Cemiyet Haberleri

Okullar açılıyor!…

24 Ağustos 2009

Yoğun, ama bir o kadar da zevkli koşuşturmaların ardından tatillerini tamamlayan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelere, eyaletlere geri dönmüşlerdir. Yeniden aynı alışık oldukları yaşam içerisinde, çalışanlar işlerinin başlarına dönerken, talebeler de okullarının yollarını tutmuşlardır.

Bir tatil dönemini daha geride bırakmış olduk. Çocuklarımız için yine büyük bir okul heyecanı başlamıştır. 2009-2010 Eğitim-öğretim yılı birçok ülke ve eyaletlerde başladı. Bu eğitim ve öğretim yılında da, yine çocuklarımız ya bir üst sınıfa veya almış oldukları karne ve diplomaların konumuna göre bir başka okullara yönlendirilmişlerdir. Yeni bir okula başlamanın heyecanlarını yaşayanların yanı sıra aynı sınıfı tekrarlamak durumunda kalan veya eğitim sistemi içerisindeki başarısızlıktan dolayı isteksiz olarak farklı okullara yönlendirilmiş talebelerle de karşılaşmak mümkündür.

Eğitim sistemi içerisindeki bir çok olumsuzluklar da eğitim süreci hakkında yeteri kadar bilgi alınmamasından kaynaklanmaktadır. Çocuklarımız genel olarak ellerinden gelen performansı göstermek isteseler de, yanlış bilgilendirmelerden, yönlendirmelerden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle çocukların gelecekleri ve neyi nasıl yapmaları gerektiği noktasında veliler bilinçli bir şekilde hareket etmek durumundadırlar. Her yıl öyle yada böyle daha başarılı bir eğitimi yakalayabilmek maksadı ile mevcut eğitim sistemi içerisinde değiştirilen yasaların ve eğitim kanunlarının veliler tarafından anlaşılabilmesi noktasında güçlükler çekilmektedir.

Özellikle göçmenler ve göçmenlerin yaşadıkları toplum içerisindeki yerleri açısından yapılmış olan bir çok araştırmalar, göçmen vatandaşların karşılaştıkları sorunlar arasında en önemlilerinin, gerek ülke bazında gerekse eyalet bazında gelişmelerden yeteri kadar haberdar olmamalarından ve meselelerini aktuel olarak takip edememelerinden kaynaklanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Yeterince bilgi sahibi olamamakta doğal olarak çocukların eğitim süreçlerine yansımakta ve okullarında başarısız kılmaktadır.

Eğitim sistemleri eyaletlerin konumlarına göre mutlaka kavranılmalıdır. Velinin çocuğu üzerindeki Anayasal eğitim hakkı bilincinden hareket ederek, çocuğun eğitimi noktasında eğitim sürecinde veli belirleyici olmalıdır. Eğitim süreci  dışında kalan bir veli olmamalıdır. Eyaletlerde eğitim sürecinde aynı başarıyı yakalamak ve standartları oluşturmak maksadı ile eyalet Eğitim Bakanlıkları tarafından yapılan imtahanlara çocuklarımızın yeteri kadar hazır olup olmadıkları bilinci ile hareket etmeli ve varsa çocuklarımızın bu eksiklikleri yardımcı dersler aldırılarak mutlaka giderilmelidir.

İlk dönem karneleri çok önemlidir. Bu dönemde yarı yıl dönemine kadar alınan karne notları ve ortalamalar dikkatlere alınır. Çocuklarımızın yarıyıl karne başarısına göre değerlendirilerek, sınıf öğretmenleri ve öğretmenler kurulu tarafından başarıları tesbit edilerek kannatler oluşturulur. Bu kanaatler çocuklarımızın hangi okulları hak ettiklerini belirler. Yarı dönem karnesi ve okullardan aldıkları tavsiye okul teklifleri ile talebeler bir sonraki yılın eğitim imkanlarına yönlendirilirler. Onun için iyi bir okul, iyi bir meslek için bu yarı yılda başarılı bir karne almak için gereken ne varsa yavrularımız için yapılmalıdır.

