BASIN AÇIKLAMASI

Siyasi temsil alanındaki eksiklikler demokrasiyi zayıflatır

22 Mayıs 2023
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete Mediendienst Integration kuruluşunun yaptığı bir araştırma münasebetiyle açıklama yaptı. Söz konusu araştırmaya göre, göç geçmişi bulunan milletvekillerinin sayısı artmasına rağmen temsil anlamında yaşanan eksiklikler hâlâ çok fazla. “Siyaset toplumsal çeşitliliğin gerisinde takip ediyor ama arayı kapatıyor.” diyen Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

“Parlamentolardaki temsil oranı ne kadar yüksek olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Bu sebeple, parlamentolardaki göç kökenli milletvekillerinin sayısındaki artış sevindirici. Bu gelişme hem ülkenin hem de toplumun yararınadır. Bununla birlikte hem Federal Meclis’in hem de eyalet parlamentolarının toplumsal çeşitliliği yansıtmaktan çok uzak bir yapıda olduğunu da unutmamak gerekir.

Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen ve Saarland gibi eyaletlerde nüfus yapısı ile parlamentolardaki temsil arasında büyük farklılıklar var. Aynı durum Birlik partileri CDU ve CSU’nun yanı sıra FDP’de de söz konusu. Bunlar araştırmaya göre bünyelerinde en az göç kökenli milletvekilini barındıran partiler. Bu tablo bir demokrasi zaafını göstermesinin yanı sıra halkın bazı kesimlerine olumsuz mesajlar da gönderiyor.

Bu arka plandan hareketle, vatandaşlığa kabul süreçlerinde planlanan kolaylıkları teşkilat olarak sevindirici buluyoruz. Bu vesileyle, Almanya’da yaşayan ve artık bu ülkenin bir parçası olan insanlara seçme ve seçilme haklarını kullanma imkânı tanınacak, bu da ülkedeki demokratik irade teşekkülünü güçlendirecektir. Bu da orta ve uzun vadede parlamentolara yansıyacaktır.

Demografik analizler, Almanya’da kültürel, dilsel ve dinî çeşitliliğin artmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu gerçeğe gözlerini kapayanlar, ülkede her geçen gün daha da büyüyen bir halk kesimini görmezden geliyor ve kendi geleceklerini baltalıyorlar.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com