Cemiyet Haberleri

Onbinler “Kardeşlik ve Dayanışma Günü”nde buluştu

02 Haziran 2008

Kardeşlik ve Dayanışma Günü, Avrupa 20. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması birincisi Fatih Çiçek'in Kur'an-ı Kerim okuyuşunu muteakiben, IGMG Teşkilatlanma Başkanı Sami Ganioğlu'nun selamlama konuşması ile başladı. Ganioğlu,  bu büyük organizenin gerçekleştirilme sebebini anlattıktan sonra, dünyanın çeşitli yerlerinden katılma zahmetinde bulunan misafirlere teşekkür etti. Bölge ve Bölge Başkanlarının tanıtımından sonra ise IGMG'nin geçmişte yaptığı hizmet ve faaliyetleri anlatan video klib sunuldu.

Daha sonra IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçünçü, geçen seneden bu tarafa yapılan hizmetleri değerlendirdiği bir konuşma yaptı.  Konuşmasına kardeşlik, barış ve adalet için dua ederek başlayan Üçüncü, teşkilatın yaptığı çalışmaları sadece Allah rızasının göz önünde bulundurarak yaptığını belirtti. Her türlü çabaya rağmen  IGMG mensublarının fundamentalist, ekstremist veya en azından muhafazarkar olarak haksız bir tanımlamaya maruz kaldığını belirten Üçüncü, bu tanımlamalara karşı çıktı. “Bizim adımızı Kur'an'da Allah koymuş: Müslümanlar, diye. Dolayısıyla bunun dışındaki tüm tanımlamaları reddediyoruz” diyen Üçüncü konuşmasına şöyle devam etti: “Dinî bir kuruluş olarak hedefimiz, Kur'an ve Sünnet'e dayalı bir hayat sürmek ve bu anlayışımızı da başkalarına tebliğ etmektir. Bunun içindir ki, İslam'ın emirlerine göre bir hayat, ne demokratik hukuk devleti ilkesi ile çelişir ne de, paralel toplumu teşvik eder.” Bu sebeble, IGMG hakındaki önyargıların temelsiz olduğunu vurgulayan Üçüncü,  aksine teşkilat olarak entegrasyona büyük bir katkı yaptıklarını belirtti.

Bu anlamda, Kurban Kampanyası, Kur'an yarışmaları, imamların eğitimleri, çocukların ve gençlerin eğitimi, dergiler ve internet sayfaları gibi hizmetlerin hepsinin bu amaca yönelik olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Üçüncü,  dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'deki insanlara yapılan yardımların da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra kürsüye gelen IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan Müslümanların Avrupa'da toplumsal hayata yaptıkları olumlu katkılara değindi. Yavuz Çelik Karahan şunları söyledi:  

“Şahsiyetli bir Müslüman olarak toplumsal hayatın içinde yer almalıyız! Yer almalıyız ki, yerimizi başkaları tarafından oluşturulan imajlar almasın. Zorlaştırmayı değil, kolaylaştırmayı emreden bir dinin mensuplarıyız. Efemdimizin ifadesiyle, imanın  en üst derecesi “Lâ ilâhe illallah” ve en aşağı derecesi de yol üzerinde insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmak olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız!  Toplumsal hayat, bizler için ifrat ve tefrit arasında gel-gitlerin değil, itidalin yaşandığı verimli bir alan olmalıdır!
Bugün, içinde yaşadığımız toplumlarda, Müslüman ferdin hayatın her alanında kendini görünür kılması sorumluluğumuz var. Müslüman ailenin mahallede tanınır bir dost olma sorumluluğu var.
Bugün, içinde yaşadığımız toplumların kültür dünyalarına, Müslüman şahsiyetler olarak sanat eserleri hediye etme sorumluluğumuz var. Bugün, İslam'ı içinde yaşadığımız toplumların dillerinde misafir değil, ev sahibi yapma sorumluluğumuz var.