Sadece notlar yeterli gelmemektedir. Artık son üç yıldır okuldan aldığı kanaat notuda çocuklarımızın geleceği noktasında belirgin bir rol oynamaktadır.  Karneye yansıyacak not ortalamalarının yanı sıra, talebe ile ilgili olumlu yada olumsuz kanaatler karnede yer alabilmektedir. Onun için sadece derslerini yapan ödevlerini yapan bir talebe değil, okulda da diğer sorunluluklarını yerine getiren talebeler olmalıdır çocuklarımız.

Çocuklarımızın başarısındaki en belirğin aktör anne ve babadır. Yani velinin kendisidir. Çocuklarının başarmasını ve bulundukları toplumda gerektiği şekli ile hak ettikleri yerlerini almalarını sağlamalıdırlar. Onun için de bazı önemli değişiklikleri ve duyurumlarımızı velilerimizin dikkate almalarını, bu konular ile ilgili olarak bölgelerimizde sunmuş olduğumuz eğitim imkanlarından faydalanmalarını, gerekli bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri zamanında almalarını IGMG Eğitim Başkanlığı olarak önermekteyiz.

Genel olarak ülke ve eyalet eğitim sistemleri birbirleri ile farklılıklar arzetsede, büyük oranla birbirlerine benzerlikleri daha çoktur. Belki birinci nesil geri dönüş planları yapmalarından kaynaklanacak ki, eğitim sistemlerinin anlaşılması noktasında gereken çabayı gösterememişlerdir. Sonuç olarak önlerine çıkan sorunları yaşayarak bazı acı tecrübeleri edinmişlerdir. Ama şimdi ikinci ve üçüncü neslin daha iyi anlayabilmeleri ve meseleleri çözme noktasında daha duyarlı olmalarını haklı olarak beklemekteyiz. Çünkü yıllar önce yeterince bilgilenmemekten kaynaklanan ve olumsuz olarak hayatımızın her noktasına yansıyan eğitim sürecindeki eksiksizliklerin faturasını bugünkü çocuklarımız ödemektedirler.

Bu mirası bizden sonraki geleceğimize, mevcut aldığımız şekli ile bırakamayız. Gelişen toplumda, hak edilen yerimizin gerçek manada oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak durumundayız veliler olarak.

Tabii ki çocuklarımız; başlamış oldukları okullarında başarılı bir performans göstermeyi arzulamaktadırlar. Ama neyi nasıl yapacaklarını ve başarabilecekleri noktasında yönlendirilmeleri gerekmektedir. Veliler cocuklarının okul başarıları noktasında daima yapacakları işlerin en başında, çocukları ile ilgili okul ve sınıf toplantılarına mutlaka katılmalıdırlar. Veliler toplantısına bir velinin katılımı ve çocuğu ile ilgili duyarlılık göstermesi okul tarafından da dikkat çekecektir. Sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile diyalog halinde olmalı ve gerek toplantıda gerekse toplantının dışında sınıf öğretmenlerinden randevü talep ederek çocuklarının genel durumları hakkında zamanında bilgilenmelerini sağlamalıdırlar. Bu görüşmelerde çıkan sonuçlar dikkate alınarak çocuğun sorunlarına zamanında müdahale edilmelidir.

Ne yazık ki, yapılan bir çok araştırma sonuçları, günümüzde çocukların okul problemlerinin oluşması ve bu sorunların kronikleşmesi noktasında en büyük sorun velilerin okul toplantılarına katılmamaları ve çocukları ile ilgili gelişmeleri yakınen takip etmemelerinden kaynaklandığını gösterir.

Herşeyden önce çocuklarımızın bizim sevgimize ve desteğimize ihtiyacı vardır. Onların yanında olduğumuzu ve onların hayatının bizim için önemli olduğunu onlara karşı davranışlarımızla tutumumuzla gösterebilirsek başarmaları noktasında en büyük adımı atmış oluruz.

