BASIN AÇIKLAMASI

Ortaklık Hukuku: Federal Hükümet Ücret Düzenbazlığını Durdurmalı

22 Mart 2013

”Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında yapılan Ortaklık Antlaşması’nın üzerinden 50 yıl geçti. Antlaşmanın hedefi, Türkiye’yi adım adım Avrupa’ya yakınlaştırmak ve dolayısıyla Türk vatandaşlarının iş pazarına entegrasyonunu teşvik etmekti. Bu bağlamda 1980 yılında Aleyhe Bozma Yasağı ile antlaşmaya eklenen düzenleme önemlidir. Buna göre sözleşme taraflarının Türk işçilerinin haklarını kısıtlaması yasaklanmıştır.

Ancak bu kısıtlama, son yıllarda birçok kez yapılmıştır ve Ortaklık Antlaşması özellikle Almanya tarafından tamamıyla gözardı edilmiştir. Almanya’nın bu tutumu, Avrupa Adalet Divanı’nın Türk vatandaşları lehine olan, sayısız kararları için de geçerlidir. Federal Anayasa Mahkemesi’nin Türk işçilerine ayrımcılık uygulandığını tespit etmesi ve yasaya aykırı olan bir uygulamaya son vermek için devreye girmek zorunda kalması bu haksızlığı bir kez daha gösterdiği gibi, Federal Hükümet´in bugüne dek sürdürdüğü politika hakkında da her şeyi açık kılmaktadır. Federal Hükümet’ten bu kararı baz alarak, bundan sonra Türk vatandaşların haklarına saygı göstermesi beklenmektedir.

Mağdurların ise, aşırı ücret talepleriyle karşılaştıklarında kendilerini savunmaları gerekmektedir. Bunun için kendilerine tanınmış itiraz hakları vardır. Ne yazık ki Ortaklık Antlaşması’nın uzun tarihi bize şunu göstermektedir: Bir hakkı elde etmek için hukuk mücadelesi verilmediği sürece herhangi bir hak sahibi olmak mümkün değildir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com