adına teşekkür ediyorum.