CUMA HUTBESİ

Sosyal medya kullanım ilkeleri

01 Mart 2016 Takke Tesbih Ahşap
Takke Tesbih Ahşap

Değerli Kardeşlerim!
Teknoloji artık her saniye başımızın, parmağımızın ve gözümüzün ucunda. Teknoloji yaşamımızı kolaylaştırır, ama onu kullanırken önümüze çıkan tehlikelerle çok dikkatli bir şekilde yüzleşmeliyiz.
Özellikle sosyal medya dediğimiz, bilgi, resim, video paylaşım ve haberleşme siteleri bilgiye erişimimizi çok kolaylaştırmakta ama bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Maalesef bu tehlikelere karşı önlem alınmaması sebebiyle nice hayatlar sönmüş, ahlak timsali nice insan yozlaşmıştır. Aslında bu tehlikeli durum karşısında yapılması gereken çok basittir; çare hiç kimse görmese de bilmese de Allah’ın her anımızı bildiğini akıldan çıkarmayarak her daim Müslümanca davranmaktır.

Muhterem Müslümanlar!
İnsanda ahlaki bir zaafiyet varsa, sosyal medya arkasına saklanıp iftira atmayı kahramanlık, edepsizliği hayat düsturu olarak kabul edebiliyorsa, bu insanı sosyal medya bozmamıştır. Aksine sosyal medya bu insanın ahlaksızlığını gün yüzüne çıkarmıştır. Hâlbuki biz her an denetim altında olduğumuza iman ediyoruz. Açık gizli ne yaptıysak bir gün hesabını vermek üzere bunlar karşımıza çıkacaktır. Çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de insanın yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın.”[1]

Aziz Müminler!
Eğer şu temel ilkelere uymakta zorlanıyorsak, bilelim ki sosyal medya bizim işimiz değildir. Bu ilkeler kısaca şunlardır: Kötülüğe çığır açmamak: Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Kim söz ve eylemleriyle kötü bir çığır açarsa onun günahını üstlenir ve o devam ettikçe kendisine günah yazılmaya devam edilir.”[2]

Hazları kışkırtmaktan sakınmak: İnsanların hazlarını tetikleyen görüntülerden kaçınmak gerekir. Yenilen bir yemeğin paylaşılması buna örnektir.

Görüntü paylaşımında mahremiyete riayet: Resimler zihinsel tasavvuru, hayal etmeyi beraberinde getirir. Bu sebeple paylaşılan resim ve videolarda mahremiyete çok önem vermek gerekmektedir.

Her kelimeyi mutlaka bir gün hesabının verileceği bilinciyle yazmak: Unutmayalım ki yazdıklarımızı ve yaptıklarımızı sosyal medyadan çok daha iyi bir şekilde kaydeden melekler vardır.

İspat edilmedikçe insanın masumiyetine itibar etmek: Karşımıza çıkan her haberi hemen doğru kabul ederek yanlış haberlerin, iftiraların yayılmasına katkı sağlamamamız gerekir. Doğru olup olmadığını bilmiyorsak bir haberi yaymamız bizi Allah katında yalancılardan ve iftiracılardan yapar. Allah korusun!

Gizli hâllerin peşine düşmemek: Bir insanın işlediği günah bile olsa onun deşifre edilmesi yasaktır, kişilik haklarına tecavüzdür. Bu da kötü hâllerin topluma dağıtılması demektir.

Suç ve cezada şahsiliği esas alarak kitleleri toptan zan altında bırakmamak: Diyelim ki birisi suç işledi. Bu suçu genelleştirmek o insanlara zulümdür. Hiç kimse ve hiçbir toplum ya da topluluk bir başkasının suçundan dolayı suçlanamaz, cezalandırılamaz.

Ve son olarak;
Hiç kimseyle alay etmemek, hiç kimseyi küçümsememek: Maalesef insanlarla alay etmek sosyal medya ortamında bir başlanınca ucu alınmayan bir hâle dönüşmektedir. Unutmayalım ki başkası ile alay etmek, zayıf insanların işidir.

[1] Kâf suresi, 50:16-18
[2] Müslim, Zekât, 88, H. No: 1017

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com