Bugün, gelir dağılımındaki adaletsizliğinin vahşet derecesine ulaştığı dünyada, madde ile kurulacak ilişkinin tekrar insanca olması için alternatif üretme sorumluluğumuz var. Bugün, içinde yaşadığımız toplumları, içinden geldiğimiz medeniyetle tanıştırma sorumluluğumuz var. Ve bunu en güzel şekilde söyleme ödevimiz var”¦ Tanıştırırken tanışma, tartışma ve yeniden anlama sorumluluğumuz var. Hikmeti hikmetlice aktarma sorumluğumuz var. Geçen 47 yıllık süreçte, göçün ilk yılları, göç eden Müslümanların temel dinî ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarıyla şekillendi. Şimdilerde ise, bu ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra yeni görevlerimiz var. Bunun için de başta, İslam'ı Avrupa'daki Müslüman nesillere aktarıp, onların İslamî kimlikleriyle, bu toplumlarda yerlerini almalarını temin etme sorumluluğumuz var.” Hiç bir Müslüman'ın baskıya ve haksızlıklara karşı kayıtsız kalamayacağına vurgu yapan IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan Türkiye'den de bazı isteklerde bulundu: “Kendi aydınına, siyasetçisine, öğrencisine hatta vatandaşına düşman olan bir Türkiye istemiyoruz! Kendisiyle barışık, vatandaşıyla barışık, tarihiyle barışık, adâlet ve özgürlükleri kendine temel ilke edinmiş bir hukuk devleti anlayışıyla sorunu olmayan bir Türkiye arzu ediyoruz!”

Programda söz alan Almanya İslam Konseyi Başkanı ve Almanya Müslümanları Kordinasyon Konseyi Dönem Sözcüsü Ali Kızılkaya, Avrupa'daki çoğunluk toplumlarının Müslümanları tam olarak kabullenmekte zorlandığına işaret etti ve İslamî kuruluşların yapacakları ortak çalışmanın bu olumsuzluğun ortadan kalkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Kardeşlik ve Dayanışma Günü'nde, programa dünyanın çeşitli yerlerinden katılan misafir davetliler adına  Endonezya Milletvekili Suryama Majana Sastra bir konuşma yaparak IGMG camiasının Kurban Kampanyası ve özellikle de, deprem ve Tsunami gibi tabiî afetler sonrasında ümmet için yaptığı çalışmalara teşekkür ettiler.  

Misafirler arasında bulunan ve katılımcılara hitap eden Bosna-Hersek Başmüftü'sü Prof. Dr. Mustafa Çeriç  yaptığı konuşmada, her türlü asimilasyon ve öz değerlerden uzaklaşmaya karşı çıktı. Çeriç, buna karşılık farklı kültür ve din mensupları arasındaki diyalog ve işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi. Çeriç, zor günlerde kardeşliğin önemine de değindikten sonra, İslam'ın Avrupa'daki tarihine işaretle, Müslümanların Avrupa toplumlarına olumlu katkılarda bulunabileceğini söyledi.

Kardeşlik ve Dayanışma Günü'nün birinci bölümü sona ererken, programa çeşitli ülkelerden katılan misafirlere birer teşekkür plaketi de takdim edildi. 

Programın ikinci bölümünde ise Musikî ağırlıklı kültür programı yer aldı. IGMG Çocuk Korosunun şarkılarıyla başlayan program, Hollanda'dan Grup Tevazu'nun ilahileri ve Mehmet Akça'nın Tasavvuf musîkisi örnekleri ile devam etti. Daha sonra ise Mesut Kurtis ve Bayram Bilge Tokel çeşitli eserleri seslendirdiler.         

Kardeşlik ve Dayanışma Günü'nde pek çok cemiyetin standlarının yanı sıra başta Eğtim Başkanlığı olmak üzere, Sosyal Hizmetler Başkanlığı ile Çocuk Klübü'nün özel hizmet tanıtım programları yer aldı. Sosyal Hizmetler Başkanlığı organize ettiği Kurban Kampanyası ile diğer insanî yardım ve sosyal hizmetlere ilişkin olarak geniş bilgi verirken, Eğitim Başkanlığı da eğitim materyalleri ile pek çok okul ve eğitim merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Program akşam saat 22.30'da sona erdi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com