Okul derslerini yakınen takip etmeli ve zayıf olan derslerinin karne dönemine kadar düzeltmelerini sağlamak açısından derslerle ilgili çocuklarımıza yardımcı dersler aldırarak, sorunların büyümeden çözülmesi için veliler olarak zamanında müdahale etmeliyiz.

Çocuğumuzun okulu, sınıfı ve öğretmeni bizim bir bilinmeyenimiz olmamalıdır. İşe buradan başlayarak:

· Anne baba olarak çocuğumuzun hangi okulda okuduğunu, buradan hangi okullara gidebileceğini araştırarak yönlendirmede bulunmalıyız.

· Okulda yapılan veli toplantılarına katılarak çocuğumuz için gereken ilginizi göstermelisiniz.

· Okulu arkadaşları, öğretmenleri ve diğer anlattıkları ile ilgili konularda çocuğumuzu dinlemeli ve olumlu tepkiler vermeli, yol göstermeliyiz.

· Çocuklarımıza çok çalışmayı değil, planlı çalışmayı öğretmeli, böylece oyun ve eğlenceye zamanlarının kalmasını sağlayarak bu haklarını da kısıtlamamalıyız.

· Mümkünse okullar bünyesinde oluşturulan,  Okul-Aile Birliklerinde yer almalı. Çocukların başlıca sorunları ile yakından ilgilenerek, okul ve veli arasında köprü oluşturmalıyız.

· Çocuğumuzun derslerdeki başarısı temel teşkil etmektedir. Başarılı olmanın en etkili yolu ise okul dışında çocuğumuzun zayıf derslerine ve ev ödevlerine yardım etmektir. Bu konuda IGMG olarak bir çok cemiyetimiz bünyesinde “Ev Ödevlerine ve Okul Derslerine Yardım Kursları” sunmaktayız. Çocuğumuzu bu kurslara mutlaka göndermeliyiz. Veli derneklerinin kurulması için bizzat çalışmalara katılmalı, bu konuda çalışma yapabilecek kişilerle işbirliği yapmalıyız. Çünkü bu derneklerin varlığı ve hizmetleri çocuklarımızın sorunlarına eğilecek ve velilerimize psikolojik açıdan rahatlama getirecektir.     

IGMG Eğitim Başkanlığı olarak, çocuklarımızın başarılı bir eğitim sürecinden geçmesi için gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaman zaman bölgelerimizde düzenlediğimiz "Aile Eğitim Seminerleri"nde bu gibi önemli konulara değinerek, velilerin neler yapmaları gerektiği hususlarında  uyarıyoruz. Bölge Eğitim Başkanlıklarımızı yapabilecekleri çalışmalar ile alakalı olarak, yapılması gereken eğitim hizmetleri projelerinin gerçekleşmesini sağlıyoruz. "Okul Derslerine ve Ev Ödevlerine Yardım Kursları"mızı yoğunlaştırarak daha fazla talebeye ulaşmayı sağlıyoruz. Okul Aile Birlikleri ve Veli Derneklerimizi devreye sokarak, Aile Eğitim Programları oluşturmaktayız. Bir yolu ile sadece kurumsallaşmak değil, bunun yanısıra çocuğunun geleceğinden emin olabilecek bilinçlenmiş bir veliyi hedeflemekteyiz.

Çocuklarımızın geleceği, onların sağlıklı eğitim süreçleri  Allah c.c.’in de yardımı ile bizlerin kendilerinin ellerinde.  Onun için çocuğun eğitim sürecindeki gelişme zamanında, yapılması gereken maddi ve manevi desteğin velisi tarafından mutlaka yapılmalıdır. Geç kalınmış bir eğitim çocuğun gelişme sürecini olumsuz olarak etkileyecektir. Eğitimin geciktirilmiş verilmesi de, istenilen başarının yakalanmasını engellemektedir. Onun için herşey zamanında ve yerinde olmalıdır.  

